Reagirawa

ORGANIZACIJA OBEDINETI MAKEDONCI VO KANADA

Dragi bra}a i sestri, dragi Makedonci!

Organizacijata obedineti Makedonci od Kanada od s# srce Ve pozdravuva i Ve poddr`uva vo va{ite zalo`bi da go iska`ete nezadovolstvoto od nedemokratskiot odnos na bugarskata dr`ava kon makedonskiot narod vo pirinskiot del od Makedonija i {irum Bugarija.

O~ekuvavme deka po podobruvaweto na odnosite me|u Republika Makedonija i Republika Bugarija, }e dojde i do kone~no po~ituvawe na ~ovekovite i nacionalni prava na obespravenite Makedonci. Tie na toa ~ekaat u{te od dale~nata 1912 godina, godinata koga Bugarija porobi 10 nasto od makedonskata sveta zemja. Za `al, i ovoj pat, kako i mnogupati porano, se poka`a deka bugarskiot volk mo`e da ja smeni ko`ata, no ne i svojot karakter.

Ubedeni sme deka ~lenovite na OMO "Ilinden" - PIRIN, kako i site Makedonci vo porobenite delovi na Makedonija, }e istraat vo borbata za ~ovekovi i nacionalni prava. Svetot mora da razbere deka Makedonija e srceto na Balkanot. Bez obezbeduvawe i po~ituvawe na ~ovekovite i nacionalnite prava na site Makedonci, ne mo`e da ima mir na Balkanot.

Kon ovaa pozdravna poraka se pridru`uvaat i ~lenovite na Zdru`enieto na decata begalci od egejskot del na Makedonija vo Toronto i Makedonskoto dvi`ewe za ~ovekovi prava vo Kanada.

Da `ivee Makedonija i makedonskiot narod!

Dragi Stojkovski, pretsedatel na OOM za Kanada

Toronto 10 mart 2000 godina


SOOP[TENIE

Vo televiziskite vesti na 12 mart 2000 godina, be{e emituvano soop{tenie na gospodinot Todor Petrov, pretsedatel na Svetskiot makedonski kongres, vo vrska so odr`aniot protest po povod Odlukata na Ustavniot sud na Bugarija, za zabrana na politi~kata partija OMO "Ilinden" - PIRIN, {to se odr`a pred Ambasadata na Republika Bugarija.

VMRO - DOM, kako eden od ~lenovite na Inicijativniot odbor za odr`uvawe na protestot, dadenoto Soop{tenie go smeta za nedoli~no.

Imeno, so ni{to ne e otstapeno od dogovaraweto za odr`uvawe na protestot. Naprotiv, so u~estvoto na politi~kite partii, koi se spomnuvaat, protestot dobi vo svojata serioznost i cvrstina. Pra{aweto koe be{e povod za protestot e politi~ko pra{awe i niv gi vodat politi~ki partii. Na gospodinot Petrov treba{e da mu bide jasno deka povikot se odnesuva{e na makedonskite patrioti, a samiot zbor patriot ima dlaboka politi~ka sodr`ina. Vo vakvi slu~ai treba pogolema politi~ka odlu~nost, a toa go obezbeduvaat politi~kite partii. I jas se ograduvam od nekoi izjavi, no toa e nevozmo`no da se kontrolira.

Provokacijata e mo`na. Se povtoruvaat poznati scenarija. Da ne e provokacija, gospodine Petrov i samoto Va{e u~estvo vo protestot pred Ambasadata? Kolku {to e poznato, Vie gi povikavte ~lenovite na SMK da go dadat svojot glas za kandidatot Boris Trajkovski, koj izjavuva deka Odlukata na Ustavniot sud ne e od politi~ki, tuku od praven karakter. Kako be{e mo`no da Vi se dozvoli da zboruvate na protestot? Toj }e be{e ismean i devalviran. ]e dojdevte vo sudir so g. Boris Trajkovski. Vie s# u{te go nosite sramot od slu~ajot turnati mikrofoni vo Parlamentot na R. Makedonija, koga eden Albanec Ve spre~i da zboruvate vo sopstvenata dr`ava Makedonija. Kako reagiravte. Sramno i nikako. Samo g. Boris Zmejkovski dojde do govornicata da Ve za{titi. Vie ste na Visoka funkcija vo SMK, no so vakov sram, razmislete dali nemate fobija na mikrofoni. Pogre{na vi e terapijata na le~eweto. Vpro~em, ima edno sovpa|awe. Se javuvate so sop{tenie na verskiot praznik Pro~ka, a nekoj drug na toj den se otka`a od Makedoncite. Va{eto soop{tenie e samo pust obid da se namali zna~enieto na protestot, vo borbata za pravata na Makedoncite kade i da se nao|aat.

Pretsedatel na VMRO - DOM Tomislav Stefkovski 13.3.2000 god Skopje


DO U^ESNICITE NA PROTESTOT PROTIV ODLUKATA NA USTAVNIOT SUD NA BUGARIJA ZA ZABRANA NA OMO "ILINDEN" - PIRIN- SKOPJE

Po~ituvani bra}a i sestri Makedonci!

Se pridru`uvame kon op{tonarodniot makedonski revolt protiv neprimernata Odluka na bugarskiot Ustaven sud so koja se zabranuva deluvaweto na partijata na Makedoncite - OMO "Ilinden" - PIRIN vo vreme koga na Balkanot se prezemaat ~ekori za kone~no za`ivuvawe na demokratijata i ~ovekovite prava, kako zalog za vleguvawe vo zaednicata na evropskite kulturni narodi i dr`avi.

Nie, pogolema grupa porane{ni visoki partiski funkcioneri na VMRO-DPMNE koi ostanaa dosledni na makedonska nacionalna opcija i kon koi s# pove}e se pridru`uvaat ogromen broj ~lenovi na Partijata, na ovoj na~in se priklu~uvame kon akcijata na makedonskite patrioti so koja treba da im se stavi kraj na zaludnite napori na bugarskata dr`ava da gi izbri{e od politi~kata scena i da gi negira na{ite bra}a i sestri Makedonci vo pirinskiot kraj i cela Bugarija.

Nie istaknuvame deka ne postoi vistinska makedonska partija koja }e se oglu{i od vakov protest, osven vrhovisti~kata frakcija vo VMRO-DPMNE, koja naskoro }e bide razobli~ena pred makedonskiot narod.

So bratski pozdrav za Makedonija!

Boris Zmejkovski, Ivan Sokolov, Metodija Go~evski, Zoran Petreski, Dragi Ivanovski, Dimitar Dimovski