Komentar: Gradot na konzulite nema sre}a so demokratijata i pluralizmot

TAT-LI LAGI SO OPA[KI!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Bitol~ani, denovive go odr`aa trigodi{niot parastos od propa|aweto na {tedilnicata TAT, no ostanuvaat bez nade` deka }e im se vratat parite od koi pogolemiot del se so te{ki maki spe~aleni vo tu|ina, stanuvaj}i politi~ki poligon za ispituvawe na izdr`livosta na narodot!

So nastanuvaweto na promenite vo 90-tite godi-ni, `itelite na gradot pod Pelister se ponadevaa deka }e dojdat mnogu podobri denovi za niv, so ogled na o~ekuvawata deka so vleguvaweto vo Evropa }e se vrati sjajot na nekoga{na Bitola, koja vo minatoto be{e centar na ekonomskite, politi~kite i kulturnite nastani vo ovoj del na Balkanot. So takvi o~ekuvawa, vo gradot se vratija golem broj pe~albari koi so sebe gi donesoa i golemite za{tedi (samo tie znaat kako gi spe~alile i kakva cena platile), nekoi za da se obidat so privatni biznisi za koi imaa iskustvo, a drugi da go vidat airot od parite so koi }e go pro`iveat ostatokot od `ivotot vo rodniot kraj.

No, nitu ednite, nitu drugite ne vidoa bel den! Blagodarenie na dosega{nite garnituri na vlast, predvodeni od SDSM ili VMRO-DPMNE, seedno. I ednite i drugite na mazohisti~ki na~in, bi rekle, se kolnat vo sebe deka "}e go fatat oktopodot" ili deka }e gi vratat parite na ograbenite {teda~i, potpi{uvaj}i nekakvi dogovori so bitol~anite.

Me|utoa, tokmu vo momentot koga }e svetne nekoja iskra na nade` deka }e se prezeme ne{to pozitivno, izniknuvaat pre~ki od "objektivna" priroda i so "subjektivna" zadnina, ili se raboti za `elbi na partiskite ~elnici da si ja za~uvaat partijata od raspa|awe so izmisluvawe na raznorazni opravduvawa: sudot }e go ka`e svoeto, no toj ne mo`e{e da go stori toa vo Bitola oti pove}e sudii bile privilegirani {teda~i vo TAT, gi nema crnite vre}i so privilegiranite {teda~i - odnosno aramiite, za na krajot da se zame{aat i MMF i Svetskata banka, koi ne dozvoluvale da se koristat buxetski sredstva za isplata na propadnati privatni {tedilnici i sli~ni egzibicii!

Istra`nite organi se poseben slu~aj. Ako tie ne mo`ea da go rasvetlat slu~ajot vo vremeto na vladeeweto na SDSM, bidej}i Sowa Nikolovska be{e niven ~len, toga{ ne e jasno zo{to i novata vlast ne pravi ni{to za da se otkrijat vistinskite vinovnici, odnosno lu|eto kaj koi se odleaja milionite germanski marki! Se razbira, dokolku i nekoj od rakovodstvata na VMRO-DPMNE, DA i DPA ne se vklu~eni vo aferata TAT, pa taka na krajot }e izleze deka manipulaciite nemaat kraj, s# do stavaweto na slu~ajot "ad akta", odnosno negovoto potopuvawe od drugi aferi! Slatki lagi so opa{ki so cel za beskone~no odlagawe na razvrskata so TAT i drugite {tedilnici!

Koga ve}e se nao|ame vo oblasta na slatkoto, toga{ ne e na odmet da spomneme u{te eden sladok kapacitet, odnosno aferata okolu proda`bata na Fabrikata za {e}er od Bitola.

Iako e jasno deka vlasta izvr{ila upad vrz sopstvenosta na Fabrikata koja ja prodala za poniska cena od onaa {to ja nudele vrabotenite vo nea, bitol~ani sega se la`at so vetuvawata na Vasil Tupurkovski za koj e poznato deka za TAT go zalo`i "sopstveniot integritet" so vetuvawe deka }e podnese ostavka dokolku ne se re{i slu~ajot, dodeka premierot Qup~o Georgievski veli deka "s# {to vetil Tupurkovski, tuka (vo Skopje) i vo Bitola, dokolku go postavi na Vlada, jas }e go poddr`am"! A, ona {to Tupurkovski im go vetil na rabotnicite e deka }e predlo`i preispituvawe na postapkata za sevkupnata transformacija na sopstvenosta vo [e}eranata od po~etok do kraj.

Za potsetuvawe, akcionerite so istata Vlada se dogovorile da odat na privatizacija preku neposredna spogodba, taka {to na 13 septemvri 1999 godina e donesena i Odluka na vladina Komisija za privatizacija, potpi{ana od toga{niot minister za finansii Boris Stojmenov. Nivnata ponuda za kupuvawe na Fabrikata bila mnogu popovolna od onaa {to ja plati firmata "An{talt" od Lihten{tajn. I pokraj toa, Qub~o Georgievski sega im vetuva deka }e gi poddr`i vo nivnata akcija so podnesuvawe tu`ba do sudot za preispituvawe na odlukata na Agencijata za privatizacija! Kakov apsurd! Golem i pregolem, bidej}i i vrap~iwata vo Bitola znaat deka zad firmata "An{talt" stoi bugarskiot "Multigrup". Farsata e odigrana - nitu najdobrite re`iseri i glumci od Bitolskiot teatar vo koja igrala i slavnata Sara Bernar ne }e mo`at da izigraat pouspe{na pretstava, nitu vo zgradata na stariot, nitu vo zgradata na noviot teatar na [irok sokak!