Najavata za ustavni promeni neprifatliva

LDP PROTIV PROMENA NA USTAVOT

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • LDP e krajno voznemirena od su{tinata na ovaa najava osobeno vo oblasta na garantiraweto na osnovnite prava i slobodi na gra|aninot, tie promeni }e pretstavuvaat grub atak vrz usvoenite garancii na pravata na ~ovekot

Povodot za pres - kon-ferencijata {to ja odr`a liderot na Li-beralno-demokratskata partija, Risto Penov na 23 februari, be{e najavuvanata inicijativa za rasprava za ustavni promeni od strana na aktuelnata vlast. LDP ~uvstvuva potreba vedna{ da reagira i da se sprotistavi na vakvata inicijativa zatoa {to smeta deka na Makedonija ne & e potrebna promena na Ustavot, a najmalku sega koga se soo~uva so najgolema ekonomska, politi~ka i socijalna kriza. Gospodinot Risto Penov smeta deka koalicionite partneri vakvite inicijativi gi nametnuvaat samo od potrebata za presti` vo ramkite na koalicijata, bez da vodat smetka za posledicite {to taa mo`e da gi predizvika vo dr`avata. Inicijativata za promeni vo Ustavot zna~i begawe na koalicijata od vetenoto i odgovornoto spravuvawe so te{kata sostojba vo dr`avata. Na gra|anite povtorno im se nudat golemi idei za promena na Ustavot, za vleguvawe vo noviot vek so nov Ustav, a spored LDP, ova ima za cel svrtuvawe na vnimanieto na javnosta od realnite problemi i sozdavawe prostor za manipulativna i kontrolna mo}, obid za realizacija na prethodniot koalicionen dogovor za vospostavuvawe normativni uslovi, za celosna kontrola na dr`avata. LDP e krajno voznemirena od su{tinata na ovaa najava osobeno vo oblasta na garantiraweto na osnovnite prava i slobodi na gra|aninot, tie promeni }e pretstavuvaat grub atak vrz usvoenite garancii na pravata na ~ovekot. LDP smeta deka krajno vreme e vladinata koalicija da go svrti svoeto vnimanie, da ja naso~i svojata energija konkretno na sproveduvawe na zaglavenite reformi. Ustavot e dovolna ramka za ponatamo{niot demokratski razvoj na dr`avata, za natamo{en razvoj i nadgraduvawe na me|uetni~kite odnosi, za razvoj na kulturniot, jazi~niot indetitet na site gra|ani, a voedno Ustavot e i uspe{na ramka za pregovori so Evropskata unija.