Partiite, planinskiot vozduh i oboenosta

ZIMUVAWE SO POLITI^KI VIBRACII

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Ne veruvam deka vo pesnata na Kaliopi, "Oboi me", ~ij{to refren veli: "Oboi plavo i dopri me so snagata na vetrovite, oboi `olto i ve~no neka mirisa na jasminov cvet, oboi me", ima nekakva politi~ka pozadina, no go znaete na{iot narod, sekoga{ znae rabotite da gi isprevrti i tie da bidat onakvi, kakvi {to mu odgovaraat

Porano, vo odnos na partiskata pripadnost site bea oboeni crveno. Toga{, vo toa vreme, nema{e mnogu partii i boi, site veruvaa vo crvenata partija na komunistite. Vremeto odi napred, pa taka i demokratijata n# stasa, a so nea i mo`nosta sekoj individualno da se opredeli za ovaa ili onaa opcija. Partiskata pripadnost ili naklonetost kon edna ili druga partija ne mo`e nikoj nikoga{ da vi ja ospori. No, sepak, se slu~uvaat situacii vo koi na eden dvajca ili cela grupa lu|e im pre~i partiskata oboenost na drugite. Ne veruvam deka vo pesnata na Kaliopi, "Oboi me", ~ij{to refren veli: "Oboi plavo i dopri me so snagata na vetrovite, oboi `olto i ve~no neka mirisa na jasminov cvet, oboi me", ima nekakva politi~ka pozadina, no go znaete na{iot narod, sekoga{ znae rabotite da gi isprevrti i tie da bidat onakvi, kakvi {to mu odgovaraat. Taka mnogupati }e slu{nete edna pesna vo mnogu verzii, so ista melodija. Ovoj pat slu{av edna pesna vo original, no sepak postapkite na onie odokolu me navedoa pesnata da ja do`iveam poinaku. Dosega taa navistina mi be{e omilena i s# u{te mi e, no nikoga{ nemav pomisleno deka mo`e da bide sinonim za odredeni politi~ki celi.

Vo na{ite zimski turisti~ki centri, kade {to voobi~aeno se odi za da se zaboravat site problemi i obvrski, da se u`iva vo snegot i zimskite ubavini, ~istiot vozduh, nekoi sepak, za `al, ne uspevaat kompletno da gi iskoristat. Malkumina se onie, koi i pokraj prekrasnite predeli na Bistra i mo`nosta da se skijaat i rekreiraat, zastranuvaat i na svojot odmor mu davaat druga dimenzija. Sedej}i vo eden od restoranite i slu{aj}i ja "Oboi me " od Kaliopi odedna{ nekoi od gostite posaka da ja slu{ne pet - {est pati {to mi izgleda{e logi~no, dobra pesna. Pritoa se aplaudira{e, se pee{e glasno i so zadovolstvo. Posle nekolku povtoruvawa na pesnata, vleze edno mlado mom~e so kesa i na svoite prijateli, koi gi ima{e okolu 15 - 20 mina, po~na da im deli plavi znamenca so `olta petokraka i lale, t.e. znameto na partijata Socijaldemokratskiot sojuz na Makedonija. Maftaa so znamiwata, {to sekako ne be{e vo red, zatoa {to lu|eto bea dojdeni na skijawe i odmor, a ne na miting i nekoj da im ja polni glavata so politika. Pritoa, pove}eto od posetitelite bea dojdeni so svoite semejstva. Nekoi turisti, celata ovaa situacija gi iziritira i ne mo`ea da ostanat ramnodu{ni, pa zatoa na devojkata na {ankot i se zakanija so zborovite: "Ako ja pu{ti{ u{te edna{ so mene }e ima{ problemi". Devoj~eto ja prekina muzikata, no toga{ progovori alkoholot i lu|eto od dvete sprotistaveni masi, vo slu~ajov SDSM i VMRO-DPMNE, po~naa da se turkaat edni vo drugi, da se zakanuvaat i taka nastana edna obi~na me{anica, vo koja, za sre}a, samo eden zavr{i so dve skr{enici. Osven toa, s# drugo be{e nepipnato, od inventarot vo restoranot ni{to ne be{e skr{eno. Policijata intervenira{e, no gu`vata ve}e be{e zavr{ena. Zo{to mora{e da se slu~i vakov incident i mnogumina od gostite vo svojata memorija da imaat eden nemil spomen na edno svoe zimuvawe. Ostanuva samo da se zapra{ame: "Znae li narodov da u`iva vo prirodata ili pak, osven so otpad i ne~istotii, }e po~ne da ja zagaduva i so politi~ki vibracii, bez razlika od koj pravec doa|aat???"