Vie i va{eto dete

GOSPODAR NA SVOJOT PROSTOR

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Ako ne porano, barem vo svojata treta godina va{eto dete bi trebalo da ima svoja soba ili barem svoe kat~e, kade {to toa bi trebalo da bide gospodar na svojot prostor. I najmalite moraat da imaat svoj prostor, a nivnata soba e prvo mesto kade {to se u~at da se organiziraat. Golema, mala ili zaedni~ka (so bratot ili sestrata), me|utoa samo nivna... Goleminata na sobata ne e va`na, va`no e toa da bide soba ili kat~e koe }e bide samo negovo skrivali{te. Svet, koj{to }e bide po negova `elba: ko{nici polni so igra~ki, koi slobodno mo`e da gi rasturi, topli tepisi po koi }e mo`e da odi boso so ra~iwa polni so boi~ki i hartii za crtawe. Va`no e deteto od samiot po~etok da ima prostor za sebe, velat psiholozite, zatoa {to toa mu dava sigurnost. Vo toj svet, samo negov, po~ituvaweto na privatnosta e zakon, vo svojata soba deteto mora da se ~uvstvuva sigurno, toa e mesto kade {to gi ~uva negovite tajni i negovite skrieni bogatstva.