Ko{arka

KVALIFIKACISKI NATPREVARI ZA EVROBASKET 2001

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

Selektorot na makedonskata ma{ka ko{arkarska A - reprezentacija, Marin Dokuzovski, odlu~i 14 ko{arkari da bidat povikani na podgotovkite za dvata kvalifikacioni natprevara za plasman na Evrobasket 2001, koi{to }e se odigraat na 23 fevruari protiv Island i na 26 fevruari protiv Ukraina. I dvata natprevara }e gi odigraat na svoj teren. Me|u povikanite ko{arkari se: Petar Naumovski, Vrbica stafanov, Dejan Jovanovski, Du{ko Bocevski, Igor Mihajlovski, Mirza Kurtovi}, Marijan Srbinovski, \or|i ^ekovski, Todor Ge~evski, Ivica Blagoevi}, \or|i Kwazev, Riste Duganov, Riste Stefanov i Zlatko Gocevski. Ko{arkarskio sojuz na Makedonija informira deka nema da ima prijatelski natprevar me|u na{iot tim i A - timot na Bugarija. Ko{arkarskiot sojuz na Bugarija go otka`al natprevarot poradi gostuvaweto na kvalifikaciskiot natprevar vo Holandija. Spored Du{an Veskovski, generalen sekretar na KSM, najverojatno }e se odi na varijantata - natprevar protiv selekcijata na novinarite.