Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

PARLAMENTARNA ERGELA

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Sakal ili ne, po~ituvani ~itateli }e moram da se otka`am od magariwata, ako ne zasekoga{, barem za eden izvesen period kolku da se smirat duhovite i da ne mi se lutat ostanatite `ivotni. Toa moram da go storam, bidej}i vo posledno vreme mnogu vidovi na `ivotni mi se javuvaat so razni zabele{ki, nekoi pozitivni, a nekoi negativni vo zavisnost od toa, koj kolku ja sfatil ulogata na magareto vo na{iot op{testveno-politi~ki i kulturen `ivot. Mnogumina me pofaluvaat ~estitaj}i mi deka sum se setil i magareto da go podignam na edno povisoko civilizirano nivo, a mnogumina me kritikuvaat pra{uvaj}i me zo{to sum zapnal da pi{uvam za nego i postojano go povtoruvam toa, pa toa. Nekoi mi velat deka magareto e tvrdoglavo, prosto i ne zaslu`uva da mu se posvetuvaat stranici vo eden cenet i ~itan vesnik, deka ima pointeresni `ivotni, egzoti~ni, pametni i polezni koi zaslu`uvaat pogolemo vnimanie. So taa zabele{ka potpolno se slo`uvam, no potsetuvam deka i me|u lu|eto ima mnogu tvrdoglavi, prosti i nezaslu`ni, no sepak se nao|aat na visoki funkcii i na naslovnite stranici na skoro site vesnici i spisanija, i koi, za razlika od magariwata, mnogu la`at. Magariwata navistina se tvrdoglavi, no tie barem ne la`at, tuku prosto i naivno si go teraat `ivotecot. Isto taka znam deka ima mnogu pametni, zaslu`ni i polezni lu|e, no, za `al, i tie kako i nekoi `ivotni ostanuvaat zaboraveni od javnosta i od va`nite institucii. [to da se pravi, toa se vika sudbina. Nekoi velat toa zaviselo od nare~nicata, koja tretata ve~er po ra|aweto na deteto go posetuvala i mu ja pretska`uvala sudbinata. Dali e toa taka ili ne, jas ne znam i ne mo`am da tvrdam, no se pra{uvam dali i kaj `ivotnite odi nare~nica tretata ve~er i dali e taa ista i za `ivotnite i za lu|eto.

Toa {to drugite `ivotni mi se javuvaat i me kritikuvaat ne me ~udi tolku, no ne mo`am da sfatam zo{to reagiraat magariwata. Zarem i niv ne im odgovara {to gi populariziram, a mo`ebi so moeto pi{uvawe }e vlezat i vo istorijata kako zna~ajni `ivotni, zaslu`ni za na{iot sevkupen razvoj i napredok.

Pred nekoj den samo {to po~nav da dremam pred televizorot, koga vo Parlamentot mnogu magariwa raspravaa za nekakvi kowi, silno zayvoni telefonot. Onaka dremlivo, prozevaj}i se ja krenav slu{alkata i edvaj poluglasno izgovoriv "da".Od drugata strana na `icata edno magare po~na da rika so zaripnat glas i mi se nafrli so zborovite: "Slu{aj bre ti kowu, {to si zapnal za nas magariwata, mo`e{ li da n# ostavi{ na mira slobodno da si pasime treva, da brstime razni trwe i glogovi. Nam popularnost ne ni treba, se znae, magareto i ni{to pove}e. Kolku i da pi{uva{, nas magariwata ne mo`e{ da n# promeni{. Ako saka{ i na razni visoki funkcii da n# postavi{ nie, pak }e si bideme magariwa, zatoa da ne sum slu{nal pove}e da pi{uva{ za nas". Go izrika toa vozbudenoto magare i mi ja tresna slu{alkata. Ne mi ostavi vreme ni da vrisnam, a tolku mnogu sakav da go storam toa. Ne, ne da se raspravam so magareto, tuku da vrisnam od radost, pa toa magare me nare~e kow, ej, a toa ne mo`e da se slu{ne sekoj den. Narekuvaj}i me taka sfativ deka od strana na magariwata sum po~ituvan ili pak mi se pla{at. Mirno ja ostaviv slu{alkata i prodol`iv da gledam vo televizorot. Tamu, vo Parlamentot s# u{te se raspravaa za nekoi kowi so posebni imiwa, odnosno posebni marki i poseben kvalitet. Gledaj}i taka si velam, ej, koga na nekoja sednica se raspravalo za magariwata? Nikoga{! A za kowite, ete se rasprava. Nekako mi stana milo, ama mi be{e i `al {to i jas ne sum me|u tie kowi {to gi kupilo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. Eh, da bev eden od niv sega mo`ebi }e imav sre}a da me javne ministerkata. No, ako slu{ne deka i jas sum kow mo`ebi }e me pribere i mene. Ako me pribere vo nekoja ergela }e vi se javam ottamu po~ituvani ~itateli, a toga{ ~itajte me pak.