Pe~kata za spaluvawe na medicinski otpad zapo~na so rabota

RE[EN PROBLEMOT SO MEDICINSKIOT OTPAD

Pi{uva: Mileva LAZOVA

Dolgo najavuvanata pe~ka za spaluvawe na medicinskiot otpad, kone~no,vo fevruari pristigna,be{e locirana na deponijata Drisla i so rabota zapo~na vedna{. Potrebata od edna vakva pe~ka se javila u{te vo vremeto na begalskata kriza, koga Svetskata zdravstvena organizacija i drugite institucii direktno se soo~ile so problemot od pro{iruvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina od razni infekcii. Problemot be{e seriozen i s# u{te e i, dokolku ne se tretira adekvatno, }e predizvika ogromni problemi vo `ivotnata sredina. Pe~kata e donacija od britanskata Vlada koja smeta deka so nejzina primena }e se re{at problemite so infektivniot medicinski otpad. Vo nea }e se spaluvaat 200 kilogrami medicinski otpad za eden ~as, a }e raboti deset ~asa dnevno. Na po~etokot, medicinskiot otpad od Klini~kiot centar, Gradska i Voena bolnica, vo deponijata }e se nosi sekoi dva dena, a vozilata i drugite tehni~ki elementi so koi }e se prenesuva ovoj otpad, }e bidat ozna~eni za da se razlikuvaat od drugite vozila koi go prenesuvaat komunalniot otpad. Ovaa aktivnost }e se pro{iri i vo gradovite Tetovo, Kumanovo i Veles.