Boris Stojmenov, eks-minister za finansii i sopstvenik na kompanijata "BS"

FINANSISKI KONTROLI OD POLITI^KI NARA^ATELI

Razgovaral: Ranko MLADENOSKI

  • Vo Makedonija ima 60.000 firmi. Ako vo sekoja firma odat po najmalku 30 inspektori, potrebni se 1,8 milioni inspektori. Proizleguva deka celokupnoto naselenie vo Makedonija, i deca i starci, treba da bidat inspektori, ako vlasta saka taka da se odnesuva. Koga dojdoa ovde trieset inspektori, bidej}i nie imame mali prostorii, toa li~e{e na okupacija na firmata
  • Odnosite vo Partijata se naru{ija u{te za vreme na pretsedatelskite izbori. So namera se sozdade toga{ edna sosema pogre{na slika, pogre{na pretstava vo ramkite na na{ata Partija deka jas sum protiv Boris Trajkovski. I toa od najvisokoto rakovodstvo, od najvisokite lu|e
  • Mo`ebi nekade treba{e da postavam svoi lu|e na funkcii, za{to lu|eto taka gradat karieri. Koga vie }e postavite sekade svoi lu|e toga{ imate mo}. Sepak, ne go napraviv toa, za{to go izbrav patot da gi po~ituvam odlukite na Partijata

 

Gospodine Stojmenov, {to se krie, spored Vas, zad isprat-enata dano~na inspekcija vo Va{ata firma "BS"?

STOJMENOV: Na kontrolite, dokolku se redovni i ako se vo ramkite na zakonskite propisi, gledam kako na normalna rabota, zatoa {to i nie kako partija, toa stoi vo na{ata programska opredelba, sme za kontroli. Vo izminatiot period, a i vo periodot dodeka bev minister za finansii, imavme edna invazija na nepla}awe na danocite. I ottuka sekoja kontrola vo koja i da e firma e sosema normalna rabota. Me|utoa, ako taa kontrola e glomazna, ako kontrolata e nevoobi~aena, ako brojot na inspektorite koi doa|aat e ogromen, toa ka`uva deka so takvata kontrola ne{to ne e vo red. Ovaa firma rabote{e i toga{ koga bevme vo opozicija, bevme eksponirani i moram da vi ka`am deka vo toa vreme retko ima{e tolku uspe{na firma, a javno da se ka`e deka nejziniot sopstvenik e me|u ~elnicite na VMRO-DPMNE. Tokmu zatoa i toga{ mnogu ~esto bevme pod kontrola i toa mo`ebi be{e dobro. I ne slu~ajno koga bev minister za finansii od govornicata na Parlamentot dvapati povikav da se vr{i kontrola vo firmite, no i da se vr{i kontrola na potekloto na imotot. I ka`av deka so toa treba da se po~ne od ministerot za finansii, odnosno od mene. Da se izvr{i kontrola i na mojata firma, a se razbira i na mojot li~en imot pred da dojdam na funkcijata i otkako }e si odam od funkcijata.

Mislam deka ima nara~ateli na ovaa kontrola, zatoa {to nema nervoza kaj nas, a mnogu nervoza ima kaj tie {to dojdoa da vr{at kontrola. Mesto nie da bideme nervozni, tie se pove}e nervozni. Vo nekoi delovi od firmata tie bez da ni se javat oti{le i izvr{ile kontrola, sostavile zapisnici, a ne ostavile primerok za firmata i gi naterale vrabotenite da se potpi{at. Mislam deka nara~atelite na ovaa kontrola, a jas sum ubeden deka ima takvi, nema da ja postignat svojata cel. Jas ne znam to~no koj e nara~atelot, no sigurno toj e od Partijata. Vo krajna linija direktorot na Upravata za javni prihodi e partiski ~ovek, a od druga strana doa|aweto na kontrolata po moeto zaminuvawe od funkcijata minister za finansii uka`uva na toa deka ovaa kontrola e planirana. No, namerite na nara~atelite na ovaa kontrola nema da se ostvarat, zatoa {to nie pla}ame danoci i pridonesi i na vakov na~in mo`e samo da se zgolemi rejtingot i avtoritetot na na{ata firma vo dr`avava. Moram da ka`am deka sega vo ramkite na na{ata Partija se pletat nekoi prikazni. Jas ja finansirav Partijata i se pletat prikazni vo odredeni krugovi od Partijata deka sum golem bogata{. Mislam deka ovaa kontrola e bazirana tokmu vrz tie prikazni i inspektorite dojdoa ovde so o~ekuvawe deka kojznae {to }e najdat. A }e najdat lu|e koi rabotat ~esno, koi imaat prose~ni plati, firma koja raboti na granica na rentabilnosta.

