Dru{tvo na pisatelite na Makedonija

NOVI ^LENOVI

Pi{uva: Boris APOSTOLOV

Na svojata redovna sednica na Pretsedatelstvoto na Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija {to se odr`a na 28. 1. 2000 godina po predlog na Komisijata za izbor i razre{uvawe na ~lenovi od po{irokiot sostav na kandidati za ~lenstvo vo Dru{tvoto, odbra deset, a so tajno glasawe na Sednicata bea izbrani tri novi ~lenovi i toa:

1. Jovica Tasevski - Eternijan

2. Naum Popeski

3. Lene Milo{evska

Spored zborovite na pretsedatelot na DPM Milovan Stefanovski, najverojatno do krajot na april }e ima u{te eden izbor na ~lenovi od istiot spisok, koj dotoga{ }e bide na ~ekawe.

Zabele`livo e deka ova pretstavuva najmaliot broj izbrani ~lenovi vo Dru{tvoto vo posledno vreme. Ova ne se dol`i na porane{nite kritiki, deka vo Dru{tvoto se primaat premnogu ~lenovi koi potoa se koristat kako glasa~ka ma{inerija. Naprotiv, stavot na Komisijata i Pretsedatelstvoto e, so seta po~it kon tvore{tvoto i `elbite na sekoj kandidat za ~lenstvo, da se izberat najkvalitetnite kandidati koi vo idnina }e dadat svoj prilog vo aktivnosta na Dru{tvoto.