Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

KASTRIRANI MAGARIWA

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Dremeweto e sostaven del na `ivotot i toa vreme e najubavo, bidej}i ~ovekot e osloboden od sekakvi napregawa, opu{ten e i slobodno si {eta so umot kade i kako }e posaka. Toa e taka s# dodeka razmisluvawata za vreme na dremeweto sponatano nadoa|aat, nastanite se redat po priroden pat i se nema obvrska da se prezentiraat pred javnosta. Toga{ tie razmisluvawa se li~ni i ne mu pripa|aat nikomu, osven na drema~ot koj po dremeweto ne e obvrzan da gi zadr`i i da gi so~uva za nekoi idni vremiwa. No, ako se ima obvrska, razmisluvawata me|u dremewata da se prenesat pred po{irokata javnost, toga{ tie prestanuvaat da bidat li~ni i stanuvaat javni, odnosno pripa|aat na celata javnost. Vo toj slu~aj dremlivite razmisluvawa mora da bidat kontrolirani, oblikuvani i jasni za da & se dopadnat na javnosta, da gi prifati i vo niv da se pronajde sebesi. Koga ve}e dremewata se javni, toa zna~i deka so drema~ot dreme celiot narod, odnosno javnosta. Sega koga se setiv na ovie mudri konstatacii za dremlivite razmisluvawa mnogu ne{ta mi stanaa pojasni. Zatoa sega vo Sobranieto koga }e vidam nekoj da dreme mnogu mi e polesno. Vedna{ sfa}am deka toj vo dremeweto razmisluva javno, bidej}i go prenesuva televizijata, odnosno toa zna~i deka celiot narod {to vo toj moment go sledi Sobranieto dreme zaedno so drema~ite vo sobraniskata sala. Potsetete se po~ituvani ~itateli, na kolku sednici ste videle deka polovinata od prisutnite dremat dodeka eden od niv ne{to zboruva. Tie bukvalno ne dremat, tuku go prexvakuvaat toa {to go zboruva govornikot i sekavi~no razmisluvaat {to toj vsu{nost rekol. Toga{, sigurno i vie, zaedno so drema~ite od sednicite, sekavi~no razmisluvate {to sakal da ka`e oratorot. Samo taka, so zaedni~ko dremewe mo`e da se dojde do zna~ajni odgovori i da se odi napred. Inaku mnogu pra{awa }e ostanat bez odgovori, a toa zna~i nema odewe napred tuku tapkawe vo mesto. Sega koga me|u dve dremewa razmisluvam mi dojde na um dilemata na potpretsedatelot na Sobranieto koj pred celata javnost se pra{uva{e dali e magare ili ne e. Mo`ebi toj s# u{te ne e vistinsko magare, no {tom po~nal javno da se pra{uva toa se sigurni znaci deka vo nego ima ne{to magare{ko. Takvi dilemi mo`e da si postavuva samo onoj, koj navistina vo sebe ~uvstvuva takvi osobini. Vo sprotivno jasno bi rekol ne. No, toa e negovo pravo. Denes e vistinska demokratija i sekoj mo`e slobodno da se deklarira kako se ~uvstvuva samo da ne gi navredi ~uvstvata na drugite. Na gospodinot parlamentarec treba da mu se pora~a na sednicite malku pove}e da dreme za da donese pravilen zaklu~ok dali e magare ili ne e. Treba da razmisli, ako se deklarira kako magare, dali nema da gi navredi ~uvstvata na magariwata.

Gledate, po~ituvani ~itateli, kolku sli~nosti ima me|u lu|eto i `ivotnite, osobeno so magariwata. Za potkrepa na ova }e navedam u{te eden primer. Pred nekolku godini vo Demir Kapija, vo ~ar{ijata sedam na edna drvena klupa i ~ekam avtobus. Toga{ mi prijde eden star ~ovek, koj za `al, ve}e ne e me|u `ivite. Mi prijde i mi re~e: "Mom~e daj edno pivo da ti raska`am eden vic". Zo{to pivo, raska`i mi taka, rekov. "Xabe nema ni{to, pa i jas xabe ne raska`uvam vicovi", se smee{e stariot. Malku po malku se zbli`ivme i po~navme da razgovarame za s# i se{to. Vo eden moment pred nas, po ulicata minuva{e edna devojka vo mini sukwa i mnogu ubava. "Dedo Kiro, (taka se vika{e stariot) da te povika ovaa devojka {to bi & napravil?" - se obidov da se po{eguvam. "Ha,ha, ha", po~na da se smee stariot. "Ni{to, vedna{ bi pobegnal", niz smea odgovori toj. Eh, kako ni{to, insistirav vidi kolku e ubava. "Da, be mom~e, mnogu e ubava, no jas sega sum ti kako '{troveno' (kastrirano), magare, samo gledam, ligi mi te~at, no ni{to ne mo`am da pravam". Dvajcata slatko se iznasmeavme.

Primerot jasno poka`uva kolku sli~nosti ima me|u ~ovekot i `ivotnite, odnosno magareto. Siguren sum deka takvi magariwa ima mnogu vo site op{testveni i dr`avni institucii. Samo gledaat, se ligavat i ni{to ne pravat. Zatoa mnogu volci od stranstvo bez strav i sram vleguvaat kaj nas i kolat, derat i jadat s# {to }e na~ekaat. Dodeka bev vo selo, znam deka magariwata koga }e po~uvstvuvaat strav rikaat i mavtaat so zadnite noze. Za razlika od niv, dene{nive voop{to ne reagiraat.

Ne znam dali ne im e strav ili pak nemaat ni osnovno magare{ko ~uvstvo. Mo`ebi pri~inata le`i vo toa {to s# u{te ne se definirale, pa ne znaat {to se, dali magariwa ili lu|e.

Se nadevam deka do idniot broj }e se osoznaat, odnosno }e si gi pronajdat korenite, a toga{ ~itajte me pak.