Agencii za bra~ni i qubovni kontakti

KAKO DO SERIOZEN PARTNER?

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Kaj nas postojat mnogu agencii, na koi osnovnata dejnost im e da pomognat vo ostvaruvaweto na qubovni i bra~ni kontakti. Za izvr{enata usluga se pla}a 200 denari, mnogu od kontaktite se upe{ni, no lu|eto ne doa|aat da ni se zablagodarat za uslugata, veli Zoran Trpu{evski, vraboten vo agencijata za bra~ni i qubovni kontakti "Centrum"

Qubovta me|u ma`ot i `enata postoela od damne{ni vremiwa. Sekoe `ivo su{testvo ima potreba da bide so nekogo i da ne se ~uvstvuva osameno. Bra~nata zaednica e sozdadena od samiot Gospod Bog u{te od prvite na{i praroditeli Adam i Eva, koga bile zdru`eni kako bra~en par, kako bra~na zaednica i blagosloveni da `iveat zaedno, da se razmno`uvaat i da go prodol`uvaat rodot ~ove~ki. Da se zastane pred oltarot e ne{to {to site go posakuvaat.

No, za `al ima i takvi na koi sre}ata ne im se nasmevnuva. Site nivni obidi da si najdat partner se bezuspe{ni i tie ostanuvaat sami. Za sre}a ili za `al, kaj nas postojat mnogu agencii za qubovni i bra~ni kontakti. Preku niv mladite mom~iwa i devojki stapuvaat vo kontakt, a nekoi od tie kontakti zavr{uvaat so brak. Posetivme edna takva agencija, za da vidime kolku od tie kontakti se uspe{ni. Stanuva zbor za agencijata za bra~ni i qubovni kontakti "Centrum", a tamu razgovaravme so Zoran Trpu{evski, koj raboti vo nea. Go pra{avme kakva e procedurata za da se stapi vo kontakt so nekoja li~nost. Toj ni objasni deka za javuvawe, samo na edna {ifra, ako ne ste ~len na "Centrum" agencijata, se napla}a agenciska usluga za kontakt od 200 denari. Od {ifrite za pobrz kontakt se dobiva telefon, dodeka za onie {ifri koi sakaat da ostanat pod diskrecija, potreben e telefon na liceto koe bara usluga, za da se stapi vo kontakt so nego. Mo`en e i kontakt preku pismo so kratki generalii. Najprvo se javuvaat lica i ka`uvaat kakvi lica od sprotiven pol gi interesiraat, kolku godini da imaat, kolkavi proporcii itn. Tie ostavaat telefoni, nie pu{tame oglasi i soodvetno na toa gi povrzuvame, veli Trpu{evski. Nivnata rabota zavr{uva tuka, a ponatamo{nite kontakti zavisat od samite partneri. Za vakvite uslugi pripadni~kite na `enskiot pol imaat gratis. ^lenstvoto vo ovaa agencija iznesuva 250 denari za edna godina. So toa imate 1 oglas vo "Oglasnik M" pod diskrecija. Ako sakate va{iot oglas da bide objaven dvapati, ~lenstvoto }e ve ~ini 350 denari, tripati 450 itn. Za javuvawe na edna {ifra kako ~len na agencijata se pla}a 150 denari, a pak onie koi prvpat se javuvaat vo agencijata i sakaat da kontaktiraat so pove}e lica, za prvite pet kontakti treba da platat 500 denari (ako se podignat vedna{), pri {to diskrecijata e zagarantrirana. Dali na ovoj na~in ima zainteresirani kandidati koi sakaat da stapat vo kontakt? Nekoga{ po cel den ima javuvawa, nekoga{ nema, no prose~no okolu 10 - 20 javuvawa dnevno. Nekoi od vakvite kontakti se uspe{ni i zavr{uvaat so brak, no lu|eto ne ni se zablagodaruvaat za na{ata pomo{. I pokraj toa nie sme zadovolni, bidej}i sme uspeale vo na{ata rabota, veli Trpu{evski. Na na{eto pra{awe, dali imaat sorabotka so drugi vakvi agencii, ni be{e odgovoreno deka najmnogu sorabotuvaat so agencijata "Madera", a sorabotkata se odviva vo obratna nasoka. Ako se javi nekoe mom~e ili devoj~e i bara partner, a tie nemaat takov, toga{ gi povrzuvaat so agencijata "Madera". Tie nemaat golem profit od ona {to go rabotat. Ovaa agencija e registrirana ve}e pet godini i raboti vo sklop na firmata "Centrum", vo koja ima pove}e dejnosti, me|u koi i kontaktite, a za site niv sopstvenikot e dol`en da & pla}a danok na dr`avata. Vo po~etokot imavme mnogu zarabotuva~ka, zatoa {to postoevme samo nie i agencijata "Amazon", sega vakvite agencii gi ima na sekoj ~ekor. No, mnogu od niv, rabotat kratko vreme, zatoa {to gi la`at lu|eto, dodava Trpu{evski. So niv treba da se bide toleranten, da se islu{aat nivnite `elbi i da im se pomogne.

Mnogu od agenciite rabotat neefikasno, bidej}i ako eden od licata ne saka ve}e da go dava svojot telefon ili si na{ol partner, tie i ponatamu prodol`uvaat da go davaat ovoj telefon, a agenciite koi rabotat na vakov na~in, Trpu{evski ne saka{e da gi ka`e i dodava deka zatoa tie go gubat svojot avtoritet.

Vsu{nost korisnici na vakvi uslugi vo site agencii mo`at da bidat lica postari od 18 godini. Vakva e i agencijata "Buba M", "Evro klub" itn, koi rabotat na ist princic. Mnogu od niv se registrirani ili rabotat ilegalno.

No, kolku nivnite uslugi se korisni, ne znaeme. So provokativnite sliki i reklami tie pobuduvaat poinakvi ~uvstva, pa ~ovek duri i da se ~uvstvuva osamen, bi mu bilo sram da se javi i da stavi kraj na svojata osamenost.