RAZGOVOR SO PRI^INA: Savka Dimitrova, direktor na fabrikata "EVROPA" - Skopje

SO KVALITET I CENA NA SVETSKIOT PAZAR

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Vo posledno vreme so najgolemo zadovolstvo sorabotuvame so Makedonci koi rabotat vo stranstvo. Momentno imame kontakti so dvajca na{i Makedonci koi se vo Amerika. A i za na{iot izvoz vo Avstralija }e napomnam deka dobrata strana e toa {to kupuva~ot e Makedonec, veli Dimitrova
  • Vo vrska so pra{aweto kade nie se nao|ame so kvalitetot na proizvodite, mo`am da re~am deka imame proizvod ne so onoj "top-kvalitet", no imame eden kvalitet koj{to e na nekoe ponisko nivo od toj najvisok kvalitet, a koj{to e prifatliv za eden {irok sloj na naselenie i toa po{iroko gledano

Kupuvajte makedonski proizvodi" be{e sloganot od kampawata na Ministerstvoto za trgovija na Republika Makedonija. Dr`avava sekako ima ekonomski subjekti so koi mo`e da se pofali ne samo ovde na balkanskive prostori, ami i mnogu po{iroko vo svetot, iako mediumite, odnosno novinarite imaat navika da gi baraat samo lo{ite strani od nivnata rabota. Imame firmi vo dr`avava koi si probile pat i sozdale imix na svetskiot pazar so {to na najefekten na~in ja afirmiraat Makedonija. Na{iot nedelnik vo nekolku broja }e gi pretstavi firmite vo Makedonija koi i vo vakvi te{ki uslovi na stopanisuvawe, sepak, uspevaat da si najdat svoe mesto na makedonskiot i na stranskiot pazar.

AD "Evropa" - Skopje e edna od makedonskite firmi koi dolgo vreme opstojuvaat i na na{iot i na stranskiot pazar. Za rabotata na "Evropa" i za problemite so koi se soo~uva ovaa firma razgovaravme so direktorkata Savka Dimitrova.

"Evropa" e formirana 1882 godina kako privatna rabotilnica so sosema ograni~en asortiman. Vo 1949 godina e podarena na dr`avata i vo vremeto na tranzicija vo 1989 godina po~na transformacijata. Potoa dojde revizijata na transformacijata spored na{iot Zakon. Taa revizija poka`ala deka spored noviot Zakon privatizacijata e izvr{ena so 81 otsto so toa {to se barala doplata od 2,5 milioni germanski marki na ime pridones za li~en dohod.

IZVOZ BEZ FYROM

- Nie ne mo`evme da platime tolkav iznos, pa uplativme 1.250.000 marki i so toa zadr`avme privatizacija na 75 otsto, veli Dimitrova. Site rabotnici i porane{ni i sega{ni se akcioneri, so isklu~ok na onie koi imaa pravo na akcii, no gi otu|ija, odnosno gi prodadoa. Brojot na akcionerite i denes e dosta golem. Brojot na vrabotenite e 610. Za makedonskiot pazar toa e malku pregolema vrabotenost. So ostanuvaweto na eden pomal pazar nie se odlu~ivme za pro{iruvawe na asortimanot, {to stra{no go optovaruva proizvodstvoto. No, fakt e deka toa n# odr`a, bidej}i ni be{e va`en sekako i toj socijalen element da ne dojde do otpu{tawe na rabotnici, zatoa {to i denes dokolku ne bi bile optovareni so tolku vraboteni, bi mo`ele da rabotime poekonomi~no, ako se orientirame na proizvodi koi se poprofitabilni.

Vo vrska so pra{aweto kade nie se nao|ame so kvalitetot na proizvodite, mo`am da re~am deka imame proizvod ne so onoj "top-kvalitet", no imame eden kvalitet koj{to e na nekoe ponisko nivo od toj najvisok kvalitet, a koj{to e prifatliv za eden {irok sloj na naselenie i toa po{iroko gledano.

"Evropa" ima ve}e obezbedeno svoe mesto i na svetskiot pazar. Proizvodite na ovaa na{a fabrika se nao|aat na tezgite vo mnogu zemji.

- Nie ve}e imame dolgogodi{no iskustvo so izvoz, objasnuva Dimitrova. Taka, minatata godina ja zavr{ivme so preku 45 otsto od vkupnoto proizvodstvo so izvoz. Na avstraliskiot pazar sme prisutni pove}e od deset godini. Da se najdete na takov pazar i da se odr`ite tolku vreme zna~i deka mora da imate odredeno nivo na kvalitet. Nie izvezuvame i vo Anglija, koja e edna mnogu konzervativna i vo sekoj pogled zatvorena zemja, osobeno vo odnos na kvalitetot na uvoznata stoka i toa za prehranbenite proizvodi. Tamu sme prisutni ve}e 12 godini. Imavme izvoz i vo SAD, no tamu ima{e drugi ekonomski problemi. Ne prestanavme zaradi nekvalitet, tuku zaradi cenite, zatoa {to se pojavija Argentina i Brazil kako konkurenti so niski ceni i so podobruvawe na nivniot kvalitet. Moram da istaknam deka nie vo posledno vreme so najgolemo zadovolstvo sorabotuvame so Makedonci koi rabotat vo stranstvo. Momentno imame kontakti so dvajca na{i Makedonci koi se vo Amerika. A i za na{iot izvoz vo Avstralija }e napomnam deka dobrata strana e toa {to kupuva~ot e Makedonec. Toj ima{e golemo razbirawe koga nie imavme problemi so Grcite. Ima{e razbirawe zo{to nie ne sakame da stoi FYROM na na{ata ambala`a, za razlika od drugite koi ne go razbiraa toa, za{to za niv ekonomijata ne priznava politika. No, toga{ normalno bevme premnogu ~uvstvitelni i se pla{evme ako nie go prifatime toa FYROM, vo onaa euforija na priznavawe, odnosno nepriznavawe na zemjata, mo`ebi toa }e se zloupotrebi vo politikata. Imavme ogromni problemi toga{, za{to na{iot uvoz ode{e i preku Grcija. Seta taa {irina mo`e{e da ja ima samo ~ovek koj{to zaminal od ovde, koj{to ja do`ivuva Makedonija kako svoja zemja. Toa e gospodinot Krste Georgievski so firmata "Marko Polo" od Asvtralija. Vo Amerika sorabotuvame so Aleksandar Trajkoski, relativno mlad ~ovek po poteklo od Ohridsko so kogo sorabotuvame ve}e tri godini. Sorabotkata e dosta skromna, bidej}i i obemot na rabota kaj nego e takov. Sorabotuvame isto taka i so Ivan~o Ivanovski koj denes ima svoja firma vo Amerika.

