Zdru`enie na likovnite pedagozi na Makedonija

DETSKI SVET VO BOI

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Na 15 januari prativme sliki za izlo`ba vo Solun, pod na{eto ustavno ime, bez referencata FYROM, i ~ekame dali istata }e bide prika`ana i dali }e zememe nagradi, znaej}i go problemot so imeto
  • Decata od Makedonija }e imaat mo`nost da u~estvuvaat i vo Katovice, vo Polska. Izlo`bata e na tema "Evropa bez granici"
  • Od izlo`bite {to se so me|unaroden karakter, a koi }e se odr`at nadvor od Makedonija e i onaa vo Ungarija, Zanka

Detskiot svet e poln so bajki, sliki i imaginacii niz koi se prepletuvaat boite od domot, likovi na najbiliskite, sceni od krajot vo koj `iveat. Detskite sliki se naj~udesnoto do`ivuvawe na svetot i vremeto od koi zra~i iskrenosta, qubopitnosta, od koi zra~at `elbite i soni{ta {to se ra|aat i preminuvaat vo vizuelni pretstavi za s# {to gi opkru`uva.

PLAN

Zdru`enite na likovnite pedagozi na Makedonija i Detskiot likoven centar za 1999 - 2000 organizira nekolku detski likovni izlo`bi. Prvata e nameneta za decata od gradinkite, zabavi{tata i u~ili{tata od Republika Makedonija na tema "Dojde proletta mila", so podnaslov "Decata i prirodata" koja{to }e bide ostvarena kon krajot na mart i po~etokot na april, na prviot proleten den. Potoa sleduva konkursot "Flora i fauna, izvor na `ivotot i ubavinata", vo maj, koga }e u~estvuvaat i deca od 4 do 18-godi{na vozrast, a pokraj decata od Skopje }e u~estvuvaat i decata od u~ili{tata {irum Makedonija. Vo sklop na programata, vo mart, april i maj, }e sleduvaat op{tinskite natprevari i detskite likovni natprevari, a potoa i natprevarot po povod denot na bra}ata "Sveti Kiril i Matodij" na 24 maj. Vo ~est na denot na golemite prosvetiteli }e se izvede i izlo`ba na likovnite pedagozi, koi se likovni umetnici vo osnovnite i sredni u~ili{ta vo dr`avava, organizirana od Sovetot na likovnite pedagozi na Makedonija, a koja{to }e bide postavena vo Kulturno - informativniot centar vo Skopje vo sorabotka so direktorot Qup~o Malenko.

ME\UNARODNO

Edna od najzna~ajnite izlo`bi so me|unaroden karakter koja e tradicionalna (31 pat) e izlo`bata po povod osloboduvaweto na Skopje "13 Noemvri" koja{to od Skopje }e bide prenesena vo Strumica. Temata na izlo`bata e slobodna. Pravo na u~estvo imaat decata od 4 do 18-godi{na vozrast od gradinkite, zabavi{tata, srednite u~ili{ta i gimnaziite od zbratimenite gradovi, no i od drugi gradovi koi ne se zbratimeni, so {to sorabotkata e pro{irena. Celta na Zdru`enieto na likovnite pedagozi na Makedonija i na Detskiot likoven centar e da gi povikaat i organiziraat, so pomo{ na "Makedonsko sonce", i decata (od 4 do 18-godi{na vozrast) koi `iveat daleku od tatkovinata, vo stranstvo, veli Hari Man~ev, likoven pedagog i stru~en sekretar vo DLC.

Site sliki od izlo`bite se del od bogata riznica na Detskiot likoven centar, no nekoi od niv se podaruvaat od ime na decata vo nekoi detski institucii. Taka, na primer, bea podareni sliki vo Zavod za transfuziologija, minatata godina i predminatata, vo Detskata klinika. Na pra{aweto, dali Makedonija ima zemeno u~estvo na nekoja me|unarodna detska izlo`ba, Hari Man~ev ni odgovori:

Na 15 januari prativme sliki za izlo`ba vo Solun, pod na{eto ustavno ime, bez referencata FYROM, i ~ekame dali istata }e bide prika`ana i dali }e zememe nagradi, znaej}i go problemot so imeto.

Decata od Makedonija }e imaat mo`nost da u~estvuvaat i vo Katovice, vo Polska. Izlo`bata e na tema "Evropa bez granici", a organizator na ovaa me|unarodna izlo`ba e Domot na mladite vo ovoj grad. Na izlo`bata decata od Makedonija }e imaat odli~na mo`nost niz sliki i boja da ja prika`at svojata tatkovina i obi~aite na svojot narod. Pritoa, promocijata na idejata za obedineta Evropa, zemaj}i ja kulturata kako univerzalen na~in na komunikacija me|u narodite, }e bide izlo`ena na 4-ot mladinski festival na Evropa za mir, a najuspe{nite detski tvorbi }e bidat vneseni vo katalog.

Od izlo`bite {to se so me|unaroden karakter, a koi }e se odr`at nadvor od Makedonija e i onaa vo Ungarija, Zanka. Na ovoj me|unaroden natprevar {to po 12 pat se organizira od strana na Galerijata za detska likovna umetnost od Zanka mo`e da u~estvuvaat i decata od Makedonija, no i site Makedon~iwa koi se nao|aat i `iveat nadvor od tatkovinata i koi se od 4 do 18-godi{na vozrast. Temata e slobodna, a tvorbite mo`at da bidat izraboteni vo koja bilo crta~ka, slikarska i grafi~ka tehnika.


Site zainteresirani deca od Makedonija i Mekedon~iwata koi `iveat vo stranstvo i sakaat da u~estvuvaat na izlo`bite organizirani od Sojuzot na likovnite pedagozi i na me|unarodnite natprevari nadvor od dr`avava, mo`e da se prijavat na adresata: ul. Nikola Rusinski br. 1 p. fax. 675, tel. 372 - 209 Skopje.