Zlatko Zlatanovski - makedonska muzi~ka nade`

"VREME E I NIE DA SE DOBLI@IME DO EVROPA"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Vo poslednive dve godini protestantskite zaednici po~naa da n# baraat pra{uvaj}i zo{to zamrevme, kade sme, zo{to nemame pesni itn., a seto toa n# natera da prodol`ime i da podgotvuvame nov album, re~e Zlatko Zlatanovski
  • U~estvuval kako debitant na "Makfest" i "Ohridski trubaduri" '98
  • Novava 2000-ta godina Zlatanovski ja zapo~na aktivno, so prerabotkata na pesnata na Areta Frenklin i Xorx Majkl

Svoite po~etoci Zlatko Zlatanovski gi zapo~na pred nekolku godini so Tawa Stankovi} i Igor Dimovski. Prvi~nata ideja be{e da se formira eden gospel bend "Emanuels", koj }e vnese ne{to novo na na{ite prostori, grupa koja }e pee duhovna muzika. Kako ~lenovi na Evangelisti~kata crkva, kade {to sekoja nedela nastapuvaat, Zlatko, Tawa i Igor od starite hristijanski pesni napravija novi pesni so nov aran`man, a tekstovite gi zadr`aa. Seto toa prozvu~i mnogu moderno i mnogu interesno, veli Zlatanovski. Albumot be{e nasloven kako "Emanuels", a najgolemiot hit koj be{e vrten po radio stanicite be{e "^itaj go Svetoto pismo". Podocna doznavme deka po mediumite imalo zabrana za takvi pesni, osven za Bo`ik i drugi verski praznici, no vo obi~ni denovi ne. Pri~inata za ova ne ja znam, no nie podgotvuvame i vtor album so u{te pomoderni pesni, a seto toa }e go stavime na edno CD. Vo poslednive dve godini protestantskite zaednici po~naa da n# baraat pra{uvaj}i zo{to zamrevme, kade sme, zo{to nemame pesni itn., a seto toa n# natera da prodol`ime i da podgotvuvame nov album, re~e Zlatko Zlatanovski.

SOLISTI^KA KARIERA

Negovite prvi nastapi se vo 1998 godina, koga slu~ajno Igor i Tajna, napravija pesna i mu ja ponudija. Bev zbunet, bidej}i najavata deka }e nastapuvam vo `ivo prvpat, i toa na festivalot "Makfest", za mene be{e navistina zbunuva~ki. Pesnata be{e primena, go pobediv mojot strav i s# izleze dobro. Pesnata go nose{e naslovot "Te qubam", tekstot e na Tawa Stankovi}, a aran`manot i kompozicijata na Igor Dimovski. Pesnata se plasira{e kako 12-ta, no sepak kako debitant, vo edna silna konkurencija kako na pr. Rebeka, Erzana, Iskra Trpeva i mnogu drugi, Zlatko e zadovolen od svojot uspeh. Negoviot sleden nastap e na "Ohridski trubaduri" '98, so edna ambientalna pesna naslovena kako "Nebo bidi moj spas". Vo godinata {to izmina 1999 godina, isprati pesna za Skopskiot festival, no be{e odbiena. Pri~inite sigurno se poradi nejziniot ritam, efekti i ~udni zvuci {to najverojato ne mo`e{e da se otsvirat vo `ivo so orkestarot, no va`no e deka ja odbija, a i cela godina moite ang`mani na ova pole zataija. Godina{niov "Skopski festival" navistina be{e ne{to originalno i vreme e i nie da se dobli`uvame do Evropa.

NOV SINGL

Novava 2000-ta godina Zlatanovski ja zapo~na aktivno, so prerabotkata na pesnata na Areta Frenklin i Xorx Majkl. Ovoj singl go napraviv so eden prijatel operski peja~, koj se nafati da ja preraboti pesnata, da go otpee onoj del {to vo original go pee{e Areta, da stavime nov tekst, a za celiot anga`man se pogri`i Igor Dimovski. Pesnata zvu~i nesekojdnevno, a vo nea se isprepleteni klasikata i modernoto.

Kolku ~ini edna pesna i kolkavi se mo`nostite taa da stane hit? Cenata na eden pesna se dvi`i od 500 do 2000 germanski marki, toa dali }e stane hit zavisi od toa koj ja pravi i koj kade, vo koj medium ima prijateli, dodava Zlatanovski.

Sepak, ostanuva da konstatirame deka nema muzi~ka kariera bez dobri finansiski sredstva i bez dobra pozadina koja postojano }e ve "turka" napred kon uspehot.