Iluminacii

MANIJA

Pi{uva: Van~o Meanxiski

Mnogu ti se {ik farmerkite, a i xemperot {to go nosi{ e epten vo trend, da ne si gi kupil vo Leptokarija", go pra{uva edno mom~e svojot drugar vo razgovorot {to go vodat na ulica. "Ne", odgovara non{alantno drugoto mom~e, i dodava deka gi kupil vo eden od buticite vo Beverli Hils.

Razgovori so vakva sodr`ina vo Skopje mo`at da se slu{nat nasekade i vo razni priliki. Pa, zo{to i da ne se slu{nat, koga tie se sosema normalni, osobeno ako akterite na razgovorite so vakva sodr`ina se mladi lu|e.

Vedna{ }e ka`eme deka edinstvenata provokacija vo eden vakov razgovor se zborovite, poto~no nazivite Leptokarija i Beverli Hils. Se razbira, ova mo`e da bide provokacija samo za poqubopitnite i za lovcite na suptilnite manifestacii na nadvore{nata, pojavnata strana na na{ata `ivea~ka, sega i ovde. Tokmu gibaweto makar samo po eden del od pojavnata strana na skopskoto sekojdnevie e i predmetot na sega{noto na{e navra}awe.

Vistinskiot povod, pak, da go podlo`ime na novinarska analiza spomnatiot problem, odnosno da se pozanimavame so navedenite poimi (nazivi) e neverojatniot napliv, poto~no "poplava"od vakvi i sli~ni na niv termini (imiwa) na firmi na na{ite prenamno`eni biznismeni. Predmet na opservacijava e prvenstveno Skopje, no ni{to podolu ne se drugite gradovi vo Makedonija.

U{te vedna{ morame za neupatenite da pojasnime deka Leptokarija i Beverli Hils ne se onie vistinskite naseleni mesta ili kvartovi {to se nao|aat vo Grcija ili Amerika, tuku toa se imiwata na takanare~enite trgovski centri vo Skopje, od koi edniot se nao|a vo naselbata Karpo{, a drugiot vo Kapi{tec. Toa zna~i deka i Skopje na svoja teritorija si ima takvi atraktivni mesta kako {to se Leptokarija i Beverli Hils, pa negovite gra|ani, no i gra|anite na cela Makedonija ne mora da patuvaat tolku daleku za da se zapoznaat so site ubavini i potro{uva~ki blagodeti {to gi nudat ovie atraktivni mesta.

Brojnite trgovski centri {to vo Skopje se izgradija kako bo`emni trgovski (snabduva~ki) Meki za gra|anite ovoj pat ne se vo vidokrugot na na{eto interesirawe. Naprotiv. Vo slu~ajov se navra}ame na edno, samo navidum, nezabele`livo i ne tolku opasno zlo {to na gra|anite mu go donesoa navedenite trgovski centri, a toa e nevidenata invazija, ili "poplava", kako {to miluvate, od nazivi na firmi {to, se razbira, imaat sto otsto stransko poteklo i koi ne samo {to nemaat nikakva vrska so makedonskite duhovni koreni i vrednosti, tuku istite tie koreni gi zadu{uvaat na najdrzok i primitiven na~in.

Treba da se pojde samo do noviot trgovski centar, koj e otvoren pred nekolku meseci i se nao|a na tri kilometri od centarot na Skopje, vo naselbata Jane Sandanski, za da se vidi seta beda na ovaa najnova skopska moda na istaknuvawe, ili poto~no re~eno, postavuvawe reklami na sopstvenite firmi od stranskite nazivi. Tukure~i, nitu edna od ovie postaveni "naxixani" imiwa na firmi nema ama ba{ nikakva vrska so prebogatite duhovni i u{te podlabokite istoriski makedonski koreni na ovie prostori.

Znaej}i gi dobro sostojbite vo na{ata zemja svrzani so odbiraweto, registriraweto i postavuvaweto na imiwata na firmite, bez nekoi posebni istra`uvawa na "slu~ajot", neminovno }e dojdeme na brza raka, {to se veli, i do glavniot vinovnik. Site indikacii (i toa mnogu konkretni) upatuvaat na toa deka glavniot vinovnik za ovaa, spored mnogu naznaki necivilizirana pojava, se na{ite moderni" biznismeni - sopstvenici na privatni firmi. Ovie novi bogata{i, (mereno so balkanski ar{in), vo duhot na novoto vreme i spored adetite i kulturata na novata "klasa" na koja {to & pripa|at, si sozdavaat i sopstven imix, koj e "~itliv" prete`no za niv samite. Sostaven del na ovoj novokomponiran, grdo nakalemen & , nad s#, pomodarski imix na na{ite prema~akani so site boi biznismeni, e i imenuvaweto na "silnite" firmi so koi gazduvaat.

Ovaa specifi~na firmomanija najo~ebijno doa|a do izraz tokmu preku nazivite na firmite, koi naj~esto imaat zapadno poteklo, a bogami ne e za potcenuvawe i prisustvoto na gr~kite firmi, "normalno" vo original, {to }e re~e napi{ani so gr~ki bukvi. Latini~noto pi{uvawe na imiwata na firmite {to poteknuvaatod presti`nata, pardon, nedosti`nata zapadna civilizacija, samo po sebe se podrazbira.

Taka, pokraj kupi{tata najraznoviden otpad (toksi~en, fekalen, od plasti~ni masi i sli~no) {to zapadnite civilizatori preku nivnite voeni sili ni go trupaat nasekade, vo najnovo vreme, so sesrdnata pomo{ na na{ite novokomponirani biznismeni, po~naa intezivno i duhovno da n# trujat.

Prezemeno od "Nova Makedonija"