"Sveti Spas"

VREME E DA ^UKNE KAMBANATA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Te gledame kako lotos na edno razmisluvawe, kako da saka{ da me pra{a{. Jas s# u{te sum svrten kon patekata za edna topla molitva. Ne sum kip i ne bi sakal da mol~am, za{to dojde vremeto da mi go stavite venecot praten od Gospoda i sakam da pobrzam, n# povikuva mojot patron sveti Nikola, za na svetite vrati na koi stojam angelite so svoite harfi da ja zapeat prvata liturgija.

Toa e taa razmisla deka dojde vremeto da voskresne ovoj hram. Dragi vernici, prilo`ete sekoj po svojata toplina i du{a, po~nete da doa|ate kaj mene, za da ve orosam so najgolemata blagodarnost. Sve{tenikot - stare{ina, otec Zoran Stamenkovi}, so Odborot go zapo~naa svoeto veteno delo za ovoj hram do krajot na ovaa 2000 godina, zasvetlena so jubilejot 2000 godina od ra|aweto na Gospod Isus Hristos, da gi otvori vratite za vernicite, za prvata bogoslu`ba. Zatoa sekoj va{ daden prilog na `iro-smetkata 2-47707-90 {to verskata stranica na "Makedonsko sonce" pove}epati }e ja objavi, ovoj hram upatuva molitva za blagodarnost za site prilo`nici dobrotvori, misioneri, verni hristijani, za site tie da stanat ktitori i nivnite imiwa bidat vre`ani vo temelite na ovoj bogougoden bo`estven hram.