Nova kniga

"POTKREPA OD UBAVIOT PERT"

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

Denovive, od pe~at izleze knigata "Potkrepa od ubaviot Pert" od poznatiot makedonski patriot, aktivist i publicist Janko Tomov od Pert (Avstralija). Vo knigata, Tomov gi evocira spomenite za svoeto u~estvo vo borbata za makedonskata kauza od krajot na osumdesettite i vo po~etokot na devedesettite godini, po~nuvaj}i od ~lenstvoto vo polulegalni i ilegalni makedonski organizacii, pa s# do ~lenuvaweto vo partijata DPMNE na Dragan Bogdanovski, ~ij prv pretsedatel za Pert e Janko Tomov. Knigata izobiluva so vredni dokumenti i fotografii povrzani so temata. Detalno se opi{ani podgotovkite na prvata demonstracija pred gr~kiot Konzulat vo Pert, problemite me|u razli~ni makedonski organizacii vo ovoj grad, a za prvpat se objaveni i nekolku avtenti~ni pisma od Dragan Bogdanovski. Inaku, Janko Tomov i denes e aktiven vo makedonskite nacionalni organizacii. Toj, isto taka, e i poznat porane{en sportski trener. Otkako dvapati odle`uva zatvor vo Jugoslavija, toj emigrira vo Avstralija kade {to i denes `ivee so svoeto semejstvo. Ova e negova vtora kniga.