PROGLAS

Bra}a Makedonci! [iptarski teroristi~ki bandi vo na{ata ni mila Tatkovina, ograbuvaat i ubivaat na na{ite nivi bra}a Makedonci, a nadle`nite dr`avni organi i ponatamu spijat. [iptarskite i ilegalni organizacii {irum svetot sobiraat pari i oru`je za otcepuvawe na Zapadna Makedonija i priklu~uvawe kon USA (United State Albanien). - Golema Albanija. Poradi toa MVPO "Makedonski lavovi" odlu~i da formira Krizen voen komanden {tab, so cel da izvr{i regrutirawe i osposobuvawe na makedonski dobrovolci koi }e bidat podgotveni da se sprotistavat na ve}e odnapred planiranoto "Proletno scenario" na {iptarskite mafija{ko-teroristi~ki bandi vo Zapadna Makedonija.

Site ~esni makedonski patriotski dobrovolci koi imaat iskreni `elbi da se prijavat i da bidat evidentirani toa }e mo`e da go storat na slednata e-mail adresa (a vo bliska idnina i preku Internet - stranicata na

www.maklavovi.com

maklavovi@hotmail.com)

Sekoj prijaven mora da ima otslu`eno voen rok vo porane{nata JNA ili pak vo ARM. Prednost vo priemot imaat onie koi bile vo sostav na voenopoliciskite ili specijalnite edinici. Sekoj prijaven dobrovolec }e treba da prilo`i dokumenti za otslu`en voen rok, koi{to }e bidat provereni poradi preventivna za{tita od ufrluvawe na kodo{i i makedonski izrodi vo redovite na "Makedonski lavovi". Vo kontakt so prijavenite dobrovolci }e stapuvaat na{i dobroprovereni ~lenovi na Krizniot voen {tab.

"Za Makedonija so verba vo Gospod"

Komanda na Krizen voen {tab "Makedonski lavovi"


STAROKINESKI LEK

Receptot STAROKINESKI LEK e pronajden vo 1971 godina od edna komisija na UNESKU vo eden urnat tibetski manastir, napi{an na glinena plo~ka. Komisijata go prevela na site svetski jazici za da & go pribli`i na medicinata vo minatiot HH vek.

Lekot go osloboduva organizmot od golema opasnost za organizmot, a toa e od masni i krvni naslagi, ja podobruva razmenata na materiite vo organizmot, potoa deluva na elasti~nosta na krvnite sadovi, go spre~uva infarktot, sklerozata, stepokardijata, apoleksijata i sozdavaweto na tumorite, prestanuva {umot vo glavata, go podobruva vidot, kako i drugi bolesti, gi le~i i preventivno deluva na za{titata na ~ove~kiot organizam.

Zainteresiranite lica mo`e da se javat kaj g.Nedelko Stojanovski, ul. "Mile Pop Jordaov" br. 72/50 Skopje, ili zaintersiranite za informirawe za lekot na tel. 091/382-379.

Spase Jov~ev


 

U[TE EDNA[ ZA MILENA DIMOVA

Vo "Makedonsko sonce" br. 293 od 4.2. 2000 godina poop{irno pi{uvavme za zdravstvenite problemi na malata Milena od Negotino.

Taa e zdravstveno hendikepirana i nejziniot `ivot zavisi od postojano priklu~uvawe na boci so kislorod, koj & e neophoden za `ivot. Ovoj pat u{te edna{ gi potsetuvame na{ite ~itateli deka nea & e potrebna pomo{ od sekoj poedinec ili rabotna organizacija.

Zainteresiranite stru~ni lica mo`at da ja pro~itaat istorijata na bolesta na Milena Dimova - prevedena na angliski jazik na Internet

HTTP://JOINME.NET/MILENADIMOVA/, A E-MAIL ADRESA ZA KONTAKT E FKN@FKN. COM. MK ILI NA TELEFON ++389 93 65 155