VERATA NA[A RISJANSKA

DUHOVEN TANC NA @IVIOT ZBOR

Dragan Zafirov

Nie site go poznavame, stanuva zbor za nas pravoslavnite hristijani proto|akonot g. Aleksandar Candovski, na{ omilen duhovnik, kompleten |akon so visoki umetni~ki kvaliteti, golem duhoven peja~ so vol{eben glas. Toj e nezamenliviot proto|akon vo MPC, barem zasega. Vo bogoslu`bite toj e poseben kreator na crkvenoto peewe. Vo liturgijata negoviot glas ja zbogatuva bo`estvenosta. Kako skromen duhovnik i ~ovek g. Aleksandar Candovski e i golem maestro na `iviot zbor, a toa go vidovme na edna poodamne{na promocija na eden zbornik vo izdanie na Svetskiot makedonski kongres odr`ana vo Domot na ARM. Toj vo polnata sala ja izvede poemata "Tolkuvawe na bolkata" od po~inatiot golem pisatel Bo{ko Sma}oski.Vo poseben dramski stil so golema umetni~ka vrednost na eden dramski akter, se iska~i na piadestalot na tolkuva~, raska`uva~ - recitator vdahnoven so vol{ebnosta na `iviot zbor. Toj ne samo {to ja pleni publikata, tuku `ivo ja prenese vo ovaa navistina pretopla poema napi{ana od racete na prehumaniot besmrtnik Bo{ko Sma}oski. Samo da navedam eden izvadok od poemata: "Akvadutite se skapi gradbi za da minuva vodata. Mostovite se ~esni gradbi za da minuvaat lu|eto, no crkvite se sveti gradbi za da ostane narodot".

Cela ve~er g. Aleksandar Candovski gi zatreperuva{e srcata, gi razne`nuva{e du{ite i n# prenesuva{e vo tajnite na `iviot zbor