Konferencija na liberalite od Evropa

PROEKTOT "PAKT ZA STABILNOST" ZA SVETSKI MIR

Pi{uva: Mileva LAZOVA

Pred edna nedela, vo hotelot "Kontinental" se odr`a dvodnevna konferencija "Paktot za stabilnost i liberalnata demokratija vo Jugoisto~na Evropa". Bea prisutni ~etiriesetina u~esnici koi gi poddr`aa celite na Paktot, a toa se ekonomskata perspektiva, demokratija na civiliziranite op{testva i politika na sigurnost. Doma}in na ovaa konferencija be{e LDP na ~elo so liderot Risto Penov koj po zavr{uvaweto na dvodnevnata konferencija svika pres na koj izjavi deka Paktot za stabilnost e dobar proekt, no dokolku navremeno ne se primeni mo`e da se pretvori vo "Pakt za haos". Voedno toj go iska`a svoeto nezadovolstvo od nepogodniot fakt deka spa|ame vo grupata nare~ena "Zapaden Balkan" i pobara individualno asocirawe vo EU. Intervencijata na me|unarodnata zaednica vo BiH i Kosovo se poka`a neuspe{na koja mo`e{e da pridonese nestabilnosta vo spomenatite zemji da se prelee i vo Makedonija. Na presot govore{e i Anemi Najts, pretsedatel na Liberalnata Internacionala, koja optimisti~ki gleda vo "Paktot na stabilnost", zatoa {to realizacijata na ovoj Pakt e va`na za da se dojde do stabilnost i mir, da se ovozmo`i dobar `ivot, da se zacvrsti demokratijata koja vo momentov e mnogu krevka. Vodeweto na politikata vo zemjite e mnogu va`na zatoa {to od nea zavisi zacvrstuvaweto na demokratijata koja bi mo`ela da pridonese za svetski mir. Liberalite uka`aa deka slabite rezultati predizvikuvaat somne`i. EU mora da im pomogne na zemjite - aspiranti, no i samite zemji treba me|usebno da sorabotuvaat vo sferata na demokratijata i ~ovekovite prava. Evroliberalite se soglasija deka vo Srbija mora da se slu~at demokratski promeni za da mo`e Paktot za stabilnost da uspee. Ako ne se napravi toa, Srbija }e bide "crna dupka" vo regionot, zatoa {to Srbija ne mo`e da se izolira.