Verska pouka

POSVETETE IM SE NA SVOITE DECA

Dragan Zafirov

Edno osumgodi{no dete reklo "Tatko mi celo vreme raboti i nikoga{ ne e doma. Mi dava pari i mi podaruva mnogu igra~ki, no jas edvaj go gledam. Go sakam i bi sakal da ne raboti tolku mnogu za da mo`e po~esto da e so mene". Kolku e poubav semejniot `ivot koga roditelite ja slu{aat zapovedta od Biblijata da gi u~at svoite deca koga da sedat doma, koga da si legnuvaat i koga da stanuvaat. Ako im se posveti{ na svoite deca i pogolem del od denot pomine{ so niv, toa sigurno }e pridonese za sre}ata na semejstvoto i qubovta kon Boga.