MNT

BALETOT, PA DRAMATA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Programata na MNT otpo~na so obnovuvaweto na baletskata pretstava "Korsar", na 29 januari, za istata povtorno da bide izvedena na 2-ri i 5-ti fevruari 2000 i istata, s# u{te da e na repertoarot na MNT
  • Dramata pri Makedonskiot nacionalen teatar otpo~na so rabota so teatarskata pretstava "Budewe na proletta 2000", {to na 12. 02 be{e postavena na scenata vo teatarot Centar

Programata na MNT otpo~na so obnovuvaweto na baletskata pretstava "Korsar", na 29 januari, za istata povtorno da bide izvedena na 2-ri i 5-ti fevruari. "Korsar" dosega sekoga{ se izveduval na scenite na najgolemite teatri vo svetot. Toa e pantomimi~en balet vo dva ~ina. Ovaa pretstava e rabotena od A. Adam i L. Delib, a koristena e i muzikata na C. Puni, R. Drigo i P. Oqdenbuski. Libretoto e na @. Sen - @or` i @. Mazilje, a vo redakcija D. Brjancev (naroden artist od Rusija), po motivi od poemata na X. Bajron. Koreografijata i re`ijata se na D. A. Brjancev od Rusija, a dirigent e Boris Spasov, koj po vtorpat gostuva vo Makedonija (prvpat vo pretstavata "Don Kihot" vo 1992 godina na Majskite operski ve~eri). Vo ovoj dramsko-lirski balet igra mlada ekipa umetnici me|u koi Nikola Sazdov (solist na Baletot pri MNT, vo ulogata na Konrad), Marija Josifovska (Medora), Nata{a Nikolovska (\ulnar), Dragan Pandilov, Goran Bo`inov, Marija Ki~evska i Oleg Manukovski.

Dramata, pri Makedonskiot nacionalen teatar otpo~na so rabota so teatarskata pretstava "Budewe na proletta 2000" {to na 12. 02 be{e postavena na scenata vo teatarot Centar.

Strukturnata postavenost na pretstavata se bazira vrz komentirawe na vremeto vo tekot na negovata razvojna, nagorna linija, preku negovoto odminuvawe vo tekot na scenskoto igrawe. Tekst, komentar na samiot sebe. Scenskata igra e rasteretena i & slu`i na idejata {to se bazira na samonalizirawe, za ona {to e su{tinsko za ova vreme. Na toj na~in, ovaa drama izleguva od vremeto {to go `iveeme, no istovremeno ja poka`uva vremenskata relativnost, koja{to ne priznava granici. Teatarskata pretstava za osnova go ima deloto na Frank Vedekind, no vo nea se koristeni citati i od dvaesetina avtori, najgolemite vo svetskata literatura (F. M. Dostoevski, [ekspir, Bodler, Eshil, E. A. Po, F. Ni~e, Lorka, Zenon, Sartr, Dekart, Lajbnic, Danilo Ki{...).

Vsu{nost, "Budewe na proletta 2000" e kompilacija na dela od svetskite avtori ~ii citati se ka`uvani i igrani na scenata od akterska ekipa od razli~ni generacii. So toa, po~etokot na repertoarot na MNT, koj{to e planiran da bide baziran na klasika, zapo~na.


Generalniot direktor na Makedonskiot nacionalen teatar, Vlado Cvetanovski, povtorno go istakna problemot so organizacijata na pretstavite. Vsu{nost, kako {to ka`a, poradi nemaweto sredstva za vrvna tehni~ka podgotvenost, proektite vo makedonskite teatri s# u{te se baziraat na podobra ili polo{a inprovizacija.