Reakcija na SDSM , Socijalisti~kata partija i Liberalnata partija po povod poni{tivaweto na OMO "Ilinden"- PIRIN

"AFERIM BRE, BOR^E AKO PODGOTVUVA[ TAKVI DEKLARACII"

SDSM ostro se sprotivstavuva na odlukata na Ustavniot sud na R. Bugarija za poni{tuvawe na registracijata na OMO " Ilinden" - PIRIN, partija na makedonskoto malcinstvo vo Bugarija. Tie javno gi poddr`uvaat vo naporite da gi za{titat svoite prava vo Me|unarodniot sud za ~ovekovi prava vo Strazburg. Georgievski la`e{e deka i Makedoncite vo Bugarija imaat svoja politi~ka partija, veli portparolot na Partijata, Vlado Bu~kovski, a i Bor~e popusto se fale{e deka e avtor na Deklaracijata za me|usebni odnosi so Bugarija. Aferim bre, Bor~e ako podgotvuva{ takvi deklaracii, re~e na pres - konferencijata Bu~kovski.

@. M.


PRETSEDATELOT NA REPUBLIKA MAKEDONIJA NE REAGIRA

Socijalisti~kata partija na Makedonija, kako i pove}eto partii, e protiv odlukata na Ustavniot sud na Bugarija da ne ja registrira OMO "Ilinden" - PIRIN. Taa reagira i na odnesuvaweto na pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, koj ne se zalo`il za nikakva konkretna aktivnost protiv zagrozuvaweto na osnovnite gra|anski prava za politi~ko organizirawe na Makedoncite vo Bugarija.


PODDR[KA NA OMO "Ilinden" - PIRIN OD LIBERALNATA PARTIJA

Spored Liberalnata partija, pri~ina za zabranata na OMO "Ilinden" - PIRIN od strana na Ustavniot sud na Bugarija, e poradi nepovolnata politi~ka situacija vo Bugarija i vkupnite bilateralni odnosi me|u Makedonija i Bugarija. Partijata ja pozdravuva namerata na OMO "Ilinden" - PIRIN da se obrati do sudot vo Strazburg.

M.L.