DRU[TVO ZA VONSISTEMSKO OBRAZOVANIE ZA DECA OD PRET[KOLSKA VOZRAST "IZVOR^E"- SKOPJE

So golemo zadovolstvo sakame da ve zapoznaeme so prvata privatna Vonsistemska obrazovna institucija za deca od pret{kolska vozrast, zasega i edinstvena vo Republikata. "Izvor~e" se gradi od 1991 godina, a programata na rabota se zasnova vrz nekolku svetski provereni metodi, a nie napravivme sinteza od niv koja e soodvetna za razvivawe na emocionalniot, intelektualniot razvoj.

Vo svojata rabota go koristime metodot na Marija Montesori. Od 1997 godina stanav ~lenka na Svetskata asocijacija Montesori, a preku niv imam mo`nost za razmena na iskustvo so drugi u~ili{ta vo Evropa i SAD. Vo ramkite na na{ata godi{na programa imame zacrtano realizacija na odredeni proekti. Za ovaa godina imame programirano izgradba na Sportsko-edukativno rekreativno igrali{te vo ~ija izgradba }e bidat vklu~eni decata od "Izvor~e" koi{to ja postavija osnovnata skica na samiot proekt. Osven vo grade`nite aktivnosti decata }e bidat vklu~eni vo zasaduvawe na zelenite trevni i cvetni povr{ini, kako i ukrasni drva i nivno ponatamo{no odr`uvawe. Na ovoj na~in sakame da gi nau~ime decata da pridonesuvaat za izgradbata na svoeto u~ili{te, kako i da steknat pozitivni prakti~ni znaewa od oblasta na ekologijata, sportot i odgovornosta. Ovoj na~in na koj{to planirame da go gradime ova igrali{te, smetame deka }e bide pozitivno iskustvo za nas, no i za drugite u~ili{ta i gradinki, bidej}i }e go gradime pod mototo "Decata za svoeto u~ili{te".

Izgradbata na ovoj proekt planirame da ~ini okolu 20.000 germanski marki, i zatoa ve molime da ni pomognete so donirawe na pari~ni ili materijalni sredstva, a va{iot pridones }e bide istaknat na vidno mesto vo samoto igrali{te, kako znak za blagodarnost. Postavuvaweto na temelite da bide na 22 mart ovaa godina za {to dopolnitelno }e dobiete pokana.

Vi blagodarime za vnimanieto i vremeto da n# zapoznaete na vakov na~in. Se nadevam deka ja odobruvate i ja poddr`uvate na{ata inicijativa i }e ni pomognete na na~in na koj{to mo`ete. Dokolku sakate da n# zapoznaete odblizu, }e ni bide ~est da n# posetite, vo na{ite prostorii koi se nao|aat vo OU "Petar Pop Arsov".

Bo`ana Markovska


DO KOGA AFIRMACIJA NA PORANE[NATA FEDERACIJA?

Svetskiot makedonski mladinski kongres ja pozdravuva pobedata na makedonskata grupa XXL na izborot za na{ pretstavnik koj vo maj treba da ja pretstavuva Makedonija na Eurosong 2000 vo Stokholm, [vedska.

No, SMMK ja osuduva upotrebata na referencata od Organizatorot na Eurosong 2000 i oficijalno pobara od Eurosong 2000 upotreba na ustavnoto i vekovno ime Makedonija.

Dokolku baraweto na SMMK ne bide prifateno od Eurosong 2000, na{ata Organizacija upatuva barawe do na{iot pretstavnik (XXL) da go otka`e nastapot, bidej}i referencata FYROM pretstavuva diskriminacija i povreda na identitetot i dignitetot na makedonskiot narod i makedonskata dr`ava.

Goce Durtanoski,

Generalen sekretar na SMMK