Sproveduvawe na novi proekti vo obrazovanieto

PROMOCIJA NA HUMANI VREDNOSTI

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Za u~ebnata 1999/2000-ta godina MKCK planira sledewe na primenata i konsolidirawe na Proektot. Za taa cel, vo periodot od 15 septemvri 1999 do 30 maj 2000-tata god predvideni se poseti na srednite u~ili{ta, odr`uvawe nagledni ~asovi vo realni uslovi i devet rabotilnici (edna{ mese~no). Dosega se poseteni 32 u~ili{ta, odr`ani 51 ~as i 5 tridnevni rabotilnici

Vo ramkite na neodamna odr`aniot dvod-neven seminar vo Ohrid koj go organizira{e Me|unarodniot komitet na Crveniot krst i makedonskiot Crven krst, me|u drugite be{e odr`ano i predavawe na tema "Humanite ~ove~ki vrednosti na me|unarodnoto crvenokrsta{ko dvi`ewe", vo ~ii ramki koordinatorot na programata Darko Jordanov go istakna zna~eweto i celta na proektot "Promocija na humani vrednosti".

HRONOLOGIJA NA REALIZACIJATA NA PROEKTOT

Kon krajot na 1996 god. Me|unarodniot komitet na Crveniot krst (MKCK) i makedonskiot Crven krst pottiknaa inicijativa za zapo~nuvawe na proektot Promocija na humani vrednosti.

Za taa cel vo ramkite na osnovnite organizacii na makedonskiot Crven krst be{e organizirana {iroka rasprava i bea oformeni rabotni grupi (na koi prisustvuvaa nastavnici i u~enici od pove}e u~ili{ta i pretstavnici od Pedago{kiot zavod) koi kon krajot na mart 1997god. izlegoa so lista predlozi za sodr`inata na Proektot.

Od strana na MKCK be{e anga`irana grupa avtori, koja vrz osnova na predlozite izraboti Prira~nik so prakti~ni ve`bi.

Na 8.7.1997 god., Ministerstvoto za obrazovanie i oficijalno dade soglasnost za eksperimetalnata faza od Proektot, koj zapo~na vo oktomvri istata godina i vo koj bea vklu~eni 14 u~ili{ta , 8 osnovni i 6 sredni u~ili{ta, od teritorijata na Republika Makedonija. Vkupno 65 nastavnici u~estvuvaa na Seminarot na koj podetalno bea zapoznaeni so Proektot i negovata primena.

Vo periodot od oktomvri 1997 do april 1998 god. bea poseteni site 14 u~ili{ta, anketirni site u~esnici (nastavnici i u~enici) vrz osnova na {to be{e napravena evaluacija, ~ii rezultati bea pove}e od ohrabruva~ki i za rezultatite od evaluacijata be{e izvesteno Ministerstvoto za obrazovanie.

Na 17.7.1998god., Ministerstvoto dade soglasnost za realizacija na proektot vo osnovnite i srednite u~ili{ta vo R.Makedonija. Za taa cel vo periodot od oktomvri 1998 do fevruari 1999 god. bea organizirani12 seminari na koi prisustvuvaa pretstavnici od 212 u~ili{ta od Makedonija.

Za u~ebnata 1999/2000-ta godina MKCK planira sledewe na primenata i konsolidirawe na proektot. Za taa cel, vo periodot od 15 septemvri 1999 do 30 maj 2000-tata god. predvideni se poseti na srednite u~ili{ta, odr`uvawe nagledni ~asovi vo realni uslovi i devet rabotilnici (edna{ mese~no). Dosega se poseteni 32 u~ili{ta, odr`ani 51 ~as i 5 tridnevni rabotilnici.

KRAJNA CEL NA PROEKTOT

Krajnata cel na Proektot e da se dadat op{ti nasoki; pridobivki za u~esnicite i konkretni zada~i. Vo op{tite nasoki se nastojuva da se izgradi kulturna ramka otvorena za razli~ni vrednosti i da se izgradi me|ukulturen komunikaciski kanal od kade }e proizlezat i pridobivki za u~esnicite, a toa e prevencijata i metodolo{koto usovr{uvawe na makedonskoto obrazovanie. Konkretnite zada~i pak }e proizlezat od izrabotkata na prira~nikot za {to e dobiena soglasnost od Ministerstvoto za obrazovanie na Makedonija i so soodvetna obuka na profesorite za koristewe na prira~nikot }e se izvr{i negova distribucija i }e se sledi primenata na istiot.

Prira~nikot sodr`i grafi~ka obrabotka, vizuelna ilustracija na ve`bite, zabele{ki na profesorite i u~enicite i novi ve`bi (od profesorite).

Celta na Prira~nikot e da ne se optovarat dopolnitelno postojnite nastavni programi, nastavnicite da se vklu~at {to e mo`no pove}e, da bide {to poprakti~en i da mo`e da se oceni {to pobrzo preku soodvetni ve`bi.