FORUM

VNATREPARTISKI IZBORI, FARSA I LAKRDIJA VMRO-DPMNE

Koordinativen odbor na nezadovolni ~lenovi (KON^)

Iako, KON^ vo izminatite svoi javuvawa navesti deka se podgotvuva nevidena izborna lakrdija vo OK na VMRO - DPMNE vo Kumanovo ovie denovi toa stana i realnost.

Imeno, poznatiot metod na uzurpiranost na porane{niot smenet koordinator Dragan Daravelski - Drde, toj trend sega go prodol`uva negoviot veren i dobro platen sluga, takanare~eniot v.d. koordinator ^edomir Kraqevi}(ski).

Pa taka, informciite za izborite bea bukvalno sokrieni od ~lenovite vo Kumanovo so izgovor deka taka bilo naredeno od "gore", se misli na rakovodniot vrv na Partijata. Taka se proturi informacijata deka samo pooddelni ~lenovi dobile listi za kandidatura - {to e osnovno potrebno da se istakne kandidatura na izborite. Notorna laga.

I taka izbranite kandidati (golemata ~etvorka) odnapred izbrana denovive be{e promovirana vo javnosta: Izborna edinica 17 - Toni Jakimovski, idniot zet vo semejstvoto Daravelci; Izborna edinica 18 - Petar Pop Arsov; Izborna edinica 19 - Dragan Daravelski - Drde, smenet koordinator i Izborna edinica 20 - Zvonko Trajkovski, veren i dobro platen sluga.

Pa toa i ne e nekakvo iznenaduvawe, poznavaj}i gi lu|eto i nivnata bolna ambicioznost. Iznenaduvawe e noviot na~in na demokratski izbori, no ako kandidaturite bidat potvrdeni od kadrovskata komisija }e nalikuva na ve}e videno, a tezata na ^er~il "Ako saka{ ne{to da ne napravi{, formiraj Komisija", po kojznae koj pat }e se potvrdi vo na{ata ni Partija.

Pa, sepak se postavuva pra{aweto kakva hrabrost imaat ovie lu|e da se istaknat vakvi uzurpirani kandidaturi koga i dosega bea ~initeli za katastrofalniot poraz na pretsedatelskite izbori, a posebno smenetiot porane{en koordinator Dragan Daravelski - Drde, inaku op{to poznato samobendisan. Pa, neka mu e so sre}a vo ispravkata na svoite grevovi, ako dobie {ansa.

Za site ovie mo`ni anomalii KON^ navesti vo svoite izminati javuvawa, no mislevme deka nema da bide tolku drasti~no prekr{uvawe na odlukite vo izbornata postapka, zatoa {to institucijata Kadrovska komisija }e gi sopre takvite kandidaturi, no Kadrovskata komisija ako pravilno postapi pri pregled na listite i izvr{i proverka na ~lenovite koi se nao|aat vo poddr{kata }e dojde do zaklu~ok deka poddr{kata e izmanipulirana so raznovidni neizdr`ani vetuvawa, na prisila, so pozicija na mo} od vlasta.

No, edno e sigurno, ako i ovaa zabele{ka pomine i vo Kadrovskata komisija ogoromen revolt }e se pojavi pome|u ~lenovite i izborite }e bidat neuspe{ni, proma{eni - a so toa i nelegalni.

KON^ - nema pravo da vr{i vlijanie na svoite ~lenovi, ni ima pravo da veruvame deka sekoj na{ ~len deka }e ima doblest pravilno da postapi vo ovaa izborna lakrdija (ako dojde do izbori so ovie kandidati). KON^ - ceni deka ovie kandidati go nemaat legitimitetot od ~lenovite, a ako ovie izbori pominat so zavr{nica na izbor bez izbori toga{ so sigurnost }e bidat nelegitimni.