Otkrijte go va{iot cvet

CVETEN HOROSKOP

Podgotvile: Aneta POPANTOSKA i Rozita ZAKEVA

Vo koj znak ste rodeni? Go znaete li va{iot cvet? Ste pomislile li nekoga{ deka preku svetot na cve}iwata mo`ete da doznaete ne{to pove}e za sebe i za drugite? Vo ova mo`e da veruvate ili da ne veruvate, vo sekoj slu~aj interesno e da znaete {to veli cvetniot horoskop, koj poteknuva u{te od starite nordijski narodi, za lu|eto rodeni vo odredeni cvetni znaci, odnosno koj cvet e va{ i kakvo zna~ewe ima

PERUNIKA

(za rodenite od 1 do 10 januari)

Vie ste uporni i znaete dobro da si go organizirate `ivotot. Negativnite strani znaete da gi svrtite vo va{a polza, osobeno na profesionalen plan. Kaj lu|eto {to ve opkru`uvaat vlevate sigurnost i doverba, a tie vi vozvra}aat vo slu~aj na potreba. Vo qubovta ve privlekuvaat licata rodeni vo znakot na temjanu{ka, no ne gi odbivate nitu upornite imeli, nitu intuitivnoto lale, koe ponekoga{ ve vovlekuva vo novi planovi i ja pottiknuva va{ata fantazija.

AMARALIS

(za rodenite od 11 do 21 januari)

Racionalni ste i skloni kon neguvawe intelektualni sposobnosti. Dovolno ste prakti~ni i vnimatelni i bez gre{ka gi ostvaruvate svoite planovi na ekonomsko pole. Po malku ste nepristapni, {to mo`e da vi sozdade neprijateli osobeno na rabota, no zaradi va{ite sposobnosti na kraj sepak }e ve prifatat i, vo slu~aj na potreba, }e vi pomognat. Vo qubovta ste verni. Va{ite idealni partneri se: temjanu{ka, gluvar~e, momina solza, zdravec, koi na sentimentalen plan gi delat va{ite idei. Imate dobri perspektivi so jasminot, no i so divata roza.

Prevrtlivi ste, no i nesekojdnevno nadareni. Vo rabotata imate mnogu ambicii: mnogu ste prakti~ni i s# {to }e posakate go postignuvate preku va{ata sposobnost da gi uverite drugite vo ispravnosta na va{eto mislewe. Galantni ste i dare`livi i zatoa ~esto zapa|ate vo dolgovi. Neverojatno se razbirate so orhidejata, krasulata, cinijata, a se zadovoluvate i so son~ogledot i azalejata. Bra~nite planovi vi se najdobri so azalejata.

GLUVAR^E

(za rodenite od 1 do 10 fevruari)

Dobrite prijatelstva vi davaat sila uspe{no da gi vr{ite rabotite {to baraat intelektualna koncentracija. Mnogu ste nesigurni koga se vo pra{awe ~uvstvata, pa ottamu delumno mo`ete da se slo`uvate so energi~nata i hrabra gladiola, racionalniot amaralis, a osobeno so krinot, so koj mo`ete da ostvarite i emocionalna ramnote`a i mnogu vreden odnos.

KRASULA - ARNAUT^E

(za rodenite od 11 do 10 fevruari)

Vie ste ~ovek so golemi umetni~ki sposobnosti. Humani ste, a vo rabotata ste sekoga{ raspolo`eni, pa zatoa pozitivno vlijaete na sorabotnicite i taka ostvaruvate dobar i korekten odnos. Edinstven nedostatok vi e preteraniot fanatizam, poradi {to nepotrebno ja rasfrlate energijata i te{ko gi sovladuvate te{kotiite. Nadareniot gerber i avanturisti~kiot lotos se va{i dobri sledbenici, no va{ata du{a mo`e da ja osvoi samo orhidejata.

LALE

(za rodenite od 20 do 29 fevruari)

Vrz osnova na telepatskite sposobnosti mo`ete da go predvidite i da go po~uvstvuvate ona {to e va`no za va{ite profesionalni i sentimentalni interesi. Toa vi e osobeno korisno koga treba da donesete nekoja precizna odluka ili koga se nao|ate pred donesuvawe zna~ajni odluki vo `ivotot. I najgolemite isku{enija gi sovladuvate intuitivno. Vo qubovta ste podlo`ni na krizi. Ja cenite qubovta, no taa kaj vas ne trae dolgo. Site qubovni problemi kaj vas se brzo re{livi. Harmoni~ni odnosi imate so perunikata i so divata roza. So divata roza bidete vnimatelni, bidej}i vo odredeni momenti bi mo`ela da ve izneveri.

MIMOZA

(za rodenite od 1 do 10 mart)

Va{ite glavni karakteristiki se bujnata fantazija i potrebata za promeni. Emocionalno ste nepostojani, vletuvate od qubov vo qubov, {to nekoga{ mo`e i da vi se vrati. ^uvstva }e vi vozvratat narcisot, kamelijata, perunikata i margaritkata, a pomalku razbirawe nao|ate kaj orhidejata, koja ja smetate za mnogu diva.

TEMJANU[KA

(za rodeni od 10 do 20 mart)

Vie ste naivni, skromni i umereni. Idealni ste za prijateli i poznanici koi ve baraat tokmu zaradi va{ata smirenost i uramnote`enost. Imate sklonost kon kreativna rabota, no se zafa}ate i so drugi raboti. ]e imate sre}ni sredbi so jasminot i narcisot, no mnogu vedri migovi }e ostvarite so lotosot i tuberozata.

(Prodol`uva)