Muzejot na sovremena umetnost i Japonskata fondacija

"ZRA^EWA" VO TOKIO

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Na 6 mart vo 16,30 ~asot vo Forumot na Japonskata fondacija vo centarot na Tokio, }e bide sve~eno otvorena izlo`bata "Zra~ewa" - "Nova makedonska likovna umetnost" {to se pojavi od sorabotkata pome|u Muzejot na sovremenata umetnost-Skopje i Japonskata fondacija od Tokio. Ovaa izlo`ba & be{e pretstavena na germanskata publika vo Minhen, pa vo Belgrad i na makedonskata ("Muzej na sovremenata umetnost, Skopje, od 7 juli - 1septemvri 1998g.).

"Zra~ewa" finansiski e pomognata od Ministerstvoto za kultura na Republika Makedonija. Avtor na koncepcijata na izlo`bata e kustosot Sowa Abacieva, a na nea se izlo`eni delata od ponovata makedonska likovna umetnost, na devet umetnici so 20 dela: Elizabeta Avramovska, Mirna Arsovska,Iskra Dimitrova, Blagoja Manevski, Antoni Maznevski, Monika Moteska, Stanko Pavleski, Jovan [umkovski i @aneta Vangeli.

Naslovot na izlo`bata "Zra~ewa" pretstavuva metafora na dvojno ozna~enite dvi`ewa (pozitivnite i negativnite), koi se rasprostranuvaat od poleto na duhovnoto do poleto na fizi~koto.

Vo osnova, bleskavata povr{ina na delata ednovremeno povikuva na toplite odblesoci vo prirodata i na studeniot sjaj na tehniciziranoto vreme.

Metaforata se odnesuva na politi~kiot, socijalniot, eti~kiot, kulturniot, ekolo{kiot itn. kontekst na makedonskiot umetnik, koj na kolektivnite refleksii odgovara so razli~no nijansiran govor na li~nata reakcija i anga`iranost so temite na vremeto (reminiscencii, memoriski ispi{uvawa, osudi i dilemi).