Komunikacija "na nivo" od nekoi voza~i na JSP "Skopje"

"PA, KOJ VE TERA DA ^EKATE!?"

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Pottik za povtornoto navra}awe kon ovie stari problemi so javniot prevoz e samo edna slu~ka, mo`ebi i banalna, no ne smeeme da zaboravime deka vakvite "slu~ki" s# po~esto se slu~uvaat
  • Patni~kata so mese~en vozen bilet se obidela da vleze vo avtobusot na srednata vrata. Zabele`uvaj}i go toa, voza~ot ja zatvoril vratata, znaej}i deka patni~kata so edna noga ve}e e na skaliloto od avtobusot i znaej}i deka mo`e da ja pritisne so vratata

Docneweto na avtobusite od Javnoto soobra}ajno pretprijatie "Skopje" i "viseweto" na patnicite na avtobuskite postojki po pove}e od eden ~as ne e ni{to novo vo javniot gradski prevoz vo takanare~enata makedonska metropola. Ne e ni{to novo nitu drskiot odnos na nekoi od voza~ite na avtobusite od JSP kon patnicite, odnosno korisnicite na uslugi na ova pretprijatie. No, prodol`uvaweto na vakvata praksa vo gradskiot prevoz vo Skopje, sekako zagri`uva.

Pottik za povtornoto navra}awe kon ovie stari problemi so javniot prevoz e samo edna slu~ka, mo`ebi i banalna, no ne smeeme da zaboravime deka vakvite "slu~ki" s# po~esto se slu~uvaat, a toa najdobro go znaat onie koi sekojdnevno se vozat so avtobusite na JSP.

Slu~kata ne e slu~ajna. Sekoja sli~nost na prikaznata so anonimniot voza~ od JSP, koj dobro ja nau~il lekcijata za {to podrsko odnesuvawe so patnicite, e namerna.

DRSKOST

Dejstvieto na prikaznata se slu~uva vo nedelata, na 27 fevruari, okolu 13 ~asot vo naselbata Butel vo Skopje, poto~no na postojkata kaj policiskata stanica. Brojot na linijata e "37", a brojot na avtobusot e "775". Voza~ot sekako }e se prepoznae vo brojkite. Patni~kata so mese~en vozen bilet se obidela da vleze vo avtobusot na srednata vrata. Zabele`uvaj}i go toa, voza~ot ja zatvoril vratata, znaej}i deka patni~kata so edna noga ve}e e na skaliloto od avtobusot i znaej}i deka mo`e da ja pritisne so vratata. Blagodarenie na svojata prisebnost patni~kata brzo reagirala povlekuvaj}i ja nogata za da ne & ostane pritisnata me|u dvete krila od vratata. Patni~kata vlegla na prednata vrata i voza~ot ja zapo~nal raspravijata. Dignitetot na vesnikot, se razbira, ne ni dozvoluva da gi preneseme "qubeznostite" od voza~ot, no sekako krajniot dijalog e mo{ne indikativen. Na zabele{kata od patni~kata deka ~ekaat ve}e eden ~as, voza~ot & odgovoril vaka: "Pa, koj ve tera da ~ekate".

Bidej}i, drskiot voza~ od JSP ne znae "koj gi tera patnicite da ~ekaat avtobus od JSP", }e se obideme da mu pojasnime.

BROJ "37" I "775"

Vo dr`avava, pa i vo nejziniot glaven grad, ima lu|e koi ne vozat svoi avtomobili i koi ne mo`at da si dozvolat sekoj den na rabota da odat so taksi. Bidej}i e taka, se vozat so gradskiot prevoz. A, bidej}i na linijata "37" JSP nema konkurencija, odnosno na taa linija s# u{te (za `al) nema privatni avtobusi, sakale ili ne, skopjani moraat da se vozat so avtobusite na JSP. Ete "koj gi tera patnicite" da ~ekaat drzok voza~. Sega, na "gospodinot" voza~ (broj "37" i "775") od JSP, verojatno mu e jasno zo{to patnicite go ~ekaat nego i zo{to, vo krajna linija, toj taka se odnesuva. Negovite kolegi koi vozat na linii kade ima i privatni avtobusi se mnogu poqubezni. Za da ne im izbegaat site patnici kaj privatnite prevoznici.

A, doti~niot voza~ (br. "37" i "775") treba da znae u{te ne{to. Treba da znae deka tokmu od tie patnici so koi e drzok zema plata i deka tokmu od tie patnici `ivee i deka negovoto pretprijatie (JSP) postoi za niv, a ne da misli deka patnicite postojat za da pre`ivee JSP "Skopje".

I u{te ne{to za kraj. Potro{uva~ite i korisnicite na uslugi (~itaj: patnicite) se sekoga{ vo pravo, gospodine voza~ od JSP br. "37" i "775"!


Done Maklievski, Slu`ba za vnatre{na kontrola vo JSP

PATNIKOT SEKOGA[ VO PRAVO

Za da ne bide ednostran na{iot pristap kon problemot, se obrativme do nadle`nite vo JSP "Skopje", odnosno do nivnata Slu`ba za vnatre{na kontrola.

Nie sekoga{ insistirame na sorabotka so na{ite patnici i mene me raduva koga patnicite doa|aat kaj nas i ka`uvaat za nivnite problemi pri vozeweto so na{ite avtobusi, veli gospodinot Done Maklievski, rakovoditel na Slu`bata za vnatre{na kontrola. Slu~ajot za koj vie ka`uvate }e go proverime i ako konstatirame deka e toa to~no, }e prezememe merki. No, moram da naglasam deka ako eden ili dvajca voza~i od JSP se odnesuvaat taka, toa voop{to ne zna~i deka site voza~i se nequbezni kon patnicite. Naprotiv, mislam deka voza~ite od JSP se mo{ne korektni kon patnicite. Kon vakvite isklu~oci, za koi vie zboruvate, na{ata Slu`ba za vnatre{na kontrola prezema najrigorozni merki. Na krajot na krai{tata, moram da ka`am deka za nas patnikot e sekoga{ vo pravo.