FORUM

VLADATA I TAT

Ba ^e

Na sobirot na {teda~ite na TAT, pot-pretsedatelot na Vladata Tupurkovski, otkako vetil deka pra{aweto na nivnite {tedni vlogovi }e se re{i, se slu{nal freneti~en aplauz! ^udno, kolku i kako na{ive lu|e se lesnoumni. Ve}e naviknavme na mnogu i golemi vetuvawa od vremeto na parlamentarnite izbori, pa s# dosega. Se vetuvaa milijarda dolari, golem broj kompjuteri po u~ili{tata, golemi vrabotuvawa, namaleni ceni na komunaliite, ednostavno podobar standard. I, se razbira, najmiloto vetuvawe za bitol~ani deka {tednite vlogovi od propadnatata {tedilnica }e im se vratat.

Kakva i kolku golema demagogija! Toa, pred s#, se odnesuva do vra}aweto na {tednite vlogovi. O~igledno be{e deka problemot TAT, vo vremeto koga nastana kako politi~ki problem, be{e kriti~en. Se slu~i propa|aweto na piramidalnite {tedilnici vo Albanija, poradi {to i propadna albanskata dr`ava. Tamu nastana haos. Od strav toa da ne go do`ivee i Makedonija, za{to Bitola i okolijata po brojnosta na naselenieto dostignuva re~isi edna tretina od naselenieto na Makedonija, dr`avniot vrv izgubi glava i vo takva atmosfera se vpu{ti vo najobi~ni nebulozi, sovetuvawa deka dr`avata }e pomogne. I toga{, a i sega, povtorno vetuvawa bez nikakva osnova. Sega{nata Vlada iznao|a nesfatlivo re{enie: vra}aweto na {tednite vlogovi na TAT- ovci da bide preku Zakonot za zarobenite {tedni vlogovi. Taka veli potpretsedatelot na Vladata, a ministerot za finansii veli deka MMF ne go dozvoluva toa. A kako mo`e da go dozvoli? Zarobenite devizi se {tedni vlogovi vo dr`avni banki i dr`avata po osamostojuvaweto, bidej}i priznavame kontinuitet, se obvrzuva tie {tedni vlogovi da gi vrati, toga{ koga }e ima mo`nost. Toa go priznava i me|unarodniot finansiski faktor. A vlogovite vo TAT se privatna rabota i privatno prezemena odgovornost. Tuka nema mesto za spojuvawe na tie dve raboti, za{to ako se spojat, toga{ toa e spojuvawe na babi i `abi.

A, zo{to dr`avata saka da pomogne? Postojat tri pri~ini. Ednata e eventualnata vme{anost na lu|e od vrvot, pa za da ne pukne sramot! Vtorata e, naskoro }e bidat izborite za lokalna samouprava, a za dve godini i novi parlamentarni izbori, pa da ne se izgubi, dokraj, verata na elektoratot! I tretata, ako dr`avata navistina misli iskreno da im pomogne na {teda~ite, toga{ mo`e samo preku sudstvoto! Imeno, da vlijae da se zabrza sudskata postapka za naplata na hipotekite {to gi ima gospo|ata Nikolovska i od sobranite pari da se obes{tetat gra|anite. Kaj nas nema efikasni sudovi. A, vo svetot se znae {to e hipoteka i {to zna~i da ne se isplati dolgot. Istiot den, koga istekuva rokot za naplata, ako dolgot ne e realiziran, hipotekata se aktivira i bez nikakva sentimentalnost sopstvenikot se isfrla od fabrikata, stanot itn. Re{enieto treba da se bara tuka, a ne site gra|ani da pla}aat za onie na koi im bilo arno koga sobirale dvojno ili trojno pogolemi kamati.