Vo u~ili{nite klupi

"BUDEWE" NA U^ENICITE PROTIV VISOKORANGIRANITE PROFESORI

Pi{uva: Irena GRANKOVA

  • "Edna{ treba da se skokne vo ladna voda", velat u~enicite koi go"krenaa" svojot glas protiv profesorite, koi ne se soglasuvaat i vklopuvaat so nivnite interesi i barawa

Ko~anskata gimnazija, koja va`i za edna od najuspe{nite, najstrogite i najstari gimnazii vo Makedonija ja potresuva eden nastan koj i profesorite so najdolgo rabotno iskustvo ne go imaat po~uvstvuvano na "svoja ko`a" do sega. Za s# ima prvpat, i koga-toga{ toa {to treba da se slu~i }e se slu~i. Promenata na vremeto, menuvaweto na karakterite i temperamentite kaj novite generacii, kako da go po~uvstvuvaa vistinskiot moment koga treba tie da se "islu{aat" za ona {to niv najmnogu gi zasega. Vsu{nost, se raboti za dobro poznatiot dlabok jaz i dale~en odnos pome|u profesorite i u~enicite, a poznato e deka prisuten e re~isi vo sekoe u~ili{te vo zemjata. Vo Ko~anskata gimnazija ovoj "dale~en odnos" be{e daleku od re{enieto s# do sega, no ne zna~i i deka e re{en. U~enicite od dosega{nite generacii, koi bea najdirektno pogodeni od problemot na nerealnite kriteriumi na ocenuvaweto i neume{ni na~ini na predavawe od "daskalite" - (ne site, ~est na isklu~ocite). Profesorite, koi odea so praviloto deka tie se najzaslu`ni za uspesite na sega{nite studenti, koi izlegle od nivnite klupi, se krieja zad paravanot na vistinata deka ne site u~enici, im ostanale site godini kaj niv za da se "akumuliraat" so znaeweto i ne site se zadovolni so toa {to go nau~ile. No, fakt e deka retko nekoj u~enik da go "krene" glasot protiv "priznatite" profesori, ama si se zadovoluval so ispisnica, koja samovolno si ja pobaruval. Za svoe dobro.

"Mi stavaa poniski ocenki od zaslu`enite, zo{to ne bev sin na 'zvu~no' ime vo gradot. Uspehot i visokite ocenki mi be{e potreben za zapi{uvaweto na fakultetot, a izlezot go najdov vo [tipskata gimnazija kade mi go cenea znaeweto i zaslu`no si gi dobivav ocenkite", zboruva{e Z.P. apsolvent na Skopskiot univerzitet.

"Ona {to me natera da se ispi{am od Ko~anskata gimnazija be{e lo{iot odnos od eden profesor koj se 'svete{e' na mene za ne{to ostanato od minatoto, od moite rodnini", se}avaj}i se na lo{ite spomeni, ni zboruva{e A. D.

Drugata strana, normalno si go brani svojot interes i nekoi od niv koi izbegnuvaa da razgovaraat za ova pra{awe }e ka`ea - "Pa ne u~at. Nie ne mo`eme so sila da im gi 'vsaduvame' znaewata. Tie {to sakaat da imaat znaewe si u~at, a za vlo`eniot trud si dobivaat i visoki ocenki" - kratko odgovaraa. Taka bilo i be{e so godini i godini.

VREME E ZA PRESVRT I IZMENI VO PROGRAMATA VO GIMNAZIJATA ”QUP^O SANTOV” VO KO^ANI

"Edna{ i treba da se skokne vo ladna voda", velat u~enicite koi go "krenaa" svojot glas protiv profesorite, koi ne se vklopuvaat vo nivnata {ema. Taka, eden klas od vtora godina smeta deka prof. Ru`a bara premnogu od niv i nema korekten na~in na ocenuvawe. Eve, ve}e tri nedeli do sega go bojkotiraat ~asot i baraat nejzina zamena so prof. Lazar, koj predava po istiot predmet. S# zapo~nuva so izbegnuvaweto da pravat pismena rabota smetaj}i deka ona {to go bara profesorot od niv e za na fakultet. Seto toa podocna preminuva na "golemo", a vinovnikot, Ru`a go gleda vo drugiot profesor, velej}i deka gi "bocka" u~enicite protiv nea. Direktorot koj e iznenaden od vakviot odnos na u~enicite s# u{te ne izleguva so re{enie, a postojano se obiduva da ja vrati situacijata vo mirniot kolosek. U~enicite ne ni pomisluvaat da se otka`at od svoeto barawe i cvrsto stojat zad svojata odluka da ne go posetuvaat ~asot. Zateknatiot profesor, koj va`e{e za eden od najuspe{nite profesori, za {to se potvrduva so visokite rezultati kaj negovite porane{ni u~enici e na rabot na izdr`livosta i bara na sekoj na~in brzo re{avawe na problemot.

Do koga }e trae ova vo "pro~uenata" gimnazija }e poka`e vremeto, no kako {to se "{u{ka" vo u~eni~kite muabeti ne se isklu~uva mo`nosta i drugi profesori da gi do~eka istata sudbina. Roditelite koi go "vkusile" gimnaziskiot kriterium si gi branat decata i istovremeno gi poddr`uvaat vo barawata i velat deka so niv }e "odat do kraj".