Forum

SLABA OPOZICIJA

Stefan Donevski Majka

Makedonskata Vlada ne mo`e da se pofali so nekakvi uspesi. Pravi golemi gre{ki vo site oblasti, posebno vo ekonomijata. Ekonomijata ja vodat ministri koi se poznati kako golemi likvidatori na firmi od porano. [to mo`e da o~ekuvame od takvi lu|e? Samo ekonomski kiksovi i ni{to drugo. S# {to be{e dobro go prodadovme na Grcite za sitni pari, na Makedoncite im ostana stapot i motikata. Onie industriski kapaciteti, koi ostanaa se tolku lo{i {to nikoj ne gi saka. Pritoa, Vladata tera napred, od gre{ka vo gre{ka, bez nekoj da ja zapre ili uka`e na lo{ite potezi. U{te polo{o e toa, {to nie imame slaba opozocija. Lo{a vlada i slaba opozicija e ne{to najlo{o {to mo`e da & se slu~i na edna zemja. Glavnata opoziciona partija SDSM e re~isi bez profil i bez mo}. Nie odvreme navreme }e gi slu{neme vo Parlamentot kako dobri oratori i toa e s#. Ja kritikuvaat Vladata za istite gre{ki, koi porano kako vlast sami gi pravea i baraat narodot da im veruva?

Crvenkovski po katastrofalniot poraz na premierskite izbori, treba{e da si podnese ostavka so celoto rakvodstvo i partijata da se obnovi so mladi novi lu|e koi nemaat komunisti~ko minato. Novata garnitura }e go poprave{e imixot na partijata i }e se etablira{e kako levi~arska partija, na koja narodot & veruva.

Ostavki, posle gubewe na izbori se najnormalna rabota vo celiot svet. Toa e duri i politi~ka zakonitost. Samo kaj nas vo Makedonija, nema ostavki. Tie pa tie, po niv potop, kako da bez niv ne se mo`e. Se fatilo Makedon~eto za vlasta i ne ja pu{ta do kraj. O~igledno najgolemo nasledstvo ostanalo od titoizmot, tokmu vo Makedonija. Tito ne saka{e duri da ima i naslednik, toj da ostane i po smrtta ve~en pretsedatel. Izgleda ova mu vleglo i na Makedon~eto vo krvta, pa ne ja napu{ta vlasta za nikakva cena. Parolata "I po Tito, Tito" s# u{te e `iva vo Makedonija. Liberalnata partija ne e nekoja golema opozicija, se dodvoruva na vlasta. Demokratskata alternativa iako e vo vlasta, ~estopati izigruva opozicija. Kaj Albancite ne se znae, koj e opozicija, a koj e na vlast. Za glavnite problemi, site se opozicija ili site se na vlast, taka {to dr`avava re~isi i nema cvrsta opozicija, a so toa nitu cvrsta vlast. Edinstvena konstruktivna opozicija se stranskite delegacii, me|unarodnata banka, koi uka`uvaat na gre{kite na Vladata. Koga ne bi bile ovie stranski faktori, Vladata bi odela od gre{ka vo gre{ka, ne bi imalo koj da ja koregira. Ovoj na~in na vladeewe me potsetuva na kolonijalnoto upravuvawe, e pa aferim.