STRATE[KI PARTNER

"Evropa" pred dve godini izvezuvala i vo Rusija kade bila prisutna konkurencijata od site zemji. No i ovaa na{a firma ja sna{la sudbinata koja be{e zaedni~ka za site izvoznici za toj pazar, bidej}i se slu~i ekonomskiot krah vo Rusija vo avgust 1998 godina. So porane{nite jugoslovenski republiki vrskite se ili prekinati ili mnogu reducirani. Najgolem kupuva~ momentno e firma od Bosna i Hercegovina, a ovaa zemja e totalno otvorena za nadvore{niot pazar i "Evropa" nema nikakvi privilegii, {to zna~i deka samo so kvalitet i so cena opstanuva na toj pazar.

- Vo vrska so izvozot e i proda`bata na Kosovo koja{to za na{a sre}a prodol`i, veli Dimitrova. Nie imavme tamu prezentacija na na{i proizvodi i sega zasega sme zadovolni od obemot na sorabotkata, a kako taa }e te~e ponatamu sekako }e poka`e vremeto.

[to se odnesuva do idnite planovi na "Evropa" direktorkata Dimitrova veli:

- Najva`niot del od idninata e da se doispitaat site mo`nosti za strate{ki partner. Smetame deka toa }e bide edna dobra za{tita na proizvodstvoto. Sepak, moram da ka`am deka idninata e pre`ivuvawe. Ako firmata `ivee, }e mo`e da bara izlez vo sekakva situacija. Mo`ebi ne zvu~i mnogu optimisti~ki, no sepak }e ka`am deka gledame da pre`iveeme, za{to realnosta kaj nas e takva.


MARKETING

Vo delot na marketingot ni e posebno te{ko, bidej}i imame stra{no {irok asortiman. Vo momentov imame 155 proizvodi, a na obem na proizvodstvo koj{to e apsolutno mal za ekonomski uslovi. Toa sekako ni gi vrzuva racete vo delot na marketingot. Za nas ne e va`no da isforsirame eden, dva ili tri proizvodi, da gi reklamirame i da imaat dobra proda`ba. Nie sakame proizvodite pove}e da gi dobli`ime do potro{uva~ite. Gi koristime mnogu lokalnite TV-stanici koi se poskromni vo barawata, a se mnogu efektni. Fakt e deka obi~no se gleda lokalnata televizija, a potoa drugite TV-stanici. Nie imame edna ideja da gi posetime maloproda`nite objekti niz cela Makedonija so cel da gi animirame na{ite proizvodi i toa direktno vo maloproda`nite objekti, objasnuva Dimitrova.


KUPUVAJTE MAKEDONSKI PROIZVODI!?

Direktorkata na "Evropa", Savka Dimitrova, ima svoe gledawe na celta na kampawata na Ministerstvoto za trgovija pod mototo "Kupuvajte makedonski proizvodi".

Kampawata "Kupuvajte makedonski proizvodi" ne bi trebalo da se sfati kako edna striktna parola koja gi naso~uva makedonskite gra|ani, a smetam deka toa ne e ni opredelba na Ministerstvoto za trgovija koe be{e inicijator na ovaa kampawa, po sekoja cena da kupuvaat doma{ni proizvodi, veli Dimitrova. Poentata e deka pri ednakvi uslovi vo ponudata treba da se izbiraat doma{nite proizvodi. Toa ne zna~i deka nie treba da se zatvorime ovde vo ekonomijata i po sekoja cena da gi kupuvame na{ite proizvodi i so toa da go devalvirame proizvodstvoto ili krajno da go devalvirame vkusot na potro{uva~ite. Vo delot na toa {to zna~i kvalitet na doma{nite proizvodi, tuka mislam deka ve}e mo`e da se formira i javno mislewe, a va`na e tuka sekako i ulogata na mediumite vo razotkrivaweto na kvalitetot na doma{nite proizvodi. Mnogumina verojatno se se}avaat, po raspa|aweto na Jugoslavija, odnosno po otvoraweto na makedonskiot pazar za sloboden uvoz na proizvodi od svetot, deka ima{e edna stra{na euforija na uvozot i se smeta{e deka s# {to e stransko e dobro. Toa e ona {to treba da n# sopre malku i da procenime, a ne da mislime deka samo zatoa {to e uvozno e dobro. Za na{a sre}a relativno brzo pomina taa euforija. Za nekolku godini po~na da se selektira {to zna~i kvalitet, a {to zna~i samo uvozen proizvod. Takvoto mislewe sekako mi pre~e{e. Za sre}a, toj period e nadminat. Mislam deka sega imame period na porealno vrednuvawe na kvalitetot na odredeni proizvodi i nam sekako toa ni odgovara.