Grade`ni{tvo

POSKAPUVAWETO NA STANOVITE NA GRBOT NA KUPUVA^OT!

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Odlo`uvaweto na primenata na danokot na dodadena vrednost, pretstavuva eden vid kompromis na Vladata so grade`nite firmi za tie da mo`at da gi zavr{at ve}e zapo~natite raboti
  • Poskapuvaweto nema da bide za 19 %, bidej}i }e zavisi od mo`nosta na obvrznikot da go iskoristi pravoto i da gi odbie prethodnite danoci za smetka na koristewe na uslugi od podizveduva~i, zastarenost na opremata i sli~no. Vo sekoj slu~aj, poskapuvaweto }e go snosi krajniot kupuva~ na stanot

Kon krajot na 1999 godina, grade`nite firmi, poradi te{kotiite so koi se soo~uva grade`ni{tvoto, preku Stopanskata komora na Makedonija baraa ovaa stopanska granka da se odano~uva so povlastena dano~na stapka od 5 %. Sepak, Vladata ne go prifati nivnoto barawe, grade`ni{tvoto da se stavi vo redot na povlastenite.

Odlo`uvaweto na primenata na danokot na dodadena vrednost pretstavuva eden vid kompromis na Vladata so grade`nite firmi za tie da mo`at da gi zavr{at ve}e zapo~natite raboti. Problem se javuva kaj objektite koi{to se zapo~nati pred donesuvaweto na Zakonot, a poradi nedostatok na sredstva nivnoto dovr{uvawe se prolongira so meseci i godini. Vo me|uvreme, dogovorite so golem broj kupuva~i se sklu~eni, a stanovite - plateni. Od ovie pri~ini, firmata nema da mo`e da go naplati dodadeniot danok od kupuva~ot i toa }e mora da go stori od svojata kasa.

Za da ne dojde do problemi od vakov vid, grade`nite firmi, vo ovoj me|uperiod, }e mora da iznajdat sredstva za da gi zavr{at po~natite stanovi. No, malite, pa i golemite grade`ni firmi, vo uslovi na prezadol`enost na firmite i poradi stari dolgovi, ne se vo mo`nost da najdat sredstva za da gi doizgradat objektite.

Denes, prometot na nedvi`niot imot se odano~uva so 3 %, no od april dano~nata stapka }e se zgolemi za 16 %, so {to }e dojde do namaluvawe na investicionata aktivnost. Toa negativno }e se odrazi i na grade`ni{tvoto, bidej}i istoto }e treba da gi avansira tie 19 %.

Primenata na Zakonot }e zna~i i poskapuvawe na stanbeniot kvadrat. Poskapuvaweto nema da bide za 19 %, bidej}i }e zavisi od mo`nosta na obvrznikot da go iskoristi pravoto i da gi odbie prethodnite danoci za smetka na koristewe na uslugi od podizveduva~i, zastarenost na opremata i sli~no. Vo sekoj slu~aj, poskapuvaweto }e go snosi krajniot kupuva~ na stanot.

Sostojbite vo grade`ni{tvoto na site ni se mnogu jasni, ako se ima predvid namaluvaweto na investicionata aktivnost i strukturata na vrabotenite. Grade`ni{tvoto mnogu te{ko }e gi usoglasi grade`nite firmi so Zakonot za danok na dodadena vrednost. Toa negativno }e se odrazi ne samo vo stanbenata izgradba, tuku i vo niskogradbite.

Kren rezultat na seto ova - zabavuvawe, pa duri i prekin na za`iveanata grade`na aktivnost.


Nedoizgradenite stanovi ~ija izgradba po~nala pred prvi april 2000 godina, se oslobodeni od danok na dodadena vrednost do 31 dekemvri 2000 godina. Dano~nite obvrznici, go zadr`uvaat pravoto za vra}awe na prethodno plateniot danok. Grade`nite firmi, vo ovoj period, treba da go izgradat objektot i da gi prodadat stanovite. Dokolku ne dojde do toa, dano~nicite }e im baraat danok od 19 % na vrednosta na podocna ispora~aniot stan. Grade`nite firmi nema da mo`at da im gi odzemat baranite 19 % na sopstvenicite na stanovite, bidej}i }e se soo~at so sudski sporovi.