Promocija na Prvoto makedonsko `ensko lobi

RAMO DO RAMO SO MA@ITE!

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  • Lobito }e gi obedini `enite vo RM okolu zaedni~kite celi i nezavisno od etni~kata, konfesionalnata, nacionalnata i polovata pripadnost, prerasnuvaj}i vo most kon mirot i stabilnosta vo zemjava i regionot, istakna vo svoeto obra}awe g-|ata Popovska
  • Gospodinot Ungaro, svoeto obra}awe go zavr{i so edna anegdota na italijanskata eks - ministerka, Suzana Aweli, koja vo edna prilika izjavila deka potpolnata ramnopravnost me|u ma`ot i `enata }e bide postignata koga }e sretne glupava `ena na visoka pozicija

Nie nemame namera da se otka`eme od svojata `enstvenost za da doka`eme deka sme ednakvi so ma`ite. Nie ednostavno imame namera so silata na argumentite da go zazememe mestoto {to prirodno ni pripa|a. Ramo do ramo so ma`ite do partnerski odnos, re~e g - |ata Liljana Popovska na promocijata na Prvoto makedonsko `ensko lobi, koja se od`a na prvi ovoj mesec vo Sovetot na Grad Skopje.

Makedonskoto `ensko lobi e sozdadeno po inicijativa na Gender Task Force, vo ramkite na Paktot za stabilnost vo Republika Makedonija, koja zapo~na vo Saraevo, vo juli 1999 g., a vo noemvri istata godina be{e promoviran Gender Task Force za regionot, na ~elo so g-|a Sowa Lokar, izvr{en direktor na Mre`ata za polovi pra{awa za Centralna i Isto~na Evropa. Na sostanokot bilo dogovoreno inicijativata da bide prenesena vo site zemji na Paktot. Na poslednite dve sredbi pretstavnik od Makedonija bila g-|ata Liljana Popovska, zaedno so g-|ata Savka Todorovska od Sojuz na organizaciite na `eni vo Makedonija i g-|ata Elena Grozdanovska od Oddelenieto za polova ramnopravnost vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika, za podocna, na inicijativniot sostanok na Rabotnata grupa, da bide dogovoreno da se odr`i sve~ena promocija na Prvoto `ensko lobi vo Makedonija.

Makedonskoto `ensko lobi pretstavuva grupa za pritisok vrz javnosta, instituciite i mediumite vo nasoka na zgolemuvawe na u~estvoto na `enite na mestata na odlu~uvawe vo Makedonija. Toa gi obedinuva `enite od nevladinite organizacii, politi~kite partii, mediumite, Parlamentot, Vladata, lokalnata samouprava i site poedinci koi{to sakaat da dadat prilog kon ramnopravnosta na polovite.

Se razbira, dobredojdena e i poddr{kata na ma`ite, dodade g-|ata Liljana Popovska.

Funkcioniraj}i slo`no i operativno, koristej}i ja kreativnosta i energijata na celokupniot `enski potencijal vo zemjava, Lobito }e gi obedini `enite vo RM okolu zaedni~kite celi i nezavisno od etni~kata, konfesionalnata, nacionalnata i polovata pripadnost, prerasnuvaj}i vo most kon mirot i stabilnosta vo zemjava i regionot, istakna vo svoeto obra}awe g-|ata Popovska.

Prv proekt na Lobito }e bide promovirawe i poddr`uvawe na `enite na lokalnite izbori so cel da se zgolemi brojot na `eni - sovetni~ki i kone~no da se dobie `ena - gradona~alnik.

Na sve~enosta prisustvuva{e i g. Karlo Ungaro, ambasador na misijata na OBSE vo zemjava koj pozdravuvaj}i ja promocijata, na g-|ata Popovska & vra~i ~ek od 5.000 evra kako prva donacija od Kancelarijata za demokratski institucii i ~ovekovi prava.

Gospodinot Ungaro, svoeto obra}awe go zavr{i so edna anegdota na italijanskata eks - ministerka, Suzana Aweli, koja vo edna prilika izjavila deka potpolnata ramnopravnost me|u ma`ot i `enata }e bide postignata koga }e sretne glupava `ena na visoka pozicija.

Za osmi mart, vo duhot na Klara Cetkin, e zaka`an javen protest na `enite vo Makedonija, kako pridones vo nivnata borba za pogolemo u~estvo vo site sferi na `ivotot.