Ekolo{ka patrola na "Opstanok" po Markova Reka

GR^KA PLASTIKA POKRAJ "DRISLA"

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Naidovme na kupi{ta rasfrlani plasti~ni {i{iwa polni so mineralna voda so izminat rok na upotreba na levata strana od Markova Reka i toa na samo eden kilometar od deponijata "Drisla", veli Jakov Jakov~evski od Ekolo{koto dru{tvo "Opstanok"
  • Proizvoditelot e "Nero" od Grcija, me|utoa na etiketata go nema imeto na uvoznikot

"@ivotnata sredina" e najubava koga ostanuva osiroma{ena so epitetot "`ivotna", toga{ koga ostanuva samo "sredina", toga{ koga e samo priroda vo koja nema ni traga ni glas od ~ovekova traga i od ~ovekov glas. Prirodata (sredinata) e najubava tamu kade s# u{te ne stapnala ~ovekova noga. Zo{to? Zatoa {to, za `al, s# u{te ne umeeme da nau~ime kako da se odnesuvame kon na{eto prirodno opkru`uvawe, kon na{ata `ivotna sredina koja, nesomneno, e ogledalo za nas samite. Kakva {to e sredinata vo koja{to `iveeme, takvi sme i nie. A kakvi sme?

Ne edna{ sme gledale sliki, i toa ne vo okolinata, ami tokmu vo centralnite delovi od gradovite vo koi `iveeme, koi izobiluvaat so prepolneti kontejneri od koi se {iri neizdr`liva smrdea, rasfrlani otpadoci na site strani i sekako vo tie sliki se vklopuva na{eto indiferentno razminuvawe so bogatstvoto od smet. Vakvite "kadra" zboruvaat deka sme nekadarni da si ja za~uvame ~ista duri ni neposrednata okolina vo koja prestojuvame. A za poodale~enite mesta ne pomisluvame deka i tamu treba, bi rekle osobeno tamu, da se odnesuvame sovesno kon ~istotijata, odnosno kon zagaduvaweto na `ivotnata sredina.

ZAGADUVA^I

Deka sostojbata e navistina vakva i samite znaeme, no i deka ne zboruvame na pamet poka`uva neodamna realiziranata ekolo{ka patrola vo organizacija na Ekolo{koto dru{tvo "Opstanok" od Skopje po te~enieto na Markova Reka.

Nie organizirame redovni ekolo{ki patroli ~ija cel e da se registrira ~ovekovoto nesovesno odnesuvawe kon `ivotnata sredina, no i da se prezemat odredeni merki za za{tita na na{ata sredina, veli gospodinot Jakov Jakov~evski, ~len na ED "Opstanok". Neodamna patroliravme po te~enieto na Markova Reka. Bevme dvajca ~lenovi od na{eto Dru{tvo i eden pretstavnik-inspektor od Ministerstvoto za `ivotna sredina. Naidovme na kupi{ta rasfrlani plasti~ni {i{iwa polni so mineralna voda so izminat rok na upotreba na levata strana od Markova Reka i toa na samo eden kilometar od deponijata "Drisla". Na sopstvenikot na ovie {i{iwa mu izgledalo poprifatlivo da ja zagadi okolinata, otkolku da go odnese smetot na "Drisla". Po s# izgleda ne mu bila prifatliva varijantata da plati za toa {to }e go odnese smetot vo vistinskata deponija. Proizvoditelot e "Nero" od Grcija, me|utoa na etiketata go nema{e imeto na uvoznikot. Zedovme primeroci od {i{iwata i vo Ministerstvoto za `ivotna sredina }e se povede postapka za otkrivawe na storitelot i za negovo kaznuvawe.

KAZNA

^lenovite na Ekolo{koto dru{tvo "Opstanok" imaat realizirano pove}e ekolo{ki patroli na pove}e lokaliteti, a me|u niv e i ekolo{kata patrola po te~enieto na rekata Lepenec. Kako {to ni objasni gospodinot Jakov~evski, i okolinata na ovaa reka e prepolna so otpadoci, a najmnogu smet ima kaj mostot na rekata Lepenec.

Fotografijata napravena na levata strana od te~enieto na Markova Reka mo{ne ilustrativno go poka`uva nesovesniot odnos na odredeni subjekti vo dr`avava kon `ivotnata sredina. Se razbira, kakva i da e pri~inata za izbegnuvawe na obvrskata da se plati vo "Drisla" za deponiraniot smet, ne mo`e da go opravda vakviot krajno neodgovoren odnos. Onoj {to ja sozdal vakvata slika zaslu`uva najrigorozna kazna i toa kako pouka za site drugi koi na koj i da e na~in ja zagaduvaat i ja zagrozuvaat na{ata `ivotna sredina.

Ekolo{kata patrola, kako {to ni objasni gospodinot Jakov~evski, ja posetila i deponijata "Drisla" za da se informira za {pekulaciite deka dobienata pe~ka za medicinski otpad e nekompletna. Im bilo objasneto deka toa ne e to~no i deka stanuva zbor za kompletna pe~ka, no so pomal kapacitet.

Inaku, koga ve}e sme kaj temata za{tita na `ivotna sredina, da ka`eme deka vo tekot na mesecov }e bidat izvedeni pove}e akcii za po~ista `ivotna sredina vo glavniot grad na dr`avava vo organizacija na Javnoto pretprijatie "Komunalna higiena".