Pri kontrolata vo na{ata firma ima{e nad 35 inspektori. Toa e sekako manifestacija na sila, na mo}. Za da ka`at deka, eve, ti ako saka{ da pravi{ ne{to, da vidi{ kakva sila sme nie! I toa e mo`ebi porakata. A vo normalni uslovi, zna~i vo normalni kontroli, voobi~aeno e da dojdat po dvajca-trojca inspektori. Prethodnata vlast mene mi prave{e stra{ni kontroli i toa samo so po dvajca, trojca inspektori. ]e vi dadam i eden podatok. Vo Makedonija ima 60.000 firmi. Ako vo sekoja firma odat po najmalku 30 inspektori, potrebni se 1,8 milioni inspektori. Proizleguva deka celokupnoto naselenie vo Makedonija, i deca i starci, treba da bidat inspektori, ako vlasta saka taka da se odnesuva. Koga ovde dojdoa trieset inspektori, bidej}i nie imame mali prostorii, toa li~e{e na okupacija na firmata.

Poznato e deka, me|u drugite, i "BS" ja finansira{e predizbornata kampawa na Boris Trajkovski za pretsedatelskite izbori, a se razbira Vie gi finansiravte i predizbornite kampawi vo prethodnite izbori. Dali ~elnicite na VMRO-DPMNE Vi se "zablagodarija" za toa so smena od ministerskoto mesto i so dano~na inspekcija vo "BS"?

STOJMENOV: Mojata kompanija, za razlika od drugite kompanii, & pomaga{e na Partijata vo ramkite na svoite materijalni mo`nosti. Pomaga{e vo finansirawe na aktivnostite na Partijata, u~estvuvavme vo predizbornite kampawi na Partijata, del od lu|eto na VMRO-DPMNE izvesen period rabotea vo Kompanijata, mislam na Dosta Dimovska i na Qub~o Georgievski. Partijata vo toa vreme nema{e materijalni sredstva i go napravivme toa za da mo`at tie lu|e da se posvetat na samata Partija, za da se odi napred. Tokmu poradi toa vo toj period imavme problemi so inspekcii. Doa|aa, go proveruvaa finansiraweto i na tie dava~ki {to Kompanijata gi izdvojuva{e za VMRO-DPMNE, pla}avme danoci i pridonesi.

Golema rabota za finansiraweto na Partijata nie napravivme vo 1998 godina. Televizijata "Kanal 5", me|u drugoto, be{e sozdadena za da odigra posebna uloga vo parlamentarnite izbori vo 1998 godina i mislam deka taa televizija odigra odlu~uva~ka uloga. Nie kako Kompanija zedovme kredit, se zadol`ivme za da sozdademe televizija i toa brzo go napravivme pred parlamentarnite izbori i smetam deka toa be{e eden od klu~nite mediumi koj odigra posebna uloga vo parlamentarnite izbori. U~estvuvavme i vo kampawata na gospodinot Boris Trajkovski preku "Kanal 5". Objavuvavme besplatni spotovi za na{iot kandidat za pretsedatel na dr`avata.

