MADE IN MACEDONIA: AD „Vinka” - Vinica

USPE[NO STOPANISUVAWE PAT DO DOBRI REZULTATI

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Kruna na 35- godi{noto uspe{no rabotewe na AD "VINKA" od Vinica e dobivaweto na nagradata „11 Oktomvri” za 1999 godina, na poleto na stopanskata dejnost
  • Na{a cel e postojano da go sledime razvojot na op{testvenite odnosi i trendovi, so postojana nadgradba na sistemot na Kompanijata so koja }e se ovozmo`i uspe{no ispolnuvawe na na{ata misija, odnosno stabilen i uramnote`en razvoj na AD "Vinka" vo vremeto koe{to doa|a, istakna Davitkova

Akcionerskoto dru{tvo "Vinka" - Vinica, pretprijatie za proizvodstvo na konfekcija i netkaen tekstil, e formirano vo 1964 godina kako fabrika za proizvodstvo na ~adori. Vo 1971 godina, se napu{ta proizvodstvoto na ~adori i se pristapuva kon proizvodstvo na turisti~ka kamp - oprema, a vo 1974 godina, se voveduva proizvodstvo na kamionski ceradi i proizvodstvo na namenski sredstva za potrebite na razni dr`avni strukturi. Vo 1980 godina se pristapuva kon osovremenuvawe na proizvodstvoto na kamionski ceradi so {to se zgolemuva brojot na vrabotenite vo "Vinka" - Vinica, dodeka vo 1984 godina se zgolemuva proizvodstveniot asortiman so modna konfekcija, proizvodstvo na pantaloni, a potoa i so proizvodstvo na jakni. Vo 1989 godina kapacitetite na "Vinka" se zgolemuvaat, se zapo~nuva so proizvodstvo na netkaen tekstil. So samoto proizvodstvo na netkaen tekstil se javuva potrebata za pro{iruvawe na kapacitetite, se pristapuva kon proizvodstvo na polneti jakni. Edna godina podocna, vini~ani zapo~nuvaat so razvoj na sopstvena maloproda`na mre`a vo koja prete`no se nao|at proizvodi od sopstveno proizvodstvo. Vo 1993 godina, pretprijatieto "Vinka" zapo~nuva so sopstveno proizvodstvo na ekolo{ka zdrava hrana, riba i meso.

VINKA E KOMPANIJA ORGANIZACISKI POSTAVENA VO PET PROFITNI CENTRI

"Vinka" e organizirana vo pet profitni centri (PC), veli Aleksandra Davitkova, zadol`ena za marketingot na Kompanijata. Konfekcija; Netkaen tekstil; Oprema za kampuvawe i ceradi za kamponi; Sto~arstvo i Maloproda`ba. Vo konfekcijata se proizveduvaat sportski i klasi~ni linii na detska, ma{ka i `enska konfekcija (pantaloni, jakni, eleci i zdolni{ta). Fabrikata za netkaen tekstil proizveduva: poliesterska vata, filc i filc-regenerat, netkaen materijal, geotekstil, industriski filtri i filter-platna. "Vinka" e vode~ki proizvoditel na polneta postelnina vo dr`avata i ovaa proizvodstvena paleta ja so~inuvaat jorgani, {tepani postelnini za sede~ki garnituri, pernici itn.

Vo PC "Kamp i ceradi" se proizveduvaat uniformi, {atori i pokrivki za {atori, ranci, ceradi za kamioni, idrugo. Od 1993 godina "Vinka" zapo~nuva so sopstveno proizvodstvo na ekolo{ka hrana, riba i meso od krupen dobitok, raboteno po ekolo{ki ispravni metodi. Proizvodite na "Vinka" denes mo`at da se kupat vo mnogu gradovi na Makedonija. Toa go ovozmo`uva PC "Maloproda`ba" koj raspolaga so okolu 35 prodavnici niz pogolem broj naseleni mesta vo Republikata.

Konfekcijata e najdominatna vo Kompanijata, od 860 vraboteni (od koi 80% `eni) vo konfekciskoto rabotewe se vklu~eni 600 rabotnici koi godi{no proizveduvaat 500.000 uslovni konfekciski edinici. Vo PC "Netkaen tekstil" pri postavenosta na nekolku proizvodstveni linii godi{no se proizveduva 400 toni filc i filc-regenerat, 400 toni poliesterska vata, vo zadovolitelni koli~ini se proizveduvaat industriski filtri za otpra{uvawe i geotekstili. Polnetite postelnini godi{no se proizveduvaat 250.000 m2 vo razni polneti proizvodi. Edna od nastarite dejnosti na "Vinka" e proizvodstvoto na kamionski ceradi, denes godi{no se proizveduvaat okolu 2.000 {leperski ceradi.

