Rakovodstvoto na DPA go gubi rejtingot pred svojot elektorat

GI GRABNAA FOTELJITE I SE ZBOGATIJA, A NAS NE OSTAVIJA NA CEDILO!!!

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

  • Ogor~enite ~lenovi na DPA od Gostivar, poradi svoite nezadovolstva ~estopati javno velat deka DPA po~na da dejstvuva vo Gostivar i vo Gostivar }e & se stavi kraj na nejzinoto natamo{no dejstvuvawe!

Podolgo vreme me|u gra|anite od albanska na-cionalnost, ~lenovi i simpatizeri na DPA pos-toi golema zagri`enost i nezdovolstvo upateno do liderot, Arben Xaferi, do Menduh Ta~i, i re~isi celoto rakovodstvo poradi {to golem broj od niv ja napu{taat Partijata. Tie, duri sega sfa}aat, deka nivniot vlo`en trud vo lokalnite, parlamentarnite i pretsedatelskite izbori, bil zaluden, vetuvawata kon niv bile i ostanale samo pusta `elba. Vakvata konstatacija ja delat re~isi site ~lenovi na DPA, po~nuvaj}i od Kumanovo, pa s# do Vele{ta i pove}e drugi ~isto albanski sela, odnosno vo site devet op{tini kade {to lokalnata vlast, so gradona~alni~kite mesta, ja ima DPA.

IZNEVEREN ELEKTORAT

DPA ja formira{e dojdenecot od Kosovo, Arben Xaferi. Nejzinite po~etoci trgnaa od Gostivar so mitinzi na koi se baraa golemi radikalni promeni vo sistemot na dr`avata, poradi {to najmnogu nastradaa Rufi Osmani i Alajdin Demiri, Refik Dauti i Vebi Bexeti koi se najdoa vo zandani, a nastradaa u{te trojca Makedonci od albanska nacionalnost. Po parlamentarnite izbori, Partijata ima{e povtoren uspeh koga dobi vo Parlamentot nekolku prateni~ki mesta i vleze vo Vladata kako tret koalicionen partner, da svojot najgolem uspeh da go krunisa, koga DPA so svoite juri{nici mu pomogna na Boris Trajkovski - da stane pretsedatel na Makedonija. So vakvite uspesi na DPA, liderot Xaferi, prepi{uvaj}i gi deka se li~no negovi, trgna vo silen i nov pohod kako Don Kihot, ostavaj}i gi svoite vojnici i juri{nici, ~lenovi i simpatizeri, re~isi na cedilo i zaboravaj}i na negovite vetuvawa na dosega{ni izbori.

Osven amnestijata {to ja zaraboti za svoite ~lenovi i dobivaweto na nekolku ministerski i drugi rakovodni mesta vo Zapadna Makedonija, od strana na Vladata, ostanatite iljadnici ~lenovi, koi se nadevaa deka barem nekade }e bidat vraboteni, ni{to ne se stori. Se nayira i idninata, koja za niv celosno vo vakvi uslovi e zape~atena. Ogor~enosta na ~lenovite na DPA e u{te pogolema koga tie vo svoite gradovi i sela zabele`uvaat kako VMRO-DPMNE gi vrabotuva site svoi ~lenovi, a toa go pravi i Demokratskata alternativa, pa taka nervozata i protestite stanuvaat u{te po`estoki.

PO^ETOKOT I KRAJOT NA DPA - GOSTIVAR

Vo Tetovo, lokalnata vlast re~isi e celosno na DPA. Preku gradona~alnikot Murtezan Ismaili, odnosno preku resornite ministerstva, ovaa partija ima vlast na 90 % od teritorija. Rakovoditelite uspevaat da gi smirat so razni ubeduvawa i veruvawa svoite nezadovolni ~lenovi i simpatizeri, dodeka pak liderot Xaferi ve}e gi dobi od Vladata i mestata za eks-gradona~alnikot Alajdin Demiri, koj treba da zamine kako ambasador vo OON, dodeka pak potpretsedatelot Menduh Ta~i treba da zastane do ministerkata na MVR Dosta Dimoska kako nejzin zamenik, bidej}i li~no nemu mu bile najpoznati rabotite so {vercot na cigarite i alkoholot.

Vo Gostivar, slikata na DPA e katastrofalna. Albanskite gra|ani, ~lenovi i simpatizeri na DPA se krajno razo~arani od liderite Xaferi i Ta~i. Tie, koi prvi zapo~naa da gi realiziraat radikalnite idei na Partijata, smetaat deka se "namesteni" od Xaferi i Menduh Ta~i i so trite `rtvi, u{te pove}e go `rtvuvaa svoeto `rtveno jagne, gradona~alnikot Rufi Osmani, koj se otka`a od politikata i od DPA. Ovaa partija vo Gostivar i vo nekolku sela ima svoi gradona~alnici kako i nekolku rakovodni mesta vo resornite ministerstva, no ~lenovite na partijata sekojdnevno ja napu{taat od ogromnoto nezadovolstvo, osobeno od la`nite vetuvawa na rakovodstvoto na DPA. Ogor~enite ~lenovi na DPA od Gostivar, poradi svoite nezadovolstva ~estopati javno velat deka DPA po~na da dejstvuva vo Gostivar i vo Gostivar }e & se stavi kraj na nejzinoto natamo{no dejstvuvawe!

PDP ]E JA OSVOI LOKALNATA VLAST ?!

Razni {pekulacii na nezadovlstvo me|u ~lenovite na DPA i nejzinoto krajno deluvawe doa|aat i od pove}e op{tini vo Ki~evo, Debar, kako i vo pove}e stru{ki sela. Vo pove}e navrati koga prestojuvavme vo ovie mesta od samite ~lenovi na DPA mo`evme da gi ~ueme nivnite nezadovolstva. "Vetuvawata na liderite na DPA se vide deka bilo golema laga. Dodeka im bevme potrebni, vetuvaa rajski ubavini, a sega tie otkako gi grabnaa foteljite i se zbogatija, n# ostavija na cedilo. Ne se `ivee cel mesec so edno paket~e od Crveniot krst i ne se hrani {est~leno semejstvo so tri iljadi denari. Na Xaferi arno mu e, na smetkata mu stigaat milion~iwa marki, go {eta Balkanot, Evropa i Amerika, a za nas mu e gajle. Negovite gi namesti na najdobri mesta, toj stana sajbija od Grup~in do Vele{ta, na negovite im dozvoluva da {vercuvaat droga, oru`je i {to li u{te ne, a nie ~esnite }e gladuvame i }e umirame. Vo taa Partija, nikoga{ pove}e", velat razo~aranite.

Za lokalnite izbori, koi }e se odr`at ovaa esen, ovde otvoreno se {pekulira deka DPA }e gi izgubi vo Gostivar, a potoa i vo drugite gradovi i sela vo op{tinite vo Zapadna Makedonija. Ova seto se potvrduva so faktot deka Partijata za demokratski prosperitet sega dobi nov pretsedatel, a toa e Imer Imeri, lekar pri Medicinskiot centar vo Gostivar, koj kako site Albanci u`iva svoeviden avtoritet. Poradi toa, site ~lenovi od DPA, }e se priklu~at kon PDP i ovaa Partija }e ja osvoi lokalnata vlast vo najgolemiot del od Zapadna Makedonija.