Ne e te{ko da oslabite, mnogu e pote{ko da ne se zdebelite

SLABEJTE ZDRAVO

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Pri~inite za vi{okot na kilogrami mo`at da bidat poradi stres, depresija, bremenost, konzumirawe na nekoi lekarstva, a isto taka pri~ina za debeleeweto mo`e da bide i pogre{nata ishrana. Otkrijte ja vistinskata pri~ina taka {to cela nedela }e bele`ite s# {to stavate vo usta. Mo`ebi }e konstatirate deka potrebata od reducirawe na ishranata nema voop{to da vi bide potrebna. Dovolno e samo da gi isfrlite grickawata pome|u obrocite. Ako sakate da izgubite pove}e od {est kilogrami, za dieta posovetuvajte se so lekar.

Kolku pobrzo }e oslabite, tolku pobrzo }e se zdebelite. Dobro e da izgubite eden kilogram vo nedelata, no ne gubete go i va{eto trpenie. Nekoi brzo slabeat, a nekoi posporo, toa sigurno zavisi i od nasledniot faktor. Pomognete & na prirodata taka {to nema da & se sprotistavuvate. Imajte na um deka ne postoi idealna telesna te`ina, koja{to se primenuva za sekoj. Sekoj mora da si ja odredi sam, vo zavisnost od gradbata na teloto, na~inot na `ivot i od mnogu drugi faktori. Zlatno pravilo: Ako sakate da izgubite pove}e kilogrami, ne treba da brzate.

PODGOTVETE SE DOBRO

Va`na e prethodnata organizacija za da ne dojde do neprijatni iznenaduvawa ili ednostavno da ne se otka`ete. Odnapred odredete go to~noto meni, pa s# {to vi e potrebno stavete go vo fri`iderot. Potrebni se najmalku tri obroci dnevno, a pogovorkata veli deka pojadokot e kral, ru~ekot princ, a ve~erata sluga. Vo vremeto na slabeeweto podelete ja dozvolenata koli~ina na hrana na {to pove}e mali obroci, za nikoga{ da ne po~uvstvuvate glad. Nastojuvajte nave~er vo va{iot organizam da ne vnesuvate masnotii, bidej}i toga{ organizmot najmnogu skladira. Nikoga{ ne preskoknuvajte nitu eden obrok. Organizmot, frustriran od gladta od prviot obrok, vtoriot }e go napravi zaliha na masni stanici. Osobeno e va`no vo periodot na slabeewe da se dvi`ite. So fizi~ka aktivnost nema da ja namalite te`inata, no }e gi zgolemite muskulite, koi tro{at energija. Ako redovno se zanimavate so sport, teloto tro{i kalorii duri i koga se odmora. So ve`bawe teloto se oblikuva, pa toa }e bide ubavo i so dva kilograma pove}e. Sportot ve osloboduva od napnatost, nervozi i stresovi. Poubava linija }e postignete so sport koj bara napor, kako {to se vozewe to~ak, brzo odewe, i sekojdnevni ve`bi za telo, koi{to vredat mnogu pove}e od skijawe ili plivawe edna{ godi{no.

NAU^ETE DA SE OPU[TITE

Stresot e najgolem neprijatel za dobra linija na teloto. Kako prvo nau~ete da jadete poleka, sedej}i, pritoa dobro proxvakuvaj}i go sekoj zalak, so {to i pomala koli~ina hrana }e ve zasiti. Ne e te{ko da oslabite, mnogu e pote{ko da ne se zdebelite. I za kraj, koja bilo dieta da ja odberete, zapomnete deka periodot potreben za da se so~uvaat namalenite kilogrami e ednakvo dolg kako i periodot na slabeewe.