Makedonskoto zname ne e smeneto

RAZLIKA ME\U DR@AVNO I NACIONALNO ZNAME

Daniel Melvil

Bugarite, vo ~est na makedonskite predci imaat ime Sonce, a i lavot go zele kako simbol {to, popatno re~eno, izgleda e potsvesna nostalgija za vremeto koga nivnoto naselenie se smetalo za makedonsko

Yvezdata, t.e. Sonceto od Kutle{, navistina ne ja smenija i ne e mo`no da bide smeneta so drugo zname, za {to, pred s# }e spomnam nekoi drugi fakti. Son~evite simboli prirodno se javuvaat kaj razli~ni narodi vo drevnosta, od prostata pri~ina {to Sonceto e izvor na `ivot za edna planeta sli~na na Zemjata. Specifi~nosta vo makedonskiot slu~aj e vo toa {to u{te od antikata, {esnaesetzra~noto sonce e amblem na Makedonskata kralska dinastija, a vo Makedonija kralot bil biran demokratski (vojskata so udirawe so dr{kite od sabjite po {titovite go potvrduvala izborot). Posledi~no, toa sonce e i simbolot na makedonskata nacija. Osven toa, od najstari zapameteni vremiwa crvenata boja e bojata na Sonceto, zaradi izrazenata kontinetalnata klima na Makedonija {to se karakterizira so `e{ki i relativno suvi leta (ne navleguvam ovde vo pra{aweto od kade, pod kakvi klimatski uslovi vo Makedonija imalo lavovi, hieni i drugi tropski `ivotni). So drugi zborovi, crvenata boja na makedonskoto zname go simbolizira isto taka Sonceto, {to bil slu~aj i so stariot Egipet ~ija osnovna boja bila crvenata. No i lavot bil simbol na Sonceto. Starite Egipjani, koi svojata zemja ja vikale Kemet ili Kemi, bogot na Sonceto Amon go simbolizirale i so lav. Vo Makedonija slu~ajot e sli~en i ne e ~udno {to Aleksandar III Veliki Makedonski si ja ~e{lal kosata vo forma na griva od lav. Staroegipetskiot grad Onu ili Janu, za koj se zboruva i vo Biblijata, narekuvan vo minijaciite ju`no od Olimp, Helipolis, zaradi bo`estvoto na Sonceto Helios, bil centar na kultot na solarniot bog Atum ta, taka, i vo Makedonija nastanalo imeto Ilija (od Helios-Ilijas, t.e. sonce), kako {to nastanalo i imeto Spase od staroegipetskoto ime Soter-Sotir, {to zna~i spasitel. I imeto Kiril, Kiro, zna~i sonce i poteknuva od persiskoto ime Kir, a poznato e deka Makedonija ja zazede Persiskata Imperija vo vremeto na Aleksandar Makedonski vrz baza na planovite i podgotvuvaweto na pohodot od strana na genijalniot Filip Makedonski. Bugarite, vo ~est na makedonskite predci imaat ime Sonce, a i lavot go zele kako simbol {to, popatno re~eno, izgleda e potsvesna nostalgija za vremeto koga nivnoto naselenie se smetalo za makedonsko.

Ne e izli{no da se spomne i toa deka na svetov ni{to ne e delo na samo eden ~ovek, ili na samo eden narod. Vo taa smisla, koga se zboruva za Sredozemnomorjeto kako lulka na dene{nata civilizacija, ne treba da se gubi od predvid faktot deka drevnite sredozmenomorski narodi ne bile izolirani ednite od drugite, tuku me|u niv postoel sistemot na svrzani sadovi, no ne treba da se zaboravat i drugite kulturi, me|u koi sekako edna od najbleskavite i najstarite e kineskata.

O~igledno e, deka crvenata boja i lavot se me|u najstarite simboli na makedonskata dr`avnost i nacija. Na prvo mesto sekako e Yvezdata, t.e. Sonceto od Kutle{, drevnomakedonsko zname za~uvano do deneska. Onie koi velat deka toa zname bilo smeneto, zaboravaat ili ne mislat na eden o~eviden fakt: Republika Makedonija sega ima edno dr`avno zname {to & be{e nametnato so uceni od stranstvo, no makedonskoto nacionalno zname be{e, ostanuva i }e ostane kako takvo Sonceto od Kutle{ {to gi povrzuva Makedonkite i Makedoncite vo dr`avava i vo svetot i se gleda na svadbi, masovni sobiri, manifestacii i vo drugi prigodi. Toa zname, ne e smeneto i ne e mo`no da bide smeneto.