Skopski festival 2000

MAKEDONSKI NOTI NA EVROVIZIJA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Forsirawe na odreden avtor ili izveduva~ nema. ]e ima golem broj mladi avtori i izveduva~i. Ovogodi{niot Skopski festival }e bide najdobar, bidej}i i organizacijata i avtorite i izveduva~ite go dadoa svojot maksimum
  • Na festivalskata scena pove}e }e bide zastapena popularnata muzika, poto~no, pogolem }e bide brojot na kompoziciite {to po svojot `anr se bliski do evropskiot trend, za razlika od prethodnite godini koga mnogu pove}e se slu{aa melodii so etno - folk elementi

Vozobnoveniot Skopski festival, koj{to ve}e sedum godini se odr`uva, e najrenomiraniot festi-val na zabavni melodii vo dr`avava. Glamurot, dobrite melodii i polnata sala se prepoznatliviot znak za nego, a va`nosta od toa kolku }e bide uspe{en e golema, u{te pove}e ako se znae deka pobedni~kata pesna }e patuva za Stokholm, mestoto kade {to ovaa godina }e se odr`i izbor na pesna za Evrovizija 2000. Kolku samo da se potsetime, pred dve godini, poto~no 1998 godina pobednik na Skopskiot festival be{e Vlado Janevski so pesnata "Ne zori zoro" koj ja pretstavuva{e Makedonija (za `al pod refencara FYROM, a po s# izgleda i godinava nema da nastapuvame pod ustavnoto ime) na evroviziskiot izbor vo Velika Britanija.

FESTIVAL BEZ FAVORITI

Izborot na pesnite {to }e u~estvuvaat na Skopski festival go napravi `iri-komisija sostavena od 21 ~len (nepoznata za javnosta za da ne se vr{at pritisoci) vo ~ij sostav se vlezeni muzikolozi, kompozitori, odli~ni poznava~i na popularnata muzikata vo svetski ramki.

Za Skopskiot festival bea prijaveni 200 kompozicii, no od niv `iri - komisijata odobri 22 koi{to so svojot kvalitet zaslu`ija mesto za borba {to }e gi odnese na Evrovizija vo Stokholm. Za toa koj }e bide pobednik }e odlu~i i publikata i gleda~ite na Republika Makedonija. Zna~i, osven 1500-te glasa od publikata prisutna vo Univerzalnata sala, vo funkcija za {to pokorektno glasawe, }e bide vklu~en i telefonski broj {to }e se objavi na samata festivalska ve~er, pred po~etokot na glasaweto.

So vakov princip na glasawe, ne mo`e da se namesti pobednikot. Prvata, pesnata {to }e dobie najmnogu glasovi od glasa~ite, }e ima 200 bodovi, vtorata 180, tretata 160 bodovi itn. Koga }e se soberat site zaedno, od `irito 2100 bodovi, od publikata 1500 i bodovite od javuvawata, }e se dobie pobednikot koj }e odi za Stokholm za tamu da n# pretstavuva, veli umetni~kiot direktor na Skopskiot festiva, Petar GorGievski.

Na pra{aweto dali pri izborot na pesnite se ode{e kon forsirawe na odreden avtor ili izveduva~, Gorgievski odgovori:

Nekoe posebno forsirawe na odreden avtor ili izveduva~ nema{e. ]e ima golem broj mladi avtori i izveduva~i. Ovogodi{niot Skopski festival }e bide najdobar, bidej}i i organizacijata i avtorite i izveduva~ite go dadoa svojot maksimum.

PESNA ZA POBEDA NA EVROVIZIJA

Na festivalskata scena pove}e }e bide zastapena popularnata muzika, poto~no, pogolem }e bide brojot na kompoziciite {to po svojot `anr se bliski do evropskiot trend, za razlika od prethodnite godini koga mnogu pove}e se slu{naa melodii so etno - folk elementi.

Pesnata {to }e pobedi na Skopski festival, smetam deka }e ima podobar plasman od onaa pred dve godini, izjavi umetni~iot direktor.

[minkata, garderobata i site propratni raboti se od golema va`nost i se del od rabotata na organizacijata na Festivalot koja{to nema da dozvoli sekoj da se pojavi kako {to saka, tuku za toa anga`ira{e pove}e stilisti i drug vid sorabotnici ~ija zada~a }e bide vkusnoto i estetskoto da dominiraat na scenata. Vleznicite, 150 denari za generalnata proba i 1000 denari za finalnata ve~er se za "se~ij xeb", veli Georgievski, a CD - diskot so pesnite }e bide promoviran na samata ve~er.