Forum

DVE "STRANI" VO MAKEDONIJA

Elen Eleni

Na osmi septemvri 1991 godina, Republika Makedonija se stekna so nezavisnost. I, se razbira, radost, me|usebni ~estitki. I na plo{tadot na glavniot grad, i vo site kat~iwa na nezavisnata dr`ava.

Nema pove}e preotstapuvawe na suverenitetot na Belgrad, nema da se primaat direktivi i soveti od naslednicite na Tito, Kadreq, Dolanc. Odlukite }e gi donesuvame sami. Imame za toa i um i umni kadri.

Ama, ne bilo taka. Suverenitetot pak }e go delime, pak }e primame soveti, pouki, pa i prekori. Na gosti ~esto ni doa|aa komesarite Arens, Elizabet Ren, Van der [tul i stotina drugi generali, polkovnici, sovetnici, sekretari, a bogami i ministri, premieri i {efovi na dr`avi. I zamislete, eden komesar za malcinski prava ~ij rang ne mo`am da go utvrdam, }e ja postroi skoro polovina od Vladata na Branko i Qup~o. ]e go primat i Premierot i [efot na dr`avata, a zadol`itelna destinacija be{e i Tetovo, za da se sretne so liderite na PDP, PDPA-NDP. Edno vreme polovina od Vladata na Branko be{e "postroena" vo Viena, za komesarot Arens da ne "gubi" vreme i da namine do Skopje. E, da se samo komesarite. Najvisokiot vrv na dr`avata mora{e da se sretne i so drugi, mnogu poniski, funkcioneri od Evropa i SAD.

I, naj~esto, razgovorite bea kako da se "unapredat" me|uetni~kite odnosi, me|uetni~kata tolerancija. Kako da bidat zadovoleni `elbite na "DVETE STRANI". Zamislete, Zapad vo Republika Makedonija gleda dve strani, a ne edna gra|anska, demokratska i unitarna dr`ava.

Ama i na{ite vozvra}aat poseti. Pak i tamu da ni ponudat dogovor za site begalci i azilanti, preku Makedonija, da se vra}aat od SRJ (Kosovo).

Jas potpolno gi razbiram na{ite. Zapadna Evropa i SAD se partneri, ekonomski i voeni xinovi. Edinstveni. Nivniot zbor nema alternativa. Ima mnogu raboti vo koi{to i zborot na Makedoncite ima svoja te`ina, principielna i avtenti~na. Ne mo`am da gi razberam falbaxiskite tonovi na na{ite. A tie obi~no glasat: Makedonija }e bide [vajcarija na Balkanot, deka sme centar, deka sme lideri ne samo na Zapadniot Balkan. A, ne }e e taka. Nie sme vo nekoj ku}en pritvor, za izminatite godini od steknatata nezavisnost Makedonija ne vovede nitu edna recipro~na merka so sosedite.

Za `al, ne mo`eme da sonuvame ni za banana - dr`ava. Ostanavme tampon - zona za premini.