Kako da se izbere najdobroto?

[TO SE IMA VO KREMITE?

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Kako kupuvate krema za nega na liceto? Gi prifa}ate li sovetite od kozmeti~arkata ili od prijatelkite? Dali e presudna ubavata kutija, prijatniot miris ili cenata? Dali e navistina skapa poradi mnogute sostojki, koi{to gi sodr`i ili vo cenata go pla}ate i imeto?

Vsu{nost, site kozmeti~ki proizvodi na svoeto pakuvawe moraat da imaat popis na sostojkite, rokot na traewe, kako i toa dali sodr`at konzervansi ili mirisi. Preparatite vo starite pakuvawa bez takov popis mora da se prodavaat vo odreden rok. Koli~inata na sostojkite, odnosno procentot so koj se zastapeni vo kremata ne se naveduvaat so cel da se po~ituvaat tajnite recepti na proizveduva~ot.

Pred s#, treba da znaete kakva ko`a imate i {to sakate da postignete so nanesuvaweto na nekoj preparat. Zatoa, pred da kupite nekoja krema najdobro e da posetite kozmeti~ar ili dermatolog, koj }e dade sovet, koi sostojki se najdobri za va{ata ko`a. Sekako, sekoga{ treba vnimatelno da se pro~ita upatstvoto za upotreba. Duri, koga i so pravilna ishrana vo organizmot se vnesuva dovolno vitamini na ko`ata, sepak & e potreben poseben vitaminski dodatok, koj doa|a od kozmeti~kite preparati. Vsu{nost, vitaminite koi gi vnesuvame so hranata ne stignuvaat do ko`ata, a bez niv ko`ata ne mo`e da se bori protiv slobodnite radikali i molekuli, koi se pri~ina za prerano stareewe i koi ja spre~uvaat da proizveduva kolagen i elastin, odgovorni za cvrstinata i mlade{kiot izgled. Najnovite kremi ne samo {to sodr`at vitamini i hranlivi sostojki, tuku i na poseben na~in & ovozmo`uvaat na ko`ata dopolnitelno "skladirawe" na vitamini.