Zo{to za vreme na predizbornata kampawa za pretsedatelskite izbori gospodinot Boris Trajkovski ne dojde nitu edna{ da gostuva vo "Kanal 5". Dali u{te toga{ ima{e nesoglasuvawe me|u Vas i nekoi ~elnici na VMRO-DPMNE?

STOJMENOV: Toa {to se slu~i denovive so inspekcijata i toa {to bev smenet od ministerskata funkcija vie go definirate kako "blagodarnost" na Partijata kon mene. Videte, jas toa ne go gledam taka. No, ima edna ~udna rabota. Odnosite vo Partijata se naru{ija u{te za vreme na pretsedatelskite izbori. Toga{, so namera se sozdade edna sosema pogre{na slika, pogre{na pretstava vo ramkite na na{ata Partija deka jas sum protiv Boris Trajkovski. I toa od najvisokoto rakovodstvo, od najvisokite lu|e. Se ka`uva{e deka jas sum protiv Trajkovski, deka jas ne odam na kampawite, ne odam na mitinzite i taka natamu, iako bev dogovoren so rakovodstvoto i uka`av deka vo toj vremenski period imam ogromni anga`mani vo Ministerstvoto i deka ednostavno nemav vreme. Sepak posetiv nekolku mitinzi na VMRO-DPMNE, i pokraj mojata pregolema zafatenost. No, se sozdade edna atmosfera i toa vnatre vo Partijata deka sum protiv Boris Trajkovski. I toa se odrazi na odnosite vnatre vo Partijata i na odnosot na Boris Trajkovski kon mene kako li~nost, iako Trajkovski, me|u drugite, i jas go finansirav.

Tuka ima eden fakt, iako VMRO toa ne go priznava, so namera se razbira. No, vo izve{tajot za toa dali nekoi mediumi se nakloneti kon nekoj kandidat, se mere{e vremeto koe se posvetuva{e na kandidatite, za pretsedatelskite izbori nie bevme proglaseni za televizija koja e nakloneta kon eden kandidat, a toa be{e Boris Trajkovski. Duri i Makedonskata televizija, vo odnos na minuta`ata {to mu be{e posvetena na Trajkovski, be{e zad nas. Nie gi emituvavme i negovite govori od mitinzite. U{te na po~etokot, u{te pred da po~ne kampawata, sakavme i predlo`ivme Trajkovski da gostuva na "Kanal 5". No, toj sam se otka`a. Potoa imavme soo~uvawe na site pretsedatelski kandidati i edinstveno Boris Trajkovski ne dojde. Toa be{e odnos na Boris Trajkovski i na Partijata kon "Kanal 5". Tie ka`aa deka "Kanal 5" ne e mnogu va`en. Toa be{e odnos koj dlaboko gi navredi lu|eto koi rabotat vo "Kanal 5".

Dali Vie so Boris Zmejkovski sozdavate frakcija vo VMRO-DPMNE i dali e to~no deka razmisluvate za formirawe nova partija?

