SEMKI OD JABOLKA

J. Ristov ~len na VMRO-DPMNE od 1990 godina Makedonskoto zname ne e smeneto

Pred da po~nam so kakvo i da e pi{uvawe po~ituvani ~itateli }e vi raska`am edna prikazna ili vic. Poznato e deka studentskite xebovi se prili~no ili epten plitki, pa taka i na{iot junak student so isprazneti xebovi bez {ansa da ja ubie zdodevnosta vo disko ili na kino, a i vremeto. Zastanuva nekade vo centarot na gradot na mo{ne frekfentno mesto i taka nezainteresirano gi nabquduval lu|eto {to pominuvaat. Kojznae kako i od kade vo xebot mu se na{le nekolku semki od jabolka pa taka zamislen po~nal da si gricka od jabolkovite semki. Vo toj moment pominuva eden policaec. Nezainteresiraniot student mu izgledal somnitelno pa zatoa zastanal kaj nego. [to pravi{ tuka?- zapra{al policaecot. Ni{to odgovoril studentot, grickaj}i si i ponatamu od jabolkovite semki nezainteresirano. [to jade{?- go zapra{al policaecot. Semki od jabolka odgovoril studentot. Abe ti zdrav li si? So okokoren pogled pra{al policaecot. Koj zdrav ~ovek jade semki od jabolka i zo{to ba{ od jabolka. Od niv pove}e razmisluvam i pobrzo sfa}am mu odgovoril studentot. Slu{aj veli policaecot, daj mi i mene nekoja. Va`i ama za xabe nema ni{to. Pa kolku saka{ za edna. Eden denar. Daj mi tri, veli policaecot vadej}i tri denari od xebot i si zaminal. Ja izel prvata pa vtorata, a koga po~nal da ja gricka tretata zastanal i si pomislil: majkata ovoj me zafrkna i se vratil povtorno kaj studentot. Zo{to me zafrkna, go pra{al studentot. Kako te zafrknav pra{uva ovoj. Pa za tri denari }e kupev celo kilo jabolka, a vnatre semki kolku saka{. E pa gleda{ drugar ti ve}e po~na da razmisluva{ i sfa}a{ odgovoril studentot svrtuvaj}i mu go grbot za da ja sokrie nasmevkata. Gledate po~ituvani ~itateli semkite od jabolka imale vol{ebna mo}. Zatoa jas im prepora~uvam i apeliram do site dosega nacionalno neosoznaeni Makedonci - otfrlete gi son~oglednite, a i tikvenite, pa grickajte samo jabolkovi semki. Belkim }e sfatite deka Makedonija ne e od v~era, odnosno nova dr`ava, deka makedonskiot narod ne e nov narod, deka ne ni treba novo ime FYROM, deka ne ni trebaat novi simboli kako {to e poni`uva~kiot ventilator, deka edna{ zasekoga{ treba da se otfrli slovenstvoto {to so sigurnost go potisnuva makedonstvoto, belkim }e se setite na zborovite na eden gr~ki parlamentarec koga re~e: "Makedonija treba ekonomski da ja kupime, i toga{ }e mo`eme da ja uni{time", belkim }e sfatite deka so prifa}aweto na ventilatorot kako dr`aven simbol se prifa}a novoto ime i tezata deka sme nov narod, a kako takov nemame pravo na na{eto minato, na na{ite istoriski i kulturni bogatstva i nasledstva. Mo`ebi gospodata od vrvot na DPMNE {to sega ja vodat dr`avata }e se setat na porano davanite vetuvawa deka }e rabotat na makedonskoto obedinuvawe, }e go vratat svetiot makedonski simbol {esnaesetzra~noto sonce, za nacionalna valuta }e go vovedat STATEROT od vremeto na Aleksandar, belkim }e sfatat deka Makedoncite nemaat tatarsko poteklo, belkim }e se setat na vetuvaweto deka Makedonija e nacionalna dr`ava na Makedoncite so makedonskiot jazik i kirili~noto pismo, belkim }e se setat za u{te mnogu, mnogu takvi davawa i vetuvawa od vitalen interes za na{ata makedonska dr`ava koi sega se zapostaveni i zaboraveni.

Grickajte gospoda jabolkovi semki. I vie gospodine pretsedatele Boris Trajkovski. Veruvam deka jabolkovite semki }e Vi pomognat za vo idnina da ne davate izjavi kako vo Zagreb: "Zabranuvaweto na OMO "Ilinden" ne e politi~ki tuku praven akt i toa e apsolutno pravo na bugarskata vlast".

Kakva glupost gospodine pretsedatele. Najpotrebni i najneophodni po s# izgleda ovie jabolkovi semki se za premierot Georgievski. Neli ima edna narodna: [tom se ni{aat lisjata sigurno ima i veter. Od site dosega{ni govorkawa koga bi bil i samo eden minimalen del vistina toa e ogromna katastrofa za na{ata dr`ava. Zatoa gospodine premier griznete po nekoja jabolkova semka za da se setite kade go ostavite staroto palto. Koga toga{ sakale ili ne so ili bez amerikanska poddr{ka }e morate da si odite od funkcijata premier. E, toga{ {to ako va{iot naslednik go primeni ona {to go baravte vie na po~etokot. Da se proveri i ispita materijalnata ili finansiskata sostojba na sekoj {to si zaminuva od vlasta. [to mislite kaj kogo toga{ }e zayvoni finansiskata policija i.... Adios 170 milioni marki. A, {ansa pove}e }e nema za prodavawe na dr`avni i nacionalni imoti i bogatstva. Zatoa prisetete se kade go ostavite staroto palto za{to }e vi treba. Veruvam deka toga{ makedonskite meanxii niz Germanija pred nos }e vi ja zatvorat vratata. Toga{ ne }e mo`ete pove}e da gi za{tituvate novope~enite makedonski Bugari kako Dimitrov ili Srbinovski i.t.n. Griznete gospodine Georgievski nekoja jabolkova semka belkim }e se setite na zborovite, odnosno na zakanite od [iptarot Ha{im Ta~i:"Niz Makedonija krv }e se lee", kogo Vie go postavivte za zamenik-minister za vnatre{ni raboti tokmu na dr`avata na koja toj so vojna i so krv i se zakanuva{e.