"Sveti Spas"

CRKVA BEZ DUHOVNO @IVEEWE

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Najstarata crkva ili da re~eme edna od najs-tarite "Sv. Spas" vo Skopje, koja vo svoite pazuvi go ~uva eden od najskapocenite ikonostasi, izraboten od na{ite najpoznati zografi i rezbari, `ivee vo edno studenilo bez duhovna toplina i celi pedeset godini, namesto da stane najtopoloto duhovno kat~e za gradot, taa tlee kako da e nekakva muvlosana paja`ina so zgasnati kandila, bez bogoslu`bi i stanuva kako nekoja kamena orhideja, `edna da go slu{ne glasot na sve{tenikot, na raspeanite pesnopojci koi }e go uveli~aat nejzinoto istorisko ime i bogatstvo so svojata neprocenliva vrednost.

Samo edna{ godi{no, na svojot patron, taa nema draga crkva duhovno `ivee, za potem povtorno se najde vo toa mra~no studenilo i namesto taa da treperi so bogatstvo na svetata ligurgija i ostanatite bogoslu`bi, taa s# u{te ostana muzej vo koj se motkaat ateisti, a ne vernici, soslu`iteli, bra}a, sestri i na{eto sve{tenstvo na na{ata MPC.

Se obra}am do Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan koj e istovremeno i Skopski mitropolit neodlo`no, bez prazni vetuvawa, da go preosveti ovoj Hram i da mu gi zatvori vratite na toa muzejsko studenilo, oti Crkvata e neizmerno i nezamenlivo duhovno svetili{te vo koja gra|anite na grad Skopje, so najgolema radost i po~it, }e doa|aat na molitva vo nego.

Kambanata samo eden pat vo godinata bie i go razleva svoeto bo`estveno eho, taa preku celata godina miruva, 'r|osuva i oksidira. Ovaa jubilejna 2000-ta godina od ra|aweto na na{iot Gospod Isus Hristos moralno e i voskresenieto na ovoj na{ dreven hram.

Va{e Bla`enstvo, preku ovoj moj napis vo "Makedonsko sonce", na ovaa verska stranica, sakam da ve potsetam za na{eto negoduvawe, nezadovolstvoto na vernicite {to ovoj star, dreven pametnik e s# u{te nadvor od MPC. Tuka, vo negoviot dvor, e i grobot na na{iot legendaren ideolog Goce Del~ev koj po~iva vo kameniot sarkofag na koj nema krst, iako toj e makedonski hristijanin, grobot, odnosno negoviot kamen dom, e bez hristijansko obele`je. Barame, vo najskoro vreme da zayvoni drevnata kambana na Crkvata, da se zapalat kandilata i na{ite makedonski hristijani da gi zapalat sve}ite, za molitva, za ovoj grad i za pokoj na na{iot velikan Goce Del~ev. Crkvata na{a draga, "Sv. Spas", da stane najsvetlo svetili{te vo koja bogoslu`bite }e bidat gordost, za ubavinata, skapocenosta na ovoj na{ skopski dreven i nezamenliv hram.

]e bideme presre}ni i smetame deka vo najskoro vreme }e bide osveten. Ne smeeme da go oskvernuvame ovoj Hram kako muzej, bidej}i toa vreme ve}e izmina, a toa be{e vreme na ednoumie i ateizam. Crkvata "Sv. Spas" mora pod itno da si go zazeme svoeto pravedno mesto i da stane na{a najsakana crkva na gradot. Da ja razbudime od toj pedesetgodi{en son i duhovno raspetie, bidej}i taa toa go zaslu`uva i o~ekuva.

Nie sme vo jubilejnata 2000-ta godina i morame toa da go storime, vo ~est na ovoj vekoven nastan.