MAKEDONSKA KUJNA

Podgotvuva: Stefan DON^EVSKI, profesionalen gotva~

FI[ECI SO [UNKA

Potrebno:

 • 8 golemi par~iwa {unka;

za fil:

 • 50 gr. sve`o kravjo sirewe
 • sol;
 • crn piper;
 • seckan magdonos i drugi aromati~ni bilki po vkus;
 • 1-2 ~e{niwa luk;
 • 2-3 la`ici kisela pavlaka;
 • za ukrasuvawe limon i magdonos.

Podgotvuvawe:

Sireweto dobro se cedi, se gme~i, se dodava sitno seckan ili melen luk, seckaniot magdonos i drugi bilki za aroma. Potoa se dodava kiselata pavlaka i s# se mati so mikser za da se dobie ednoli~na kremasta masa {to se posoluva, se dodava crn piper i se me{a. Od {unkata se pravat fi{eci {to so {pric se polnat so podgotveniot fil. Fi{ecite se redat vo vid na yvezda vo ~inija za slu`ewe, me|u niv se stavaat rezanki limon i gran~iwa magdonos. Pred slu`ewe fi{ecite treba da se izladat vo fri`ider.

 

TELE[KA KOLENICA

Potrebno:

 • mesesta tele{ka kolenica (edna ili dve);
 • 50 gr. mast;
 • 100 gr. suva mesesta slanina;
 • 1/2 kg. domati;
 • 2 pomali glavici kromid;
 • ~a{a supa od koski;
 • la`ica bra{no;
 • 100 gr. kisela pavlaka;
 • sol;
 • crn piper.

Podgotvuvawe:

Kolenicata se mie i se bri{e. Vo tenxere se stava mast, se dodava sitno seckana slanina i kolenicata. Taa se pr`i od site strani s# dodeka ne dobie ubava crvenikava boja. Vo me|uvreme kromidot sitno se secka i zaedno so domatite, se dodavaat kaj kolenicata. S# se posoluva, se dodava crn piper i jadeweto se gotvi na tivok ogan dodeka mesoto od kolenicata ne bide sosema meko. Bra{noto se mati vo ladna supa, se dodava kiselata pavlaka i se prome{uva. Kolenicata se prefrla vo tava, sose sosost vo koj se gotvela, se preliva so bra{noto, kiselata pavlaka i se potpekuva vo zagrena rerna.

 

^AJNI KIFLI^KI

Potrebno:

 • 150 gr. puter;
 • 150 gr. {e}er;
 • 3 `ol~ki;
 • 200 gr. meleni bademi;
 • 200 gr. bra{no;
 • {e}er vo prav;
 • vanilin {e}er.

Podgotvuvawe:

Penesto se mati puterot so {e}erot i `ol~kite, se dodavaat bademite i bra{noto i dobro se mesi. Potoa se razvlekuva kora, se se~at kvadrati, se vitkaat kifli~ki i se pe~at na umerena temperatura. Dodeka se topli kifli~kite se prpelaat vo prav {e}er, vo koj prethodno ste stavile vanilin {e}er.