„12-te veli~estveni” po devetti pat

@IVOTNO DELO ZA DRAGAN MIJALKOVSKI

Pi{uva: Qupka VASILOVSKA

Minatata nedela vo Univerzalnata sala, a vo organizacija na MRTV po devetti pat se odr`a izborot na „12-te veli~enstveni” na makedonskata zabavna muzika, sozdavana minatata godina. Ova be{e eden od podobrite muzi~ki nastani {to se slu~i vo Republika Makedonija vo poslednite nekolku godini, pa duri be{e zasenet i Skopje fest, odnosno izborot na Pesnata za evrovizija. Dobroto podgotvuvawe i ureduvawe na muzi~kata proslava od strana na muzi~kiot urednik na MTV Gordana Kunovska - Angelovska i, pred s#, na uspe{niot voditelski tandem na zabavni muzi~ki emisii na Makedonskata televizija @ivkica \ur~inovska, Ivan S. Mir~evski i Antonio Dimitrievski ja napravija celata „ceremonija” prekrasna za gledawe.

[outo go otvori renomiranata tan~erska grupa "Rebis". Ve~erta ima{e 60 nominacii, od koi prvata be{e za najuspe{en debitant. Nominirani bea Rade Vr~akovski - Vr~ak, "Novi de~ki", P. S., T. N. T. i "Ekskluziv". Nagradata za najdobar debitant za 1999 godina ja dodeli

top - modelot na Metropoliten za 1999 godina Elena Bojaxieva, a ja dobi edinstveniot raper vo Makedonija - Vr~ak.

Borbata za najdobar koncert koja voedno be{e i vtora nominacija ja vodea Dario i "Mig 21" za koncertot odr`an vo Univerzalna sala, "Kuku lele", so koncertot koj, isto taka, be{e odr`an vo Univerzalna sala, Gi{ i "Kler`o" za koncertot odr`an vo Dolni Saraj - Ohrid, To{e Proevski so nastap na Skopskoto lizgali{te i grupata "Nokaut" so svojata pove}e~asovna svirka odr`ana pod Kale vo Sportsko- rekreativen centar. Nagradata ja dodeli Tawa Daljanovska, a ja dobi koncertot odr`an na Skopskoto lizgali{te vo izvedba na To{e Proevski.

Celiot tek na emisijata be{e propraten so nastapi na renomirani muzi~ki imiwa. Vo prviot del od programata nastapija Erzana Beri{a, Maja Vuki~evi}, grupata "Magija", Krolina Go~eva, zavr{uvaj}i so izvedbata na grupata "Rebis".

Vo kategorijata na producenti bea nominirani: Darko Dimitrov, Romeo Gril, To{e Pop Simonov, Valentino Skenderovski i Zlatko Simonovski - Zeki. Za najuspe{en poducent za 1999 godina be{e proglasen Darko Dimitrov, a nagradata ja dodeli @ivkica \ur~inovska. Kandidati za nagradata aran`er za 1999 godina bea: Damir Imeri, Davor Jordanovski, To{e Pop Simonov, Darko Dimitrov i Kire Kostov. Nagradata ja vra~i Vaska Leonti}, stilist vo MTV, a ja dobi Damir Imeri.

Vo konkurencija za najdobar tekstopisec vlegoa: Ognen Nedelkovski, Aleksandar Ristevski - Princ, Aleksandar Mitevski, Kristijan Gabrovski i Rade Vr~akovski - Vr~ak. ^esta da ja dodeli ovaa nagrada & pripadna na prezenterkata na MTV Tawa Grujovska, a ja dobi Ognen Nedelkovski.

Od kompozitorite Gligor Koprov, Darko Dimitrov, Robert Sazdov, Branko Pop~evski i Jovan Jovanov, voditelkata na sitelovata emisija „Nesonica” Lila Filipovska, za najdobar kompozitor go proglasi Gligor Koprov.

Za najdobar videospot za '99 godina, bea nominirani „S# e protiv nas” vo izrabotka na L. Sekulovski, „Tvoite bakne`i na moite beli ko{uli” na Aleksandar ^olan~evski, „Haj-faj” na Bubo Karov, „Sawa lazawa” na D. S. D. i „Bela” na Mile Grozdanovski i Bane Popovi}. Nagradata, Delfina Zafirova mu ja dodeli na Aleksandar ^olan~evski.

Za slednive dve kategorii nema{e nominirani. Nagradata „Trajni vrednosti” ili `ivotno delo mu pripadna na Dragan Mijalkovski, a Rade Vr~akovski - Vr~ak ja ponese nagradata „Izbor na publikata”.

Slednive pet nagradi se dodeluvaa na ispolnitelite na pesnite, za grupa na godinata, album i na krajot - hitot na godinata.

Vo nominacijata za peja~ka na godinata vlegoa: Kaliopi, Andrijana Janevska, Maja Grozdanovska, Maja Vuki~evi} i Lidija Ko~ovska, a nagradata ja dodeli Natalija Grubovi}, pomo{ni~kata na Igor Xambazov vo nagradnata igra „Super bingo”. Nagradata ja dobi Kaliopi, koja pri primaweto na nagradata so treperliv glas i solzi vo o~ite kratko izjavi: „Koga bi me zapra{ale vo [vajcarija da ka`am eden makedonski zbor, jas bi go ka`ala... Lele!”

Za najdobar peja~ za 1999 godina, be{e proglasen To{e Proevski, a nagradata ja vra~i Karolina Go~eva. Inaku, vo ovaa grupa bea nominirani i Sa{o Gigov - Gi{, Risto Samarxiev, Dario i \oko \or~ev.

Grupite „Magija”, „Area”, „Nokaut”, „Kuku lele” i „Silvi bend” vlegoa vo konkurencija za grupa na godinata. Nagradata ja vra~i Gordana Dejan, a ja dobi, sosema o~ekuvano, grupata

„Magija”.

Trinaesettata nominacija be{e najdobar album za 1999 godina. Vo konkurencija na „Tamu kaj {to si” na Risto Samarxiev, „Nekade vo no}ta” na To{e Proevski, „Pomisluvam na tebe” na grupata

"Magija", „Oboi me” na Kaliopi i „Kako da pobegnam od s#” na Vr~ak, nagradata ja osvoi Kaliopi za albumot „Oboi me”.

Nagradata Hit na godinata be{e poslednata nominacija na pretstavata, a za nea se borea najdobrite hitovi vo izminatata godina. Me|u pette kandidati: „Oboi me” na Kaliopi, „Tvoite bakne`i...” na To{e Proevski, „Haj - faj” na grupata Nokaut, „I povtorno sam” na Vr~ak i „Svetlo se gasne” na grupata "Magija", za najdobar be{e proglasen hitot „Tvoite bakne`i na moite beli ko{uli” na To{e Proevski.

Statuetkite, spored `irito, zaminaa kaj najdobrite, a zabavata - na visoko nivo. S# na s#, „slu{ajte makedonska muzika”, bidej}i toa e edinstveniot lek za makedonskata razni{ana du{a.