Politi~ka i nelegalna privatizacija na Skija~kiot centar "Zare Lazareski" od Mavrovo

KOMUNISTI^KOTO GNEZDO PRODADENO BEZ TENDER!

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

  • Kako e mo`no nekoj nas da n# prodade koga za toa nie ni{to ne znaeme. Pa toa ne bilo i vo tursko vreme. I toga{ se prodavale nevesti, ama se pla}ale pari na tatkoto na nevestata. Po s# izgleda deka nie kako mavrovska nevesta na Agencijata ne sme & bile po merak. Nejze merakot & oti{ol kaj gazda Risto Kris Peov vo Skopje

Vo ovie zimski denovi, dodeka intezivno se odviva zimskata turisti~ka sezona, koga Mavorvo e prepolno od doma{ni i stranski gosti, vrabotenite od Skija~kiot centar "Zare Lazareski" namesto nov sneg dobija {ok. Agencijata za privatizacija nivnata firma ja prodade, bez niv da gi pra{a. Smetaj}i deka se raboti za nekakva {ega na prv pogled, vrabotenite i ne obrnale osobeno vnimanie, no za kratko vreme tie bile kone~no uvereni deka vo Skija~kiot centar, imaat dobieno nov gazda i rabotata e celosno gotova.

SKIJA^KIOT CENTAR SO NOV GAZDA

Taa gi izvestuva vrbotenite od Skija~kiot centar "Zare Lazarevski" od Mavrovo deka se prodadeni na nov sopstvenik vo iznos od 1,3 milioni germanski marki. Se raboti za liceto Risto Kris Peov od Skopje koj e sopstvenik na hotelot "Bistra" lociran vedna{ do Skija~kiot centar vo s. Mavrovo. Toj isto taka e sopstvenik i na kazinata na hotelite "Grand" vo Skopje i "Belvi" vo Ohrid. Na javnosta, osobeno vo Skopje, ovoj biznismen, dobro i e poznat po mnogu negovi "~esni" raboti, a sega otvoreno se zboruva i {pekulira deka e golem privrzanik na aktuelnata vlast koja mu ovozmo`ila i da go otkupi Skija~kiot centar vo Mavrovo, se razbira preku Agencijata za privatizacija.

Me|u vrabotenite vo Skija~kiot centar i site vo Mavrovo, otvoreno se zboruva deka Agencijata za privatizacija ima napraveno neviden, pa duri i politi~ki skandal okolu privatizacijata na ovoj na{ i eden me|u najdobrite skija~ki centri vo dr`avava. Se raboti za toa deka Agencijata za privatizacija, celata rabota ja zavr{ila vo ~etiri o~i so noviot sopstvenik Risto Kris Peov, bidej}i Skija~kiot centar od Mavrovo go prodala bez tender, odnosno bez {ansa da u~estvuvaat vrabotenite vo privatizacijata ili drugi investitori.

Nie vrabotenite od Skija~kiot centar "Zare Lazareski" od Mavrovo sme iznenadeni od postapkata i na~inot na privatizacijata {to ja izvr{i Agencijata za privatizacija vo Skopje. Ne mo`eme da sfatime kako e mo`no toa da e storeno bez nie predhodno da bideme izvesteni, velat vrabotenite od Skija~kiot centar vo Mavrovo. Vo pove}e navrati do Agencijata za privatizacija imame isprateno barawe kako akcioneri da bideme izvesteni za na~inot i uslovite za da mo`eme da bideme podgotveni osobeno so finansiski sredstva, no do izvestuvaweto deka nas ne kupil drug gazda od Agencijata ne dobivme nikakov odgovor. Toa go nema nikade vo svetot, osven samo kaj nas koga mo`e{ da o~ekuva{ i vo polno} da ti se slu~at, ete vakvi ne~esni raboti, ogor~eno objasnuvaat vrabotenite "skija~i".

MAVROVSKATA NEVESTA E PRODADENA

Nie vo Skija~kiot centar sme malku vraboteni, no dosega sme rabotele najefikasno i finansiski stoime dobro. Rabotime vo tekot na celata godina i mnogu zarabotuvame. Na raspolagawe imame dve `i~arnici, devet ski-liftovi i pove}e ugostitelsko-turisti~ki objekti. So vakvo bogatstvo koe e del i od na{iot trud vo sekoe vreme so finansiskite ostvaruvawa, sme vo sostojba da go platime iznosot koj go barala Agencijata za privatizacija. No, ako i toga{ sme nemale, uslovno re~eno, finansiski sredstva, niv }e gi najdevme preku na{ strate{ki partner, toa pravo barem go imame nie vrabotenite. Kako e mo`no nekoj nas da n# prodade koga za toa nie ni{to ne znaeme. Pa toa ne bilo i vo tursko vreme. I toga{ se prodavale nevesti, ama se pla}ale pari na tatkoto na nevestata. Po s# izgleda deka nie kako mavrovska nevesta na Agencijata ne sme & bile po merak. Nejze merakot & oti{ol kaj gazda Risto Kris Peov vo Skopje. No, nema da sedime so skrsteni race, a veruvame deka }e gi vlo`ime site na{i sredstva vistinata da izleze na videlina i na seta ovaa ne~esna rabota da mu bide staveno kraj, ogor~eno go zavr{uvaat svoeto objasnuvawe vrabotenite od Skija~kiot centar "Zare Lazareski" od Mavrovo, gospodinot Nestor Daniloski ima svoe viduvawe so na~inot na privatizacijata na svojata firma vo koja raboti od svoite najmladi godini vlo`uvaj}i nesebi~en trud so site vraboteni vo gradbata na `i~arnicite, ski-liftovite, turisti~kite i hotelskite objekti, pre~ekuvaj}i i ispra}aj}i iljadnici gosti, a sega ni vinoven ni dol`en ostanuva so svoite vraboteni, re~isi isto kako na ulica.

Smetam deka privatizacijata ako ja ima izvr{eno Agencijata za privatizacija na Skija~kiot centar "Zare Lazareski" ima politi~ka zadnina i za site nas taa e nelegitimna. Seto ova {to s# slu~i so nas, najverojatno odamna e podgotvuvano. Na{ata Vlada vo nekolku navrati ni ima upateno poraki deka ovoj Centar prestavuva "komunisti~ko gnezdo" i seto ova upatuva na podlaboki razmisluvawa, za {to nie vrabotenite ne sme ni najmalku vinovni. Velat deka na se ima kraj, se razbira koga ima fakti deka toa e nelegitimno. Sepak, nie od Vladata pobaravme objasnuvawe za na~inot na privatizacijata na na{ata firma i od nea vo najskoro vreme o~ekuvame da dobieme podetalen odgovor, veli na krajot od razgovorot direktorot, g. Nestor Daniloski.