Od pred nekolku godini AD "Vinka" se zafati so proizvodstvo na hrana pri {to se koristat ekolo{ki metodi. Na rekata Brbu{nica na pl.Pla~kovica, na patot Vinica - Berovo, vo blizina na Obozna se nao|a ribnikot na AD "Vinka". Vo ovoj ribnik koj koristi ~istri i bistri vodi i koj se postaven vo ubava i ekolo{ki zdrava okolina se odgleduva kaliforniska pastramka koja se koristi za potrebite na firmata, za ishrana na vrabotenite, a so del od koli~inite se snabduvaat ugostitelski objekti vo isto~niot del na Republika Makedonija. Rekata Brbe{nica godi{no „prehranuva” nad 20 toni kaliforniska pastramka.

Kompanijata "Vinka", prodol`uva Davitkova, vo izminatite godini ima vospostaveno uspe{na sorabotka so partneri od pove}e evropski zemji i SAD. Vsu{nost, na{eto proizvodstvo 90% e nameneto za izvoz. Godina{nata proda`ba iznesuva okolu 4 milioni germanski marki.

Za vreme na begalskata kriza "Vinka", so svoi proizvodi uspe{no se vklopi vo organizacionata podgotovka na kampovite so {atori, kebiwa, obleka, torbi~ki za doru~ek na begalcite itn.

NAGRADATA "11 OKTOMVRI" ZA 1999 GODINA NA POLETO NA STOPANSKATA DEJNOST E POTVRDA ZA USPE[NO RABOTEWE

Celokupnoto proizvodstvo e pazarno orientirano, so direktno svrtuvawe kon kupuva~ite so cel da gi zadovoli nivnite barawa i toa so maksimalno anga`irawe vo namaluvaweto na tro{ocite za proizvodstvo, so zgolemuvawe na kvalitetot i so zapazuvawe na dogovorite za isporaka, a kako potvrda za uspe{noto rabotewe na "Vinka" se i brojnite dr`avni, komorski, saemski priznanija i nagradi, dobieni za intenziven razvoj od 1980 do 1999 godina, del od obra}aweto na Mirko Pecov, pretsedatel na Upravniot odbor i generalen direktor na "Vinka", pri dodeluvaweto na nagradata "11 Oktomvri" za 1999 godina.

Kruna na 35 - godi{noto uspe{no rabotewe na AD VINKA od Vinica e dobivaweto na nagradata „11 Oktomvri” za 1999 godina, na poleto na stopanskata dejnost.

Lon - rabotata za vini~kata kompanija e s# pomalku atraktivna poradi namaluvawe na cenata na istata. Zatoa se prinudeni da nastapat poagresivo na doma{niot pazar, barawe na pazari za klasi~en izvoz i zaedni~ko nastapuvawe na pazari so partneri od stranstvo.

Ja podr`uvame akcijata „Da kupuvame makedonski proizvodi”, bidej}i ne se somnevame vo na{ite proizvodi. Naprotiv, na{eto proizvodstvo e organizirano po ISO standardite za kvalitet i nie na na{ite potro{uva~i im nudime proizvodi so prifatlivi ceni i povolni uslovi na pla}awe. Zatoa, ubedeni sme deka pozitivnite efekti na zgolemena proda`ba nema da izostanat.

"Vinka" od Vinica, kako golema kompanija, u~estvuva na site saemi {to se odr`uvaat vo Republika Makedonija: Modest, Tehnoma, Saem za mebel, a isto taka, minatata godina u~estvuva{e na Prviot saem za odbrana i skoro sekoga{ dobiva nagrada „Zlatna Biljana” za kvalitet. Sepak, najgolemata doverba na "Vinka" e doverbata na kupuva~ite i na na{ite delovni sorabotnici.

Na{a cel e postojano da go sledime razvojot na op{testvenite odnosi i trendovi, so postojana nadgradba na sistemot na Kompanijata so koja }e se ovozmo`i uspe{no ispolnuvawe na na{ata misija, odnosno stabilen i uramnote`en razvoj na AD "Vinka" vo vremeto koe{to doa|a, istakna Davitkova.


AD "VINKA"

ul. „Mar{al Tito” bb

MK - 2310 Vinica

Generalen direktor tel: (0903) 363 257

Finansiski direktor: (0903) 363 258

Centrala; (0903) 361 322

faks: (0903) 362 318

e-mail:

vinka@mpt.com.mk

vinka@unet.com.mk

veb - stranica: vinka.webjump.com

www.unet.com.mk/vinka

vinka.hypermart.net