Otkrijte go va{iot cvet

CVETEN HOROSKOP

Podgotvile: Aneta POPANTOSKA, Rozita ZAKEVA

Vo koj znak ste rodeni? Go znaete li va{iot cvet? Ste pomislile li nekoga{ deka preku svetot na cve}iwata mo`ete da doznaete ne{to pove}e za sebe i za drugite? Vo ova mo`e da veruvate ili da ne veruvate, vo sekoj slu~aj interesno e da znaete {to veli cvetniot horoskop, koj poteknuva u{te od starite nordijski narodi, za lu|eto rodeni vo odredeni cvetni znaci, odnosno koj cvet e va{ i kakvo zna~ewe ima

EDELVAJS

(za rodenite od 21 do 30 septemvri)

Imate {arm na koj porano ili podocna site mu podlegnuvaat. Mnogu ste inteligentni i znaete da ja iskoristite svojata privle~nost, posebno na rabota, taka {to uspevate vo s# za {to }e se zafatite. Vo qubovta najmnogu ve privlekuva gluvar~eto i perunikata poradi nejzinata stabilnost i vedrina.

DALIJA (GEORGINA)

(za rodenite od 1 do 10 oktomvri)

[armantni ste i po malku tainstveni, polni so energija, a posebno ste uspe{ni na podra~jeto na modata, ubavinata i estetikata. Voobrazenosta ponekoga{ ve doveduva vo nepotrebni rizici, za{to gi odbivate tu|ite soveti. Imate u{te edna maana - otse~ni ste i ponekoga{ se vpu{tate vo nesigurni raboti. Vo qubovta dobro se slo`uvate so lotosot, azalejata i krinot.

ZUMBUL

(za rodenite od 11 do 21 oktomvri)

Orginalni ste, izbuvlivi i prakti~ni. Avtoritetnosta, {to ponekoga{ ja nametnuvate na okolinata i na rabotnoto mesto, gi odvra}a lu|eto okolu vas. So svojot {arm lesno ja osvojuvate mimozata, a vas ve plenuva frezijata. Vnimavajte da ne podlegnete na prividni vrednosti i izbegnuvajte gi neprijatnite iznenaduvawa. Dobro se slo`uvate so edelvajsot i lotosot.

FREZIJA

(za rodenite od 21 do 31 oktomvri)

Ponekoga{ ste povr{ni i neseriozni, no so upornost i so mnogu volja znaete da prifatite ona {to ve interesira. Vozdr`ani ste, no znaete da ja sprovedete svojata volja. Vo qubovta ste stabilni i so vas `ivotot e prijaten i miren. Mo`ete da ostvarite uspe{en kontakt so volovskoto oko, koe znae kako da gi sovlada "ostrite" strani na va{iot karakter. ]e imate zadovolitelna sredba so dalijata, gardenijata i mominata solza.

TUBEROZA

(za rodenite od 1 do 10 noemvri)

Izvonredna razbranost i bleskava intuitivna sposobnost se borbeni kombinacii za site aktivnosti na profesionalen plan. Vnimavajte da ne ve nadvladee va{ata voobrazenost, za{to taa e neprijatel na va{ata li~nost. Za toa }e vi treba mnogu trpenie i upornost. Vo qubovta mo`ete da ostvarite dobri odnosi so lotosot, {to }e se temeli na doverba i razbirawe.

NARCIS

(za rodenite od 11 do 20 noemvri)

Agresivnosta, silnata volja i tvrdoglavosta se glavni dvigateli vo ostvaruvawe na va{ite profesionalni uspesi. Zaradi cvrstinata na va{iot karakter gi osvojuvate simpatiite i se zdobivate so popularnost. Dobro sentimentalno razbirawe imate so temjanu{kata, ve osvojuva i mimozata, kako i isklu~itelno {armantniot edelvajs?

ORHIDEJA

(za rodenite od 21 do 30 noemvri)

Vie ste mudri i pravedni. Okolu sebe {irite ~uvstvo na vedrina i relaksiranost. Lesno preo|ate preku site problemi. Imate poseben uspeh vo komercijalni raboti i vo privatniot biznis. Vo qubovta vospostavuvate sovr{en odnos so son~ogledot i gardenijata, no i krasulata znae da vi go zagree srceto. Na poleto na ~uvstvata ne ste golem moralist - bez kompleksi im se prepu{tate na qubovnite vetri{ta.

GLADIOLA

(za rodenite od 1 do 10 dekemvri)

Energijata, ambicijata i bestra{livosta se osnova za sekoj va{ deloven ~ekor. Otporni ste, izdr`livi i sposobni povtorno da go ostvarite izgubeniot teren i neuspehot da go pretvorite vo uspeh. Imate organizaciski sposobnosti i mo`ete da bidete dobar rakovoditel. Ostro gi branite svoite stavovi i odluki. Vo qubovta ne vi pomaga agresivnosta, i zatoa ne se ~udete koga pogre{no go ocenuvaat va{eto odnesuvawe.

LOTOS

(za rodenite od 11 do 20 dekemvri)

^uvstvuvate postojana `elba za promeni i patuvawa, naprosto obnovuvawe na `ivotot. Sepak, ne zaboravajte zo{to povtorno odite da gi vidite ne{tata vo edna zemja koi{to se ve}e videni. Vsu{nost, sakate {to pointenzivno da gi do`iveete steknatite iskustva. Vo qubovta ja sakate nestabilnosta i veselosta na krasulata, ubavinata na dalijata i magi~nosta na perunikata.

IMELA - GLOMOV CVET

(za rodenite od 21 do 31 dekemvri)

Trpelivi ste i uporni {to vi pomaga da gi ostvarite site va{i `elbi. Toa go pravite bez mnogu obyiri, a sepak opkru`eni ste so mnogu iskreni prijateli koi se podgotveni da vi pomognat vo site te{ki situacii. Morate da go skrotite va{iot tvrd karakter, prepu{taj}i & se malku na fantazijata. Vo qubovta go sakate sve`oto i ne`no volovsko oko, no ve impresionira i perunikata. Vardete se od divata roza - taa mo`e da vi go zagor~i `ivotot i od vas da napravi apati~en ~ovek.

(Kraj)