STOJMENOV: Tuka treba da se postavi pra{aweto {to e toa frakcija. Frakcija mo`e da bide ako nekoj razmisluva poinaku. Jas moram da ka`am deka vo Makedonija demokratizacijata vo partiite e svedena na minimum. Malku ima demokratija vo makedonskite politi~ki partii. Toa e globalno pra{awe i tuka treba da se raboti, a i demokratskite procesi vo na{ata Partija treba da se podobrat. Vo vrska so va{eto pra{awe, prvo, jas sum potpretsedatel na Partijata i se postavuva pra{aweto kakva frakcija jas treba da pravam. Vtoro, jas sum eden od glavnite avtori na Programata na VMRO-DPMNE. I bidej}i e toa taka, jas sekako deka stojam zad programskite opredelbi na Partijata i jas mo`am da vodam diskusija i da se sprotistavam vo taa Partija tokmu zaradi programskite opredelbi. Dali gi primenuvame tie programski opredelbi ili ne, zatoa {to so taa Programa izlegovme pred gra|anite na Makedonija pred izborite. Moralna obvrska e i na Partijata, a i moja sekako, da se ostvaruvaat tie programski opredelbi. I vnatre vo samata Partija, a i nadvor vo nejzinoto dejstvuvawe. Osobeno ova se odnesuva na periodot od koga nie sme na vlast. Za{to nie vetuvavme premnogu raboti, lu|eto ni poveruvaa na vetuvawata i taa obvrska ja imame ne samo kon gra|anite, ami i kon samata Programa na Partijata. Tuka nekoi raboti ne gi zavr{ivme. Ne go podobrivme vrabotuvaweto, ne izvr{ivme depolitizacija na dr`avata, revizijata na privatizacijata ne ja napravivme i toa nie kako Partija, a ne drugite. Nie vetivme deka }e ja razvivame Makedonija i toa site nejzini kraevi. Vo toj pogled nie mnogu malku napravivme i toa me zagri`uva kako ~ovek koj trieset godini e, taka da ka`am VMRO, a devet godini vo VMRO-DPMNE. Me zagri`uva kakov e rejtingot na na{ata Partija. Nie se soo~ivme so toa pra{awe na pretsedatelskite izbori, a i denes se soo~uvame. Mislam deka ne treba da n# luti dali nekoj vo Partijata razmisluva vaka ili onaka. Normalno e vo Partijata da se javat i previrawa. Kako primer da vi ka`am, mislam deka skoro 70 otsto od nevrabotenite vo dr`avava se od VMRO-DPMNE i tie o~ekuvaat vrabotuvawe. Bidej}i nie sme na vlast, kaj niv postoi nemir i nezadovolstvo. Toa mora da go prifatime. Vo takvi uslovi mora poinaku da dejstvuvame. Duri i ako ne mo`eme da gi vrabotime, da im ka`eme zo{to ne mo`eme da go napravime toa, otvoreno da izlezeme pred niv. A nie se zatvorivme kako Partija. Od toj aspekt se javuva nekoja nervoza vo Partijata i od taa nervoza proizleguva pra{aweto dali nekoj pravi organizirani grupi za da bidat protiv nekoj drug, a toa nema vrska. Site treba da se borat za ostvaruvawe na Programata na Partijata, toa e vo interes na samata Partija, a vo krajna linija i na nejziniot pretsedatel. Za{to, ako toj se bori za ostvaruvawe na programskite opredelbi na Partijata, ako bara i nejzinite ~lenovi toa da go pravat, ete go edinstvoto. Zatoa, ne bi rekol deka tuka postojat frakcii. Toa se samo izmisleni raboti za onie lu|e koi ne sakaat da rabotat demokratski i otvoreno. Ete, jas sum potpretsedatel na Partijata, a ne me pokanuvaat na Izvr{niot komitet. Toa ve}e ne e vo red. Treba da se razgovara otvoreno i so argumenti za site pra{awa i za site problemi.

[to srabotivte dodeka bevte na funkcijata minister za finansii i zo{to bevte smenet od taa funkcija?

STOJMENOV: Moram da vi ka`am deka i jas ne znam zo{to bev smenet od ministerskoto mesto. Po mesec dena od moeto stapuvawe na funkcijata minister za finansii po~naa da se {irat nekoi {pekulacii deka }e bidam smenet, taka {to za seto vreme dodeka jas bev minister postojano bev smenuvan so takvi {pekulacii. Veruvam deka tie {pekulacii doa|aa od Partijata. A koi se pri~inite i denes ne mi e jasno. Moram da ka`am deka i Premierot na nekoj na~in mi ka`uva{e indirektno deka mo`ebi }e bidam smenet, deka vo Izvr{niot komitet na Partijata imalo lu|e koi se protiv mene. Sakav za problemite otvoreno da zboruvame i tie lu|e koi se protiv, da ka`at {to imaat da ka`at. No, toa ne se slu~i i nitu na Izvr{en komitet ne se ka`a ni koj }e bide smenet, nitu koj }e bide postaven. Na Centralniot komitet se spomnaa dve imiwa koi }e bidat ministri vo novata Vlada. Jas i na Izvr{niot komitet go postaviv pra{aweto za rabotata na ministrite, odnosno da se ka`e koj minister kako raboti. Dali }e ima smeni i koj }e bide smenet. Toa e sosema normalna rabota. No, toa ne se slu~i. I ako se se}avate, ekspozeto na Premierot be{e so golemi pofalbi kon ministrite koi bea smeneti. Re~e deka tie rabotele mnogu dobro i deka }e vlezat vo makedonskata istorija kako ministri. Toa {to bea smeneti ministri koi dobro rabotea mnogu negativno se odrazi kaj golem broj ~lenovi na Partijata i kaj javnosta. Be{e neo~ekuvano jas kako minister koj ima{e popularnost, koj ima{e rejting, koj go prifatija i lu|eto i me|unarodnite finansiski institucii, da bidam smenet. Toa na lu|eto im be{e nesfatlivo, a i denes im e nesfatlivo.

Dali mo`ebi Va{eto insistirawe otvoreno da se zboruva za problemite i vo Partijata i vo dr`avata sozdava{e odredena netrpelivost kaj ~elnicite vo VMRO-DPMNE?

STOJMENOV: Nekoi raboti nie prvo mora vnatre, vo Partijata, da gi izmenime. Da go izmenime na~inot na rabotewe na organite na Partijata. Vo tie organi mora da se razgovara pove}e za problemite vo dr`avata, za{to nie sme Partija na vlast, i da se razgovara za toa kako tie problemi da se re{at. Na{eto op{testvo e polno so problemi. Izvr{niot komitet na Partijata e organ koj mora da gi prifati tie problemi i da nao|a pati{ta za nivno re{avawe. Jas sakav tie pra{awa da gi nametnuvam, no sosema malku se razgleduvaa tie problemi i tuka se javuvaa nedorazbirawa. No, velam deka mora da postoi borba na mislewa za site problemi. Ne samo na{ata Partija, ami i drugite partii vo Makedonija nemaat seriozen odnos kon problemite. Tie problemi mora da bidat elaborirani i da se znae kakov stav ima Partijata kon niv.

[to }e prokomentirate za ozboruvawata deka nekoi Va{i bliski gi postavivte na odgovorni funkcii dodeka bevte minister?

STOJMENOV: Videte, mnogu ozboruvawa ima{e i za mojot biznis, a i za lu|e koi, navodno, jas sum gi postavil na funkcii. Najodgovorno tvrdam deka lu|eto gi postavuvav na funkcii vrz baza na odluki koi doa|aa od op{tinskite komiteti ili od Dosta Dimovska, taka {to jas mnogu revnosno gi izvr{uvav tie odluki. I lu|eto koi se postaveni na odredeni funkcii ne se postaveni po moj nalog, tuku po nalog na glavnoto rakovodstvo. Jas voop{to ne se zanimavav so kadrovskite pra{awa. Toa pra{awe im go prepu{tiv na Dosta Dimovska i na pretsedatelot na Partijata. Jas nemam postaveno nitu eden moj blizok ~ovek na funkcija. Mnogu ozboruvawa ima{e za mojot sin koj raboti vo "Makedonski telekomunikacii". Jas bev protiv negovoto odewe tamu, zatoa {to toj e diplomiran ekonomist i jas sakav, a i sega sakam, da raboti vo mojata firma. Svoi lu|e jas nemam postaveno na funkcii. A, mo`ebi nekade treba{e toa da go napravam, za{to lu|eto taka gradat karieri. Koga vie }e postavite sekade svoi lu|e, toga{ imate mo}. Sepak, jas go izbrav patot da gi po~ituvam odlukite na Partijata.