Slu~ajot TAT

POVTORNO IZMAMENI!?

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Potpretsedatelot na Vladata na R. Makedonija, d-r Vasil Tupurkovski, na {teda~ite na TAT im veti obe{tetuvawe, a ministerot za finansii, Nikola Gruevski, ne saka{e da dava la`ni vetuvawa

[teda~ite na propadnatata piramidalna {tedilnica TAT, nekolku godini maka ma~at da si gi dobijat izgubenite pari, koi gi vlo`ija vo ovaa {tedilnica. Ima{e mnogu sudewa, obvinuvawa, no {teda~ite sekoga{ ostanuvaa so "prazni race". Novata vladeja~ka garnitura pred da dojde na vlast vetuva{e mnogu, a edno od tie vetuvawa be{e i obe{tetuvaweto na TAT-ovci. Duri be{e potpi{an i Memorandum, so koj ovaa vlast pocvrsto se obvrza deka }e gi vrati parite. Po s# izgleda deka vetuvawata bea samo za da se dobie doverbata na gra|anite, me|u koi i na TAT-ovci. Denovive, sudskiot proces be{e povtorno otvoren, no i ovoj pat bez uspeh. Novoto prodol`enie se zaka`a za 14 mart ovaa godina. Izmamenite {teda~i, razo~arani od vlasta, organiziraa ~etiridneven {trajk vo Bitola, koj trae{e s# do doa|aweto na potpretsedatelot na Vladata, Vasil Tupurkovski, vo ovoj grad. Svoi pretstavnici {teda~ite na TAT ispratija i vo Skopje za da razgovaraat za razre{uvawe na ovoj slu~aj.

[to se slu~i denovive so TAT-ovci? Dali tie podlegnaa na vetuvaweto na g. Tupurkovski deka parite }e im bidat vrateni, vo paket so zarobenite devizni za{tedi vo period od 10 godini, so dve godini grejs-period. Za vra}awe na zarobenite devizi, dr`avata ima na raspolagawe 1 milijarda i 90 milioni gm, a prvata isplata }e zapo~ne vo 2002 godina. No, ako e toa navistina to~no, toga{ zo{to vakvata izjava ne ja potvrdi i ministerot za finansii na R. Makedonija, Nikola Gruevski. Namesto toa, toj re~e deka ne saka da im ja odzeme nade`ta na {teda~ite na TAT, no ne saka i da dava la`ni vetuvawa. MMF i Svetskata banka ne se soglasuvaat so vakvo ne{to, bidejki nie zavisime od niv, a od niv zavisi i polo`bata na Makedonija vo Me|unarodnata zaednica, so niv se soglasuva i ministerot Gruevski. Nivnite stavovi se identi~ni i vo toa deka obe{tetuvaweto na TAT-ovci, preku proda`ba na dr`avniot imot, bi zna~elo izgubeni prihodi vo dr`avniot buxet. Iako premierot Georgievski vetuva{e deka {teda~ite }e bidat obe{teteni, toj go izmeni svoeto vetuvawe i sega i toj se soglasuva so vakvite izjavi. To~no e i toa deka ako po~ne obe{tetuvaweto na TAT-ovci, obe{tetuvawe }e pobaraat i drugite izmameni {teda~i, a toa bi zna~elo dopolnitelno osiroma{uvawe na dr`avava i gubewe na stranskite partneri.

Nie si postavuvame pra{awe: Dali {teda~ite se povtorno izmameni? Zo{to dvajca pretstavnici od Vladata davaat razli~ni izjavi? Za nas toa ne e mnogu ~udno, bidej}i i dosega imavme slu~ai kako visoki funkcioneri od dve partii, koi ja so~inuvaat Vladata, vo ist den davaat razli~ni vetuvawa. Takov be{e slu~ajot so FENI, koga vo isto vreme se prodava{e na dva razli~ni partnera "Glenkor" i "Imperijal metal".

Zo{to izjavata na g. Tupurkovski ne ja potvrdi nekoj od redovite na VMRO - DPMNE?

Da se nadevame deka ova ne e edno od mnogute la`ni vetuvawa na sega{nata vlast, samo da gi smirat razgorenite strasti na {teda~ite na TAT. Za slu~ajot TAT ne se vinovni {teda~ite, no dali tie toga{ ne mo`ea da se posomnevaat vo visokite kamati koi gi dava{e ovaa {tedilnica. No, ne se vinovni ni samite gra|ani i dali treba da izdvojuvaat svoi sredstva za obe{tetuvawe na {teda~ite? U{te kolku }e se vle~e ovoj problem i dali voop{to }e se re{i, nikoj